Jitka Jilemická

„Souhlas není shoda názorů, ale vůle.“

Vystudovala Universitu Karlovu v Praze – filosofická fakultu a fakultu tělovýchovy a sportu. Trenér, kouč, mediátor a metodik, vzdělávání dospělých, aktivnímu lektorování, mediaci a facilitaci konfliktů se věnuje od roku 1992. Vede tréninky v oblasti manažerské komunikace, řešení konfliktů s jednotlivcem i týmem, facilitaci workshopů a porad, rozvoji osobního potenciálu, včetně typologie MBTI (GPOP), stress managementu, work–life balance, kreativního myšlení a efektivní spolupráce v týmu. Metodicky zastřešuje tvorbu programů pro trénink a certifikaci mediátorů v České republice. Je certifikovaným koučem,mediátorem ČR, školitelem mediátorů ČR a je certifikována na typologii osobnosti GPOP. Jako lektor a konzultant působila v řadě zahraničních projektů, jako např. v USA, Ukrajině,  Gruzii ,Holandsku a Vietnamu.

Programy
lektora

Náš skvělý tým

Pište, volejte