Certifikace IPMA®

Certifikace projektového manažera  podle mezinárodně uznávaného kompetenčního standardu International Project Management Association (IPMA®) potvrzuje úroveň znalostí i dovedností projektového řízení, a to včetně behaviorálních kompetencí. Jeho držitel tím výrazně zvyšuje svou cenu na trhu práce – certifikát bývá stále častější kvalifikační podmínkou pro výběrová řízení. Získání mezinárodně platného osvědčení je také vhodnou součástí dlouhodobé motivace zaměstnanců.

Připravte se k certifikaci nebo recertifikaci IPMA® v ČR!              

Shine Leadership je držitelem akreditace tréninkového programu: Project Leadership in Practice (Leadership projektů v praxi)

 

Certifikační a kvalifikační program Project Leadership in Practice (Leadership projektů v praxi) v praxi má aktuálně certifikováno 17 dílčích  programů, celkem 217,5 hodin

Pro splnění podmínky vzdělání pro certifikaci i recertifikaci IPMA® lze vybrat jakýkoliv program označený akreditačním logem IPMA®. Osvědčení o absolvování jednotlivých kurzů je možno použít k vykázání povinné přípravy pro certifikaci a recertifikaci podle standardů IPMA – aktuálně 30 tréninkových hodin pro všechny stupně certfikace. Díky akreditaci můžete snadněji splnit podmínky pro recertifikaci – tréninkové hodiny, které jsou absolvovány v rámci akreditovaného programu, jsou započítávány se zvýhodněním. Pro získání povinných tréninkových hodin je možné využít kteréhokoliv z našich akreditovaných programů. Je možné dohodnout i zakázkový program “šitý na míru” Vašim aktuálním potřebám a situaci k dosažení maximální efektivity.

Více o certifikaci IPMA

 

Certifikaci IPMA® lze v ČR získat ve 4 stupních

D) Certifikovaný projektový praktikant IPMA® Level D

Je schopen aplikovat znalosti z projektového řízení jako člen týmu. Certifikát ověřuje pouze teoretické znalosti (není třeba dokazovat praxi). Zkouška je písemná.

C) Certifikovaný projektový manažer IPMA® Level C

Je schopen řídit projekty s omezenou komplexností projektového řízení (např. zavedení výrobku). Požadována je min. 3-letá praxe v projektovém týmu. Zkouška má písemnou i ústní část

B) Certifikovaný projektový senior manažer IPMA® Level B

Je schopen komplexně řídit složité projekty. Požadována je min. 5-letá praxe projektového řízení na pozici manažera projektu. Zkouška má písemnou i ústní část.

A) Certifikovaný ředitel projektů IPMA® Level A

Je schopen řídit celé portfolio projektů. Požadovaná je praxe minimálně 5 let praxe v portfolio managementu nebo program managementu s vazbou na řízení strategie a byznys organizace.

 

Recertifikace IPMA®

Získané mezinárodní certifikáty IPMA® mají platnost 5 let. Po uplynutí této lhůty je nutné projít recertifikačním procesem – ten znovu prověří vaše nabyté znalosti v kompetenční oblasti projektového řízení. Recertifikace je tak potvrzením růstu profesní kvalifikace a způsobilosti aplikovat nové poznatky v praxi.

Co musíte udělat pro recertifikaci?

Vykázat tréninkové hodiny v oblasti projektového řízení nebo behaviorálních kompetencí (manažerských dovedností) – a to pouze u akreditované firmy.

Účast na kurzech z programu “Project Leadership in Practice” – “Leadership projektů v praxi”,  (který je u IPMA ČR akreditován) je jednou z možností, jak tuto podmínku splnit. V rámci recertifikace nabízíme širokou nabídku programů.

Programy Shine Leadership pro IPMA® certifikaci / recertifikaci

Project Leadership in Practice / Leadership projektů v praxi  – přehled všech dílčích částí programu:

 

Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce I –  15 hodin

Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce II –  15 hodin

Vedení lidí a osobní rozvoj s Enneagramem – 15 hodin

Emoční leadership: restart nejen pro manažery – 15 hodin

Síla sebe-důvěry – 7,5  hodin

Change Management aneb změny se dějí jen zevnitř ven – 7,5 hodin

Cesta k excelentnímu výkonu „Flow“ aneb Motivace bez motivace – 15 hodin

Remote collaboration management – 7,5 hodin

Přesvědčování, argumentace a vyjednávání I. -15 hodin

Přesvědčování, argumentace a vyjednávání II. – 15 hodin

Manažerské dovednosti pro nové manažery – 15 hodin

Sebemotivace a zvládání stresu -7,5 hodin

Excellent meetings – 15 hodin

Prevence a možnosti zvládání konfliktu v týmu I – Basic – 15 hodin

Prevence a možnosti zvládání konfliktu v týmu II – Advanced -15 hodin

Manažerské rozhovory – 15 hodin

Komunikace na dálku a ve virtuálních týmech – 7,5 hodin

Většinu z programů nabízíme  formou programů otevřených. Těšíme se na na setkání s Vámi na našich vybraných certifikovaných programech.