Vedení lidí a osobní rozvoj s Enneagramem II.

Lead Yourself®: Odložte další bloky a omezení, které vás brzdí v uvolnění vašeho potenciálu.

V úvodním díle programu Vedení lidí a osobní rozvoj s Enneagramem I. jste si už na vlastní kůži vyzkoušeli, jak vám Enneagram pomáhá k pochopení ostatních lidí a především sama sebe.

Během navazujícího pokračování prohloubíte poznání lidských charakterů dalšími prožitky – a získáte další konkrétní tipy na trénink přirozených darů své osobnosti.

Proč zvolit tento program

Zaujal vás trénink Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem I a chcete ještě více do hloubky využít získaný potenciál poznání?

 • Potřebujete si více do hloubky uvědomit a poznat svůj přirozený osobnostní talent a naučit se ho zralým způsobem využít v každodenním životě?
 • Vnímáte, že jsou situace, kdy se neprojevíte dostatečně vhodně s ohledem na situaci a lidi kolem?
 • Ještě stále se vám zdá, že si s některými „typy“ lidí kolem vás nevíte rady?
 • Potřebujete konkrétní tipy, jak „trénovat“ své přirozené dary a odložit nezralé a omezující projevy?
 • Chcete udělat zásadní bod obratu a uvolnit svůj přirozený potenciál?

Pokud jste na některé otázky odpověděli ano, pak je tady připraven další jedinečný zážitek pro vás!

Průměrný manažer toho více ví o technologiích, které využívá, než o člověku. Klíčem úspěchu ale přesto zůstává člověk. Přijďte s námi poznat hlouběji charakter sebe sama i lidí kolem, aby setkání s vaší zralou osobností bylo krásnou „hrou“, která vás a ostatní motivuje a inspiruje.

Komu je program určen

Program je primárně určený pro absolventy programu „Vedení a osobní rozvoj s ennnagramem“ a dlouhodobého programu „Emoční leadership“. Vychází z požadavků a potřeb těchto absolventů.

Je určen především pro lidi, kteří mají zájem podpořit svůj růst, poznávat sebe sama i lidi kolem a zlepšovat s nimi vztahy. Intenzivní tréninkový zážitkový program je určený manažerům, projektovým manažerům a vedoucím týmů, ale zároveň i specialistům. Vhodný je pro všechny, kteří chtějí rozvíjet osobnostní potenciál u sebe a lidí ve svém okolí.

Témata

 • Hluboký vhled do devíti charakterů osobností u sebe, rodiny a týmu
 • Intenzivní zážitek představení charakterů a jejich cesty rozvoje
 • Pochopení ztráty typické přirozené kvality osobnostních charakterů
 • Obranné reakce typů v akci:
  • Největší problémy, které činím sám sobě
  • Největší potíže, které působím svému okolí
  • Uvolnění obranných reakcí pro rozvoj potenciálu
 • Projevy energie typů prostřednictvím instinktivních podtypů – rozdíly v chování
  • Pochopení největší citlivosti
  • Nalezení cesty harmonie a zralého naplnění potřeb
 • Přijetí rozdílů a vzájemná podpora spolupráce
 • Klíčové body obratu rozvoje a konkrétní akce k  seberozvoji a podpoře rozvoje

Možná nevíte, že…

… návod k „obsluze“ kolegů v týmu a rodiny zlepšuje kvalitu spolupráce a vztahů.
… návod k „obsluze“ sebe sama výrazně posunuje vaše manažerské a leaderovské schopnosti.
… pokud se vám podaří plně využít potenciálu, dosáhnete se svým týmem daleko lepších výsledků v kratším čase.

Jak program probíhá?

Jednotlivá témata jsou vzájemně provázaná, což podporuje jejich pochopení a využití v praxi. V rámci dávkovaného učení navážeme na již získané poznatky a zaměříme se jejich užívání v praxi.

 • Zreflektujeme dosavadní pochopení jednotlivých charakterů v praxi.
 • Budeme sdílet a dále rozvíjet své zkušenosti z programu Vedení a osobní rozvoj s enneagramem I.
  • Získáte poznatky z cesty rozvoje charakterů formou sdílení dlouholetých hlubokých zkušeností z transformačního koučinku.
  • Obohatíte se o osobní výpovědi představitelů jednotlivých charakterů a získáte jejich přímou zkušenost s vlastním rozvojem a typickými interakcemi ve spolupráci.
  • Formou tréninku budeme všechny poznatky zasazovat do praktického života.
  • V závěru si nastavíte přesný a konkrétní plán rozvoje svých přirozených charakterových darů.

Související kurzy

Vstupním předpokladem pro tento program je absolvování kurzu Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem I, nebo dlouhodobého programu Emoční leadership.

