Autentický projev a rétorika jako osobní charisma I.

„Druzí dříve nebo později zapomenou, co jsme říkali, ale nikdy nezapomenou, jak se v naší společnosti cítili.“

Tento intenzivní program je určen nejen těm, kdo prezentují, ale všem, kteří se chtějí posunout ve své komunikaci a stylu sebeprezentace ke své jedinečnosti, osobitosti a opravdovosti.

Proč zvolit tento program

 • Autentický a přesvědčivý projev
 • Soulad verbálního a neverbálního vyjadřování
 • Zdokonalení mluveného projevu
 • Zvládnutí trémy a posílení jistoty vystupování
 • Schopnost zaujmout a udržet pozornost posluchače
 • Spontánní práce s emocemi
 • Sebeuvědomění k tématům osobní síly a charismatu v projevu

Komu je určen

Tento intenzivní program je určen nejen těm, kdo prezentují, ale všem, kteří se chtějí posunout ve své komunikaci a stylu sebeprezentace ke své jedinečnosti, osobitosti a opravdovosti.

Témata

 • Dech jako komunikační opora
 • Emocionalita a dynamika hlasového projevu
 • Zdárná rétorika
 • Koordinace verbálního a neverbálního vyjadřování
 • Poutavá prezentace
 • Podprahová komunikace a působení na druhé
 • Emoční inteligence v projevu
 • Sebevědomí a sebedůvěra v komunikaci a sebeprezentaci
 • Autenticita, přirozenost a opravdovost projevu
 • Osobní charisma a přirozená autorita

Metody a techniky programu

Dechová a hlasová cvičení, prožitková cvičení, herecké etudy, hraní rolí a zpětná vazba, práce s texty, skupinová cvičení, práce s emocemi a jejich vyjadřování, interaktivní rozbor verbální a neverbální komunikace, dotazování k uvědomění komunikačních bariér, vnitřních postojů a vnitřního potenciálu, motivační cvičení k posílení autenticity a spontaneity, diskuse, individuální konzultace.

"Seminář s Robertem Sättlerem byl neskutečný zážitek. To, jakým způsobem dokáže Robert pracovat s účastníky, odstranit z nich ostych, to vše za účelem, aby si odnesli ze semináře to, co mají, je jedinečné. Tak, jako na tomto semináři, jsem se nenasmál za poslední měsíce! Spolu s tím, že je Robert skutečně expertem v oblasti komunikace a rétoriky a dokáže tyto dovednosti a znalosti efektivně předat, je potom výsledný dojem z kurzu opravdu vynikající. Děkuji Vám."

Ing. Jiří Morávek
— HR Site Manager Eastern Europe, Iveco Czech Republic, a. s.

Lektorský tým a hosté

Termíny programu

17. 06. – 18. 06. 2024
Training Centre Hradčanská, Milady Horákové 116/109B, Praha 6
Kód: O_3930
18 000 Kč
2 dny
Obsazeno
Litujeme, ale tento termín je již obsazen. Těšíme se na Vás v dalším termínu.
16. 09. – 17. 09. 2024
Training Centre Hradčanská, Milady Horákové 116/109B, Praha 6
Kód: O_3931
18 000 Kč
2 dny

