Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce I.

Emočně-sociální vlivy ovlivňují vaši spolupráci v týmech více než cokoli jiného.

Nefunguje vám to v týmech? Jsou vaši lidé málo aktivní, demotivovaní, nepřebírají odpovědnost, chybí vzájemná podpora, nadšení a vášeň, projevují se souboje názorů a „emoční dusno“?

Abyste dosáhli úspěchu, potřebujete umět výborně vést člověka – tedy sami sebe i své lidi v týmu. Od špičkového lektora Emanuela Byrtuse získáte konkrétní tipy pro zvýšení kvality spolupráce a výkonu celého týmu.

Proč zvolit tento program

 • Využít emoce u sebe i v týmu – zlepšit „tah na branku“ a mít dostatek energie.
 • Mít více osobního vlivu a osobní odpovědnosti za emoční klima – a tím vytvářet příznivé podmínky spolupráce.
 • Zralým způsobem řešit konflikt potřeb a uvolnit veškerou energii z pasivity a obrany ke spolupráci a výkonu.

Komu je určen

 • Všem manažerům, projektovým manažerům a vedoucím týmů, kteří chtějí dosáhnout u členů všech svých týmů skutečného převzetí odpovědnosti – za svoji práci, projekty, úkoly a také za vlastní emoční projevy a chování.
 • Všem zájemcům o nejnovější poznatky z oblasti emočně sociálních kompetencí – včetně praktického cvičení technik negativní i pozitivní zpětné vazby.
 • Doporučeno rovněž pro certifikaci IPMA® pro všechny certifikační stupně a jako součást recertifikačního vzdělávání.

Témata

 • Poznat princip sebevedení a vedení
 • Pochopení mechaniky emocí a jejich vlivů na výkon
 • Umění řídit emoční reaktivitu a energii u sebe i v týmu
 • Poznání konfliktů potřeb; princip obrany a růstu
 • Poznání principů dozrávání osobnosti

Možná nevíte, že…

Emoce a skryté egoické postoje výrazným způsobem ovlivňují spolupráci a vytvářejí umělé, neviditelné bariéry ve společném dosahování cílů.

Negativní myšlení lidí blokuje jejich tvořivé schopnosti. Uvolněte tento potenciál!

A navíc: osvědčení o absolvování kurzu můžete využít k prokázání povinné části přípravy pro certifikaci a recertifikaci IPMA® 

Jak program probíhá?

Co budeme společně dělat? 

Jednotlivá témata mají vzájemnou provázanost, která podporuje pochopení a užití. Budeme procházet dávkovaným učením, které bude obsahovat tyto fáze:

 • Uvědomění si vlastních postojů a vlastního myšlení.
 • Výsledky zkoumání budeme sdílet a tím se obohacovat.
 • Poznávání nového – vždy k danému tématu dostanete nejnovější poznatky neurověd a biologie člověka s praktickými příklady.
 • Aplikace do praxe – všechny poznané principy budeme zasazovat do vašeho praktického využití a v závěru si nastavíte plán osobního rozvoje.

Cíle

 • Pochopit základní myšlenky pro zlepšení kvality komunikace z pohledu komunikačních rovin
 • Porozumět, jak lépe vést a ovlivňovat myšlení, pocity a chování u sebe i členů týmu
 • Seznámit se s principy fungování mozku a emoční reaktivity
 • Porozumět klíčovým momentům jednotlivých fází zvládání emoční reaktivity a tvoření emočního klimatu
 • Poznat základní princip, který řídí vnitřní motivaci a směrování energie lidí
 • Porozumění jak pracovat s motivací ke spolupráci a růstu
 • Jak ve spolupráci řešit konflikty potřeb a vytvářet tak příznivé sociální klima

Témata – obsah 1. dne

 • Stimulace myšlení účastníků
 • Interaktivní vysvětlení principu vedení a sebevedení (s vazbou na řízení lidí)
 • Projev principu sebevedení v komunikaci
 • Projev principu sebevedení v procesu tvoření
 • Zkoumání myšlení o emocích a jejich korekce
 • Ohmův zákon a odpor v lidském těle
 • Vlivy na emoční reaktivitu a dopady na spolupráci a výkon
 • Motivace a emoce v praxi
 • Jak na řízení emočního klimatu u sebe i v týmu
 • Pozornost jako klíčový nástroj řízení emocí a energie
 • Poznání mechaniky emocí
 • Trénink vnímání potenciálu a ocenění

Témata – obsah 2. dne

 • Princip obrany a růstu a jeho dopady ve spolupráci
 • Instinktivní potřeby a jejich vliv na výkon a spolupráci
 • Doporučení pro praxi
 • Nezralý způsob naplnění potřeb
 • Interaktivní hra pochopení odpovědnosti a vlivu
 • Zralý způsob naplnění potřeb
 • Tipy pro vedení lidí i sebe ve zralém naplnění potřeb, které podporuje spolupráci a výkon
 • Doporučení pro praxi

Metody

Interaktivní výklad, interakce ve skupině, emoční a zátěžové hry, osobní promluvy, týmová zadání a jejich řešení, sebereflexe

"Trénink Emoce a projekty předčil moje očekávání. Osobně jej považuji za stěžejní (jak v rovině soukromé, tak i pracovní) a také na něm ve svém životě neustále stavím. Emanuel Byrtus je osobnost a profesionál na všech úrovních, především však lidské a vztahové. Každé setkání mě naladí na pozitivní vlnu, „dobije“ baterky, podpoří moji touhu na sobě dále pracovat, silně motivuje. S tímto naladěním přicházím domů i mezi své kolegy s potřebou sdílet pocity a probouzím tak zvědavost ve svém okolí (naše firma si již tento program objednala na míru). Upřímně a vřele doporučuji VŠEM. Přeji si, aby byly znovuzrozeny hodnoty lidství, které v široké společnosti postrádám…Velmi oceňuji vždy spolehlivou profesionální spolupráci se Šárkou a chtěla bych jí touto cestou poděkovat za podporu."

Mgr. Hanka Robková
— obchodní manažer, ESL a.s.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