Cíle

 • Získat hluboký vhled do charakterů osobnosti, jejich bloků a bodů rozvoje.
 • Pochopit ztráty typické přirozené kvality osobnostních charakterů.
 • Přijmout rozdíly a vzájemně podpořit spolupráci.
 • Díky přirozeným kvalitám lidství si uvědomit a prakticky uchopit bod obratu.
 • Nastavit konkrétní akce k dalšímu seberozvoji.

Metody

Interaktivní výklad, interakce ve skupině, emoční a zátěžové nevinné hry, osobní výpovědi a sdílení zkušeností, individuální a týmová práce, sebereflexe.

"Velmi příjemné prostředí. Super lektoři, kteří Vás zábavnou a odpočinkovou formou seznámí s daným tématem. Léta praxe a jejich zkušenost je cítit ihned po pár prohozených větách. Dozvěděl jsem se hodně o sobě. Více jsem si uvědomil své nezdravé návyky, vlastnosti. Samozřejmě jsem o nich věděl, ale tento kurz mě donutil o nich více přemýšlet. Pokud bude člověk chtít, může získané informace využít v osobním i pracovním životě. Jedná se o návod, jak zlepšit sám sebe. Mám v plánu se zaměřit na své nezdravé návyky. Snad to vyjde. Budu se snažit věnovat tomu pozornost a neodložit to. Riziko toho odložení však hrozí, jsem totiž s největší pravděpodobností 9ka jak vyšitá. Uvidíme."

Zdeněk Večeřa, DiS.
— Manažer kvality / Quality Manager, Jopp Automotive s.r.o.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

stres vedení motivace vedení lidí leadership změna rozvoj charisma zodpovědnost 360° hodnocení 360°ZV agrese akceptace alibi ambice amygdala analytické myšlení antidepresiva antipatie antistres arogance asertivita assessment autenticita autentický leadership autentický projev autentika autorita balance bariéry bát se behaviorální behaviorální dovednosti behaviorální kompetence benefit beta bezmoc beznaděj bezpečí bezpráví blahobyt bloky bod zlomu bolest budování týmů budování vztahů být sám sebou celostní přístup celostní vedení centra inteligence centrum hlavy centrum srdce centrum těla certifikace cesta k vítězství cesta od managementu k leadershipu cílevědomost cilivost cílový feťák citové prožívání citový život coaching ctižádost čest čestnost dary osobnosti delegování demotivace deprese detailista diagnostika disciplína diverzita lidí dochvilnost dokonalost dominance dovednost dovednosti manažera dozrávání osobnosti důslednost duše duševní vývoj důvěra důvěryhodnost efektivita ego egocentrismus emoce emoce jako energie emočně sociální kompetence emočně sociální komunikace emočně sociální rozvoj emočně sociální vlastnosti emoční činnosti emoční index emoční inteligence emoční inteligence test emoční investice emoční klima emoční leadership emoční návyk emoční otevřenost emoční projevy emoční rozvoj emoční stabilita  emoční stav emoční stopa emoční šok emoční vazba emoční vlna Empatie energie enneagram enneagram test enneagramové typy ennneagram entuziasmus EQ e-revoluce excelentní existenční vakuum explicitní postoj extraverze firemní vzdělávání flegmatik flow fobie focus drive frustrace frustrační tolerance fyzická odolnost harmonie hedonistické atributy high potential hloubka osobnosti hněv Hodnoty hojnost houževnatost hranice hravost hrozba hysterie challenge change change management charakter charakter osobnosti charakterové vlastnosti charisma leadera check point cholerik chování chyba idealizace image implicitní postoj impulsivnost Individuáílní vzdělávání individuální rozvoj individuální trénink inovace inspirace instink leadera instinkt integrita interní lektor interní svět interview introjekce introvert intuice IQ izolace jedinečnost jednání jednání a vyjednávání jednání člověka ješitnost jistota kariéra klíčové dovednosti klíčové kompetence klid koheze komfort komfortní zona kompetence kompetence manažera kompromis komunikace komunikační dovednosti koncentrace konflikty konstruktivní řešení kontrafobie kontrola krása kreativita kritické myšlení kritičnost kritika krize krizové situce kultivace osobnosti kultura firmy kurz osobního rozvoje kurz osobnostního rozvoje kvalita osobnosti kvalita života lakota láska lead yourself leader lehkovážnost lež lhostejnost lidské hodnoty lidské zdroje lidskost lidský faktor lidský potenciál life styl limit lítost management management a leadership management emocí manager manažer manažerská typologie manažerské dovednosti manažerské kompetence manažerské předpoklady manažerské rozhodování manažerské školení manažerské vzdělávání manažerský program manažerský rozvoj manipulace melancholik méněcenost mentální koučink mentální návyk mentální trénink