Obchodní podmínky

Smluvní podmínky otevřených programů Shine Leadership s.r.o.

 1. Objednávat kurzy/programy pořádané Shine Leadership s.r.o. lze pouze prostřednictvím online objednávky na shineleadership.cz, která je vždy u jednotlivých kurzů/programů. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých objednávek. Ceny jsou smluvní dle zákona 526/90 Sb., DPH bude na daňovém dokladu uvedena zvlášť.
 2. Potvrzením přijetí elektronické objednávky, vyplněné objednavatelem, ze strany Shine Leadership s.r.o. je mezi stranami platně uzavřena smlouva.
 3. Po obdržení objednávky obdržíte potvrzení o přijetí objednávky.
 4. Na základě závazné objednávky vzniká povinnost zaplatit ve stanoveném termínu účastnický poplatek bankovním převodem na účet Shine Leadership s.r.o.
 5. Úhradu proveďte převodním příkazem před termínem konání kurzunejpozději 5 dnů předem – na uvedené účty na našich stránkách shineleadership.cz/kontakt na základě zálohové faktury nebo faktury, která vám bude zaslána e-mailem a bude obsahovat variabilní symbol platby. Tato zálohová faktura nebo faktura se posílá po došlé objednávce, nejdéle 2–4 týdny před akcí, není–li stanoveno jinak.
 6. Shine Leadership s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví po uhrazení ceny (po připsání na účet) a zašle jej v elektronické podobě na adresu objednávajícího.
 7. Po realizaci kurzu/programu obdrží objednavatel e-mailem na uvedenou adresu (na vyžádání poštou) daňový doklad (fakturu). Na platby došlé po termínu realizace kurzu/programu vystavíme daňový doklad a rovněž zašleme e-mailem (na vyžádání poštou na adresu vaší firmy).
 1. Bezplatné storno přijímáme do 21 kalendářních dnů před zahájením kurzu/programu, a to pouze písemně (e-mailem).
 2. V případě zrušení účasti na kurzu/programu bude účtován storno poplatek:

Nebude-li z vaší strany storno vůbec provedeno a objednaný účastník se nedostaví na objednaný program, storno je 100 % z kurzovného.

 1. Objednavatel odesláním online objednávky souhlasí s výší sjednaných storno poplatků.
 2. Na kurz/program je možné vyslat náhradníka. V případě vyslání náhradníka nebude účtován storno poplatek. Tato situace musí být však předem dohodnuta – odsouhlasena kompetentní osobou na straně Shine Leadership s.r.o.
 3. Absence (i dočasná) na již zaplacených kurzech/programech nevede k nároku na vrácení úhrady či částečné úhrady za akci, ani k pozdějším úlevám při případném opakování.
 4. Shine Leadership s.r.o. si vyhrazuje právo na přesun či zrušení kurzu/programu z technických či jiných důvodů. Tato změna však bude vždy projednána s již registrovanými účastníky kurzu/programu, a to nejdéle 14 kalendářních dní předem – písemnou formou (e-mailem) na adresu objednavatele.
 1. Shine Leadership s.r.o. neposkytuje finanční vyrovnání související s účastí na kurzech/programech (cestovné, ubytování, ušlý zisk atd.). V případě, kdy je účastníky požadováno zajištění ubytování, je možné tyto doplňující služby zajistit po individuální dohodě.
 2. Veškeré změny této objednávky jsou po jejím doručení možné na základě dohody o změně, která je písemně (e-mailem) odsouhlasena oběma smluvními stranami.

 

Máte jakékoli dotazy k podmínkám?

Pište Šárce Pojerové na sarka.pojerova@shineleadership.cz nebo volejte 603 711 594.

Ceny

Ceny otevřených programů Shine Leadership

Aktuální ceny pro jednotlivé kurzy/programy najdete v termínovníku otevřených programů.

Kurzovné a služby

V kurzovném je zahrnuta: odborná realizace programu, pronájem školicích prostor, organizační a materiálové zabezpečení, technické vybavení, materiály pro účastníky, občerstvení (coffeebreaky, obědové menu včetně jednoho nápoje) a osvědčení/certifikát o absolvování kurzu/programu.

U docházkových kurzů/programů zahrnuje kurzovné i náklady na občerstvení. Kurzovné u docházkových kurzů nezahrnuje náklady na ubytování ani jeho zajištění. V případě zájmu můžeme doporučit ubytování za zvýhodněnou cenu poblíž Shine Group Centre Prague, kde se programy konají (Praha 6).

U dlouhodobých programů jsou zvlášť hrazeny služby stravování a ubytování, které jsou plně i zajištěny.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Bonusy

Individuální VIP bonusy, dárkové certifikáty, mimořádné akce
Bonusy získávají klienti z výše kurzovného. Informace o případném bonusu je uvedena u jednotlivých kurzů či akcí. V případech nároku na více bonusů se klientovi přiznává vždy jen ta vyšší a nekumuluje se s ostatními. Platnost bonusových akcí je datumově ohraničena.

Veškeré nároky na uplatnění slev a bonusů je potřeba uvést v poznámce objednávky.

Máte jakékoli dotazy k cenám?

Pište Šárce Pojerové na sarka.pojerova@shineleadership.cz nebo volejte 603 711 594.