stres vedení vedení lidí leadership změna rozvoj zodpovědnost akceptace ambice amygdala analytické myšlení antipatie antistres asertivita autenticita autentický leadership autentický projev autentika autorita bariéry behaviorální behaviorální dovednosti behaviorální kompetence bloky budování týmů budování vztahů být sám sebou celostní přístup celostní vedení centra inteligence centrum hlavy centrum srdce centrum těla certifikace cílevědomost cilivost ctižádost čest čestnost demotivace disciplína diverzita lidí dokonalost dominance dovednost dozrávání osobnosti důslednost duše duševní vývoj důvěra důvěryhodnost efektivita efektivní spolupráce ego egocentrismus emoce emoce a projekty emoce jako energie emočně sociální kompetence emočně sociální komunikace emočně sociální rozvoj emočně sociální vlastnosti emoční činnosti emoční index emoční inteligence emoční investice emoční klima emoční leadership emoční návyk emoční otevřenost emoční projevy emoční rozvoj emoční stabilita  emoční stav emoční stopa emoční šok emoční vazba emoční vlna Empatie energie entuziasmus EQ e-revoluce excelentní excelentní spolupráce excelentní týmová spolupráce excelentní výkon firemní vzdělávání flegmatik focus drive harmonie high potential hloubka osobnosti hranice challenge change change management charakter charakter osobnosti charakterové vlastnosti charisma leadera cholerik chování impulsivnost izolace jedinečnost jednání jednání a vyjednávání jednání člověka ješitnost jistota klíčové dovednosti klíčové kompetence klid komfort komfortní zona kompromis komunikace komunikační dovednosti konflikty konstruktivní řešení kreativita kritické myšlení kritičnost kritika krize krizové situce kultivace osobnosti kvalita osobnosti kvalita života lead yourself leader lidské hodnoty lidské zdroje lidskost lidský faktor lidský potenciál life styl limit management management a leadership management emocí manager manažer manažerské kompetence manažerské předpoklady manažerské vzdělávání manažerský program manažerský rozvoj manipulace meeting měkké dovednosti mezilidské vztahy motivace bez motivace motivace k práci motivace lidí motivace pracovníků motivace v práci motivace zaměstnanců motivační program motivační systémy motivátor multitasking nálada náladovost napětí náročné situace náročnost nároky náruživost návaly hněvu návyk nečinnost nedostatek empatie nedůvěra negace negativismus negativita negativní přístup negativní emoce negativní chování negativní motivace negativní myšlení negativní pocity negativní postoj negativní projevy negativní reakce negotiation nechuť nejistota nenasycenost nenávist nerozhodnost nesmělost nespolehlivost nestrannost neuroleadership neurorestart neurovědy nový manažer obchodní dovednosti objektivita obrana obranný mechanismus obratnost ocenění odhodlání odkládání odpor odpovědnost opravdovost organizace času organizační změna organizovanost orientace na výkon orientace na výsledek orientace v lidech  osobní hodnoty osobní rozvoj osobní vliv osobní vztahy osobní zralost osobnost osobnost leadera osobnost manažera ostražitost otevřenost ovládání ovlivňování pasivita pečlivost perfekce perfekcionalismus performance plánování plánování času platón pocit pocit radosti pocit vyhoření podpora podprahové vnímání pochopení pokora porady porozumění postoj potenciál povinnost povzbuzení pozitivita pozitivní emoce pozitivní chování pozitivní motivace pozitivní myšlení   pozitivní přístup poznání pozorovatel práce s emocemi pracovní chování pracovní motivace pracovní návyky pragmatik pravda prevence konfliktů prezentační dovednosti priority probuzení produktový management program program osobního rozvoje program osobnostního rozvoje program pro manažery programy pro firmy programy rozvoje project management projekt projektová kultura projektové myšlení projektové řízení projektový management projevy chování prokrastinace proměna prosazení prospěšnost prostředí průvodce průvodce změn pružnost představa překážky překonávání problémů překonávání překážek přesvědčování přijímání odpovědnosti přizpůsobivost psychická odolnost psychická síla racionální investice radost z práce reaktivnost rebel remote remote management respekt respekt a uznání  restart rigidita role role manažera rozhodnost rozhodování roztěkanost rozum rozvoj leadera rozvoj lidí rozvoj managementu rozvoj manažerů rozvoj mistrů rozvoj osobnosti rozvoj osobnosti manažera rozvoj týmu rozvoj zevnitř ven rozvojové potřeby rozvojový program růst rutina řešení řešení konfliktů řešitelský workshop řízení řízení emocí řízení lidí řízení projektů řízení rizik řízení týmu řízení změn scénáře sdílení sebedůvěra sebehodnocení sebehodnota sebekontrola sebekoučování sebemotivace sebeovládání sebepochopení sebepoznání sebeprezentace sebepřijetí seberealizace seberozvoj sebeřízení sebeúcta sebeuvědomění Sebevedení sebevědomí seminář schopnost síla silné stránky osobnosti situace pod kontrolou situační leadership situační styly situační styly vedeni situační vedení slabé stránky smysl smysluplnost smysluplný soft skills soustředěnost soutěživost soužití spokojenost spolehlivost spolupráce spolupráce na dálku spravedlnost správné činy stabilita strategické myšlení strategické plánování strategické řízení strategické workshopy strategie stresový stav stress management styl chování styl vedení lidí styly leadershipu styly řízení lidí styly vedení svoboda syndrom vyhoření školení špičkový výkon tajemství motivace tajemství spolupráce tajemství úspěchu talent management teamleader techniky vyjednávání time management Top management trénink trénink osobnostního rozvoje tréninkový program tvořivost tvůrčí myšlení tým týmová práce týmová spolupráce učící se prostředí umění argumentace umění motivace umění vyjednávání úspěch uvolněnost vedení porad vedení týmu vědomí hodnoty veselost virtuální spolupráce virtuální týmy vitalita vize vliv vlivy prostředí vnější motivace vnější prostředí vnější příčina vnitřní jistota vnitřní klid vnitřní leadership vnitřní motivace vnitřní napětí vnitřní příčina vnitřní síla vnitřní změna vůdce vůle vyhoření výhra vyjednávání výkon výkon týmu výkonnost výkonnost manažera výsledky vyšší kvalita osobnosti vyváženost práce a života výzva vzájemná podpora vzájemné vztahy vzdělávací kurzy vzdělávací programy vzdělávací semináře vzdělávání vzdělávání manažerů vzorce chování vztahový leadership vztahy worklife worklife balance work-Life balance workshop yourself zábava zájmy zaujetí pro věc závazky zdolávání překážek zevnitř ven zkušenost zlepšování změna myšlení změna práce změna zevnitř ven znalost zóna komfortu zóna stresu zóna učení zpětná vazba zralost zralost osobnosti ztráta energie ztráta motivace zvládání konfliktu zvládání stresu zvládání změn životní rovnováha životní styl
Další oblasti

Pište, volejte