Emoční leadership I.

Lead Yourself®: Poznejte, jak být šťastní uvnitř – jen tak budete dosahovat skvělých výsledků venku.

Zažijte r-evoluci svého vnitřního života – objevíte způsob, jak navýšit svou schopnost leadera řídit vlastní myšlení a emoce. A tím pozitivně ovlivňovat i myšlení a emoce lidí kolem sebe.

Na českém trhu jedinečný dlouhodobý program Emočního leadershipu vás posune ve zvládání zátěžových situací a v umění být přirozenou autoritou, mít důvěru, vliv a odpovědnost.

Proč zvolit tento program

Nejefektnější způsob, jak transformovat naučené nežádoucí návyky a postoje je vědomé celostní vedení. Zaměření zevnitř ven garantuje trvalou pozitivní změnu. Díky tomu jste schopni změnit návyky, které už desítky let brání uvolnit váš přirozený potenciál do vašich služeb.

Rozvíjet a tvořit svou osobnost znamená být si vědom, kým jsem v každé situaci. Vědomé řízení mysli a pocitů umožňuje najít mnohem efektivnější a příjemnější způsoby, jak dělat to, co nás vede k pozitivním výsledkům.

„Jen to, co si uvědomujeme, můžeme řídit.“

Program přináší zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání osobních zátěžových situacích.

Rozvíjí čtyři kompetence leadera

 • Tvůrčí pozitivní myšlení (tvoření vizí a řízení myšlenek)
 • Focus drive (dostatek energie k dosažení cílů, motivovat sebe a druhé)
 • Emoční inteligence (znát se, rozumět svým emocím a emocím druhých, zvládat zátěžové situace)
 • Důvěra a zodpovědnost (důvěřovat sobě a druhým, navyšovat svůj vliv a být přirozenou autoritou)

Získejte emoce do svých služeb! Emoce jsou zdrojem vaší energie a motivace. Schopnost nabudit sebe a lidi k žádoucím emocím vytváří energii tahu na branku.

Proces učení je zaměřen na způsob, jak pracovat s paradigmaty, přesvědčeními a navýšit schopnost leadera řídit své myšlení a také efektivně ovlivňovat tvůrčí myšlení lidí kolem.

Přijďte si vyladit motor svého „ferrari“. Nestačí jen pečovat o jeho vnější vizáž. Je potřeba seřídit srdce vašeho ferrari – a tím je motor. Tím vaším motorem je vaše myšlení a emoce, které vytvářejí příznivé klima a energii pro tvoření.

Komu je program určen

 • Dlouhodobý tréninkový program je určen majitelům firem, top managerům, managerům, specialistům a všem dalším lidem, kteří chtějí rozvíjet své leaderovské schopnosti.
 • Vhodné také pro leadery týmů, kteří se pak svým novým lidským přístupem stávají leadery růstu a podpory rozvoje lidí v týmu.
 • Emoční leadership je vhodný také pro změnu klimatu týmů a firem, pro nárůst vzájemné důvěry, odstranění bloků ve spolupráci a uvolnění individuálního potenciálu ve prospěch celku.

Moduly programu

 • Osobnostní styly leadershipu podle enneagramu (2 dny)
 • Leadership a management emocí a energie (2 dny)
 • Leadership tvořivé mysli a dozrávání osobnosti (2 dny)
 • Charisma leadera a překonávání limitů (2 dny)
 • Osobní vize leadera (1 den)

Volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

Možná nevíte, že…

Tento dlouhodobý program vrací člověka – leadera k jeho přirozeným darům a talentům. Podle zkušeností účastníků v něm garantujeme pozitivní změnu kvality života.

Tento program již absolvovalo více než 60 skupin leaderů společností a přes 400 manažerů individuálně – a přinesl jim konkrétní výsledky. Podívejte se na ohlasy účastníků.

Jak program probíhá

 • Společně vytvoříme prostředí, které vám umožní zorientovat se ve své osobnosti, vidět věci v rámci celku, objevovat nové poznatky neurovědy a biologie člověka.
 • Následuje 9 dní workshopů a intenzivního tréninku. Během workshopů se informační i prožitkovou formou seznámíte se základními principy emoční inteligence.
 • Mezi moduly dostanete podporu k důslednému naplňování vámi nastavených akcí na vytváření nových pozitivních návyků.
 • Budete pracovat se sebereflexí a díky vnitřnímu uvědomění se budete učit z toho, jak se vám dařilo akce naplňovat.
 • V druhém, třetím a čtvrtém modulu se setkáte se zajímavým hostem – manažerem z praxe, leaderem specialistou.
 • Program je založen na principech celostního leadershipu, používá unikátní nástroj poznání osobnosti enneagram a metodu koučování.

Po prvním modulu absolvujete 1,5 hodinové osobní interview.

Nabízíme volitelnou možnost individuálního koučování, které vám pomůže podpořit žádoucí změnu a aplikaci nových poznatků a uvědomění do praxe. Koučovací lekce jsou v rozsahu 4×1,5 hodiny.

Cíle programu

Zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání osobních zátěžových situacích, a to vědomějším vedením svého myšlení a emocí. Tak, aby se naučili lépe vést a ovlivňovat myšlení a emoce v rámci svých týmů.

KDO JE LEADER?

 • Leader je ten, kdo dává energii, motivuje a má tah na branku.
 • Leader je ten, kdo vede a určuje směr.
 • Leader je osobnost s charismatem.
 • Leader se stále učí a navyšuje své kvality.
 • Leader je tvůrcem učícího se prostředí.

1. modul: Osobnostní styly leadershipu podle ennegramu (2 dny)

Poznání mapy stylu leadershipu a struktury své osobnosti. Schopnost sebepozorování jako nástroj sebevedení. Objevení síly svého stylu leadershipu. Znám svou osobní motivaci a učím se s ní pracovat. Nalezení konkrétních bodů rozvoje potenciálu u sebe i okolí.

Užitek:
Vím, kdo jsem a znám přesně cestu jak:

 • rozvíjet sebe,
 • pracovat na svých kvalitách,
 • rozvíjet  své kolegy,
 • lépe řídit kvalitu svého myšlení,
 • využívat a podporovat potenciál lidí ve svém týmu.

Doporučujeme volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

2. modul: Leadership a management emocí a energie (2 dny)

Emoce = Energie a motivace. Tah na branku. Na bázi poznání osobního stylu leadershipu budeme pracovat s emoční reaktivitou, typickým osobnostním konfliktem jeho zvládání a odblokováním brzdících sil v osobnosti v tahu na branku.

Užitek:

 • Umím lépe řídit své emoce, energii a motivaci,
 • mám jasné hranice emoční odpovědnosti a navýšení osobního vlivu,
 • já rozhoduji, jak se budu cítit a tím ovlivňuji emoční klima týmu,
 • jen ten, kdo hoří, může zapalovat.

Doporučujeme volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

3. modul: Leadership tvořivé mysli a dozrávání osobnosti (2 dny)

Mozek a jeho tvořivý potenciál. Změna osobních paradigmat ve vedení sebe a lidí. Zákonitost uvolnění myšlení od hrozby k růstu a výkonu. Zákonitost dozrávání osobnosti k nárůstu osobní odpovědnosti, osobního vlivu a sebedůvěry. Hodnoty a integrita osobnosti.

Užitek:

 • Revize osobního prostoru seberozvoje,
 • transformace myšlení – od hrozby k růstu,
 • nárůst empatie k potřebám pro lepší spolupráci a výkon,
 • vyjasnění osobních hodnot a jejich naplňování v podmínkách práce a života,
 • dozrávání osobnosti a hranice osobní odpovědnosti a kompetencí v podmínkách praxe.

Doporučujeme volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

4. modul : Charisma leadera a překonávání limitů (2 dny)

Charisma leadera a překonávání limitů. Zvládání typické zátěžové situace. Trénink autentického vyjádření sebe, rozvoj přirozeného projevu. Trénink překročení limitů – modelové situace, práce s osobním příběhem. Prostor pro zlepšení a systematické tvoření žádoucích kvalit v podmínkách práce a života.

Užitek:

 • Vím, jak systematicky navyšovat kvalitu svého leadershipu – charisma leadera,
 • znám své největší osobnostní limity,
 • znám způsob, jak trénovat překročení v podmínkách života. Tvořím nové návyky celostním způsobem na úrovni myšlení, emočního chování a prožívání.

Doporučujeme volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

5.modul: Osobní vize leadera (1 den)

Vize je cesta k potenciálu. Podpora osobnostních podmínek pro individuální rozvoj k mistrovství. Vytvoření a představa pozitivní osobní změny. Osobní prezentace – osobní vize leadera – motivace a jasný směr rozvoje kvality života v souladu s osobními hodnotami.

Užitek:

 • Odpovědi na otázky: odkud jdu, jaký kus jsem urazil v programu emočního leadershipu a jak vše využiji na cestě k osobní vizi,
 • jasná osobní vize a osobní závazek,
 • osobní sdělení podpořeno vizualizací a prožitkem srdce i těla,
 • naplnění kritérií pro získání certifikátu: náročnost, uvěřitelnost, motivace a osobní posun.

Výklad, interakce ve skupině, emoční a zátěžové hry, osobní promluvy, týmové a individuální projekty, trénink emočních projevů, poskytování a trénink zpětné vazby, sebereflexe, koučování, metodická podpora mezi moduly.

Odkazy ke studiu:

"Program „Emoční leadership“ výrazně převyšuje všechny vzdělávací programy, které jsem kdy absolvoval. Je výjimečný především tím, že se člověk podívá ne sebe zvenčí. Najednou dostane příležitost uvědomit si svoje vzorce chování, pochopí, kde jsou jeho kořeny. Dostane návod, jak se posunout, zlepšit, změnit… Výsledkem je to, že rozumím víc sám sobě a taky jsme přišel na to, proč se lidé v mém okolí chovají tak jak se chovají. Najednou jim víc rozumím. Program mi pomohl uvědomit si, co má v životě skutečnou hodnotu. Můj život se zásadně změnil. Užívám si ho! Doporučil bych jej absolvovat každému, kdo řídí jakoukoli skupinu nebo stojí v životě na rozcestí, před nějakým zásadním rozhodnutím."

Miroslav Ostrý
— Generální ředitel, IDEAL–Trade Service, spol. s r. o.

Lektorský tým a hosté

Termíny programu

24.-25.10. + 27.-28.11.2024 + 28.-29.1.2025 + 10.-11.3. + 15.5.2025
Praha a Střední Čechy
Kód: O_3902B
76 000 Kč
9 dní
Cena zahrnuje kurzovné a kompletní náklady, včetně stravy; nezahrnuje náklady na ubytování.
24.-25.10. + 27.-28.11.2024 + 28.-29.1.2025 + 10.-11.3. + 15.5.2025
Praha a Střední Čechy
Kód: O_3902A
87 000 Kč
9 dní
Cena zahrnuje kurzovné a kompletní náklady, včetně stravy a ubytování.
Individuální doprovodný koučink - 24.-25.10.2024 - 15.5.2025
Praha , Kód: 3902K
30 000 Kč
Koučink na podporu změn a aplikaci poznatků z programu Emoční leadership v rozsahu 4*1,5 hodiny.

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

stres vedení motivace vedení lidí leadership změna rozvoj charisma zodpovědnost 360° hodnocení 360°ZV adrenalin agrese akademie akceptace alfa alibi ambice amygdala analytické myšlení antidepresiva antipatie antistres arogance asertivita autenticita autentický leadership autentický projev autentika autorita balance bariéry bát se behaviorální behaviorální dovednosti behaviorální kompetence benefit beta bezmoc beznaděj bezpečí bezpráví blahobyt bloky bod zlomu bolest budování týmů budování vztahů být sám sebou celostní přístup celostní vedení centra inteligence centrum hlavy centrum srdce centrum těla cesta k vítězství cesta od managementu k leadershipu cílevědomost cilivost cílový feťák citové prožívání citový život coaching ctižádost čest čestnost dary osobnosti delegování delta demotivace deprese detailista development centre development centrum disciplína diverzita lidí dlouhodobý program dlouhodobý rozvoj dochvilnost dokonalost dominance dovednost dovednosti manažera dozrávání osobnosti důslednost duše duševní vývoj důvěra důvěryhodnost dýchání efektivita ego egocentrismus emoce emoce jako energie emočně sociální kompetence emočně sociální komunikace emočně sociální rozvoj emočně sociální vlastnosti emoční činnosti emoční index emoční inteligence emoční investice emoční klima emoční leadership emoční návyk emoční otevřenost emoční projevy emoční rozvoj emoční stabilita  emoční stav emoční stopa emoční šok emoční vazba emoční vlna Empatie energie enneagram enneagram test enneagramové typy ennneagram entuziasmus EQ e-revoluce etika excelentní existenční vakuum explicitní postoj extraverze firemní kultura firemní vzdělávání flegmatik flow fobie focus drive frustrace frustrační tolerance fyzická odolnost gama harmonie hedonistické atributy high potential hloubka osobnosti hněv Hodnoty hojnost houževnatost hranice hravost hrozba hysterie challenge change change management charakter charakter osobnosti charakterové vlastnosti charisma leadera check point cholerik chování chyba idealizace image implicitní postoj impulsivnost Individuáílní vzdělávání individuální rozvoj individuální trénink inovace inspirace instink leadera instinkt integrita interní svět interview introjekce introvert intuice IQ izolace jedinečnost jednání jednání člověka ješitnost jistota kariéra klíčové dovednosti klíčové kompetence klid koheze komfort komfortní zona kompetence kompetence manažera kompromis komunikace komunikační dovednosti koncentrace konflikty konstruktivní řešení kontrafobie kontrola kouč koučink koučování krása kreativita kritické myšlení kritičnost kritika krize krizové situce kultivace osobnosti kultura firmy kurz osobního rozvoje kurz osobnostního rozvoje kvalita osobnosti kvalita života lakota láska lead yourself leader lehkovážnost lež lhostejnost lidské hodnoty lidské zdroje lidskost lidský faktor lidský potenciál life styl limit lítost management management a leadership management emocí manager manažer manažerská typologie manažerské dovednosti manažerské kompetence manažerské předpoklady manažerské rozhodování manažerské školení manažerské vzdělávání manažerský program manažerský rozvoj manipulace měkké dovednosti melancholik méněcenost mentální koučink mentální návyk mentální trénink mentoring metody vedení lidí mezilidské vztahy mind map mind set mindfulness mistrovství moc moc a vliv morálka morální aspekt motivace bez motivace motivace k práci motivace lidí motivace pracovníků motivace v práci motivace zaměstnanců motivační program motivační systémy motivátor moudrost mozek mozkové vlny multitasking mysl myšlení myšlenky naděje nálada náladovost napětí náročné situace náročnost nároky náruživost návaly hněvu návyk nečinnost nedostatek empatie nedůvěra negace negativismus negativita negativní přístup negativní emoce negativní chování negativní motivace negativní myšlení negativní pocity negativní postoj negativní projevy negativní reakce negotiation nechuť nejistota nenasycenost nenávist nerozhodnost nesmělost nespolehlivost nestrannost nestřídmost neuroleadership neurorestart neurotický neurovědy neuróza nevděk nevědomí nevinnost nezávislost nízká sebedůvěra nízké sebevědomí nový manažer obava obdiv obchodní dovednosti objektivita obohacování obrana obranný mechanismus obratnost ocenění očekávání oddanost odhodlání odkládání odměna odpor odpovědnost odpuštění odvaha ohleduplnost ochránce opatrnost opravdovost oprávnění optimismus opuštění organismus organizace času organizační změna organizovanost orientace na výkon orientace na výsledek orientace v lidech  originalita osobitý projev osobní aktivita osobní hodnoty osobní charisma osobní kouč osobní mentor osobní plán rozvoje osobní rozvoj osobní viize osobní vliv osobní vztahy osobní zralost osobní život osobnost osobnost leadera osobnost manažera osobnostní rozvoj osobnostní typologie ostražitost otevřenost ovládání ovlivňování paměť paradigma partnerství pasivita pasivní agrese peak experience péče péče o sebe pečlivost peníze perfekce perfekcionalismus performance personality types perspektiva plachost plán osobního rozvoje plánování plánování času platón pocit pocit radosti pocit vyhoření poctivost podpora podprahové vnímání podráždění pohoda pochopení pochybnost pokora pomoc popírání porozumění postoj potenciál potěšení povinnost povzbuzení pozitivita pozitivní emoce pozitivní chování pozitivní motivace pozitivní myšlení   pozitivní přístup poznání pozornost pozorovatel požitek požitkář práce s emocemi pracovní chování pracovní motivace pracovní návyky pracovní orgasmus pragmatik pravda prenatal prestiž prevence prevence konfliktů prezentace priority probuzení produktový management profesní rozvoj program program osobního rozvoje program osobnostního rozvoje program pro manažery programy pro firmy programy rozvoje Projev projevy chování prokrastinace proměna prosazení prospěšnost prostředí prožitek průvodce průvodce změn pružnost přátelství přednáška představa představivost předvídavost překážky překonávání problémů překonávání překážek překonávání strachu přesvědčení příběh přijetí přijímání odpovědnosti přítomnost příznaky vyhoření přizpůsobivost psychická energie Psychická entropie psychická odolnost psychická síla racio racionalizace racionální investice radost radost z práce reaktivnost rebel resilience respekt respekt a uznání  restart rétorika rétorika jako charisma rigidita risk rizika rodina rodinný život role role manažera rovnováha rozhodnost rozhodování rozhovor rozkoš roztěkanost rozum rozvoj leadera rozvoj lidí rozvoj managementu rozvoj manažerů rozvoj mistrů rozvoj osobnosti rozvoj osobnosti manažera rozvoj týmu rozvoj zevnitř ven rozvojové potřeby rozvojový program růst rutina rychlost řeč těla řešení řešení konfliktů řízení řízení emocí řízení lidí řízení týmu řízení změn sankce scénáře sdílení sebedůvěra sebehodnocení sebehodnota sebekontrola sebekoučování sebemotivace sebeovládání sebepochopení sebepoznání sebeprezentace sebepřijetí seberealizace seberozvoj sebeřízení sebeúcta sebeuvědomění Sebevedení sebevědomí seminář schopnost síla silné stránky osobnosti situace pod kontrolou situační leadership situační styly situační styly vedeni situační vedení skeptik slabé stránky slabost slast slovní kritika smích smrt smutek smysl smyslnost smysluplnost smysluplný snížená hodnota soft skills soucit soulad sounáležitost soustředěnost soutěživost soužití spekulace spiritualita spokojenost spokojený život společenská obratnost spolehlivost spolupráce na dálku spontaneita spontánnost spravedlnost správné činy stabilita stagnace starost stav uvolnění stimulace strach strategické myšlení stresový stav stress management střídmost stydlivost styl chování styl vedení lidí styly leadershipu styly řízení lidí styly vedení subjektivní svět superego svoboda svoboda projevu svoboda volby symbioza sympatie syndrom vyhoření šlechetnost špičkový výkon šťastný člověk šťastný život štěstí tajemství tajemství motivace tajemství sebedůvěry tajemství spolupráce tajemství štěstí tajemství úspěchu talent talent management teamleader temperament teorie motivace testosteron theta time management tolerance Top management touha tragické scénáře transformační koučink tréma trénink trénink osobnostního rozvoje tréninkový program trest tvořivost tvůrčí myšlení tým týmová práce týmová spolupráce typologie člověka typologie lidí typologie osobnosti úcta učení učící se prostředí ukotvení návyků umění argumentace umění motivace umění vyjednávání umíněnost únava upřímnost úspěch uvolněnost uzavřenost úzkost uznání váhavost vášeň vděčnost vděk vedení lidí s enneagramem vedení týmu vědomá pozornost vědomí vědomí hodnoty vědomí sebe vědomosti velkorysost veselost víra vitalita vize vlastnosti osobnosti vliv vlivy prostředí vnější motivace vnější prostředí vnější příčina vnímavost vnitřní harmonie vnitřní hlas vnitřní jistota vnitřní klid vnitřní kritik vnitřní leadership vnitřní motivace vnitřní napětí vnitřní příčina vnitřní příčiny vnitřní resistence vnitřní síla vnitřní svět vnitřní změna vřelost všestrannost všímavost vůdce vůle výčitka vyhoření vyhoření v práci výkon výkon týmu výkonnost výkonnost manažera vyrovnanost výsledky vyšší kvalita osobnosti vyváženost práce a života výzva vzájemná podpora vzájemné vztahy vzdělávací programy vzdělávání manažerů vzdor vzorce chování vzrušení vztahový leadership vztahy vztek worklife worklife balance work-Life balance workshop yourself zábava zájmy zasažení zaujetí pro věc závazky závist zázrak zážitek zbrklost zdolávání překážek zdraví zdroje motivace zdvořilost zevnitř ven zklamání zkušenost zlepšování zlost změna myšlení změna práce změna zevnitř ven znalost znepokojení zóna komfortu zóna stresu zóna učení zpětná vazba zralost zralost osobnosti zranitelnost zručnost ztotožnění ztráta energie ztráta motivace zuřivost zvědavost zvládání konfliktu zvládání stresu zvládání změn žal žárlivost život život bez limitu životní fáze životní klid životní rovnováha životní situace životní styl životní vyhoření Osobní koučing
Další oblasti

Pište, volejte