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

vedení motivace vedení lidí leadership změna rozvoj adrenalin agrese akceptace ambice amygdala antipatie antistres arogance asertivita asertivní chování autenticita autentický leadership autentický projev autentika autorita balance bariéry bát se behaviorální behaviorální kompetence bezmoc bezpečí bloky bod zlomu být sám sebou celostní přístup celostní vedení centra inteligence centrum hlavy centrum srdce centrum těla cesta od managementu k leadershipu cilivost citové prožívání citový život ctižádost dary osobnosti demotivace deprese disciplína diverzita lidí dlouhodobý program dokonalost dominance dovednost dovednosti manažera dozrávání osobnosti duševní vývoj důvěra důvěryhodnost dýchání ego egocentrismus emoce emoce jako energie emočně sociální kompetence emočně sociální komunikace emočně sociální rozvoj emočně sociální vlastnosti emoční činnosti emoční index emoční inteligence emoční investice emoční klima emoční leadership emoční návyk emoční otevřenost emoční projevy emoční rozvoj emoční stabilita  emoční stav emoční stopa emoční šok emoční vazba emoční vlna Empatie energie entuziasmus EQ excelentní excelentní výkon explicitní postoj extraverze firemní vzdělávání flegmatik Hodnoty houževnatost hranice hravost hrozba hysterie change change management charakter charakter osobnosti charakterové vlastnosti charisma leadera cholerik chování image implicitní postoj impulsivnost interní lektor introvert izolace jedinečnost jednání jednání a vyjednávání jednání člověka ješitnost jistota klíčové dovednosti klíčové kompetence klid koheze komfort komfortní zona kompetence kompetence manažera komunikace komunikační dovednosti koncentrace konflikty kultura firmy kurz osobního rozvoje kurz osobnostního rozvoje lead yourself leader lidské hodnoty lidské zdroje lidskost lidský faktor lidský potenciál limit management a leadership management emocí moc motivace lidí motivační program nálada náladovost napětí náročné situace náročnost nároky náruživost návaly hněvu návyk nedostatek empatie nedůvěra negace negativismus negativita negativní přístup negativní emoce negativní chování negativní motivace negativní myšlení negativní pocity negativní postoj negativní projevy negativní reakce negotiation nechuť nejistota nerozhodnost nesmělost neurorestart neuróza nízká sebedůvěra nízké sebevědomí obdiv obchodní dovednosti obrana obranný mechanismus ocenění odhodlání odvaha opatrnost opravdovost oprávnění orientace na výsledek orientace v lidech  osobitý projev osobní charisma osobní vliv otevřenost ovládání ovlivňování pasivita pasivní agrese perfekce perfekcionalismus plachost pocit pocit radosti podprahové vnímání podráždění pohovor porady postoj pozitivita pozitivní emoce pozitivní chování pozitivní motivace pozitivní myšlení   pozitivní přístup práce s emocemi prevence konfliktů prezentace prezentační dovednosti profesní rozvoj program program osobního rozvoje program osobnostního rozvoje program pro manažery programy pro firmy programy rozvoje project management projekt projektová kultura projektové myšlení projektové řízení projektový management Projev projevy chování proměna prosazení prožitek průvodce změn překonávání strachu přizpůsobivost psychická energie Psychická entropie psychická síla remote remote management respekt respekt a uznání  rétorika rétorika jako charisma rigidita role manažera rozhodování roztěkanost rozvoj leadera rozvoj lidí rozvoj managementu rozvoj manažerů rozvoj mistrů rozvoj osobnosti rozvoj osobnosti manažera rozvoj týmu rozvojové potřeby rozvojový program růst řeč těla řešení konfliktů řízení emocí řízení projektů řízení týmu řízení změn sdílení sebedůvěra sebehodnocení sebehodnota sebekontrola sebekoučování sebemotivace sebeovládání sebepochopení sebepoznání sebeprezentace sebepřijetí seberealizace seberozvoj sebeřízení sebeúcta sebeuvědomění Sebevedení sebevědomí seminář situace pod kontrolou situační leadership situační styly vedeni slovní kritika soft skills soulad společenská obratnost spolupráce spontaneita spontánnost stav uvolnění stimulace stresový stav styl vedení lidí svoboda svoboda projevu školení špičkový výkon tajemství motivace tajemství sebedůvěry tajemství spolupráce tajemství štěstí tajemství úspěchu talent management teamleader techniky vyjednávání Top management tréma trénink trénink osobnostního rozvoje tréninkový program učící se prostředí ukotvení návyků umění argumentace umění vyjednávání úzkost váhavost vědomí vědomí hodnoty vědomí sebe vnější příčina vnímavost vnitřní harmonie vnitřní hlas vnitřní jistota vnitřní klid vnitřní kritik vnitřní leadership vnitřní motivace vnitřní napětí vnitřní příčina vnitřní příčiny vnitřní síla vnitřní svět vnitřní změna výčitka vyjednávání vzájemná podpora vzájemné vztahy vzdělávací kurzy vzdělávací programy vzdělávací semináře vzdělávání vzdělávání manažerů vzdor vzrušení vztahy vztek workshop yourself zasažení zaujetí pro věc zážitek zdolávání překážek zevnitř ven změna zevnitř ven zóna komfortu zralost zranitelnost zuřivost zvládání změn životní klid
Další oblasti

Pište, volejte