Emanuel Byrtus

„Těší mne provázet lidi k růstu bohatství života. Jsem průvodcem potenciálu vaší osobnosti, skrze kterou tvoříte svůj úspěch a štěstí! Je krásné vidět a zažívat změnu omezujících návyků leaderů. Udělejme život krásnější R-evolucí zevnitř ven!“

Vystudoval na Vysoké škole zemědělské v Brně doplňkové pedagogické studium. Absolvoval mnoho studijních pobytů a stáží doma i v zahraničí: např. britské Manažerské studium NEBS Management, Llandrilo Technical College; dále certifikační program pro učitele Enneagramu na Trifold School of Enneagram v USA; tréninkový program SAT u chilského psychiatra Claudija Naranja, Train-The-Trainer Program – The Enneagram in business v Boston business school. Absolvoval též intenzivní trénink koučů Results a následné koučovací dovednosti u Neoroleadership group. Má praxi 22 let jako kouč, lektor a odborný metodik programů osobnostního rozvoje, hlavně projektu Emoční a Sociální Rozvoj Osobnosti – ESRO a projektu LESK- Lektor emočních a sociálních kompetencí Praha – trénink a certifikace nových lektorů v oboru Emoční inteligence a osobnostního rozvoje lektorů.

Ve společnosti v Shine Leadership odborný garant rozvojových osobnostních programů a tréninků  pro leadery firem – primárně Emočního leadershipu.

Programy
lektora

Náš skvělý tým

Pište, volejte