Excellent meetings

Získejte svůj osobní „tahák“ – rady a principy pro váš individuální styl vedení porad a workshopů.

Objevte klíčové principy a facilitátorské dovednosti při každodenním vedení meetingů a workshopů – díky kterým budou tato setkání pro všechny motivující a efektivní.

Během dvoudenního tréninku si mimo jiné také vyzkoušíte, jak klidně reagovat v případě krizových situací během porad – a jak jim můžete předcházet.

Témata programu:

 • Kurz je zaměřený jak jedinečně – budete mít možnost si v kontextu programu pracovat na „svých zájmech“ – tak pracuje s možností sdílení zkušeností a inspirace od účastníků.
 • Po celou dobu je kurz veden facilitačním přístupem, a tím pomáhá účastníkům „v přímém přenosu“ si představované téma uchopit a přenášet do praxe.
 • Výstup z kurzu – užitečné a inspirující nápady a informace, jasně upotřebitelné v praxi.

Možná nevíte, že…

…si jako bonus odnesete klíčové „tahákové” rady a principy a svůj individuální plán kroků pro vedení workshopu.

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku a facilitované diskuse.

Cíle

Hlavním cílem je nabídnout účastníkům klíčové principy a dovednosti při efektivním vedení meetingů. Budeme přemýšlet nad tím, jak využít meetingy nejen k předávání informací a hledání řešení, ale i k probuzení aktivity a motivace, sdílení a spolutvorbě.

Budete mít možnost vyzkoušet si roli facilitátora, poznat dovednosti a techniky při řešení problémů na workshopech, poradách, týmových schůzkách a dalších typech jednání – a tyto zkušenosti sdílet s dalšími členy týmu.

Témata – obsah – 1. den

 • Proč jsou meetingy někdy neefektivní a jak to změnit
 • Úspěch záleží na poctivé přípravě „scénáře“
 • Zorientování se v odlišnostech v přístupu k workshopu, poradám a dalším typům jednání
 • Na co vše nezapomenout při přípravě porady
 • Základní principy efektivní facilitace workshopu, porady či jednání k cíli (výsledku), na kterém se podílí všichni účastníci jednání
 • Ujasnění si kroků vedení procesu a role facilitátora aneb jak se neztratit a udržet nit
 • Jak dojít k řešení a jaké způsoby rozhodování mám k dispozici
 • Aktivní trénink a zpětná vazba

Témata – obsah – 2. den

 • Zvládání preventivních i krizových situací v roli facilitátora
 • Co podporuje synergii v týmu
 • Jaký typ facilitátora jsem, v čem jsem dobrý/á a co ještě vylepšit
 • Nabídka technik, které mohou pomoci jako motivátor nebo procesní cesta při řešitelském workshopu či jednání
 • Sdílení zkušeností, skupinový mozek
 • Závěrečná individuální inventura
 • Aktivní trénink
 • Zpětná vazba – silné stránky, slabá místa, zdroje nedorozumění

Metody

Intenzivní trénink facilitátorských dovedností, videotrénink, řešení konkrétních situací, skupinová práce, koučování ve dvojicích, zpětná vazba.

"Výborně připravený kurz, interaktivita, koučování lektory, práce ve skupině."

Jana Holánková
— Vedoucí podpory, QCM, s.r.o.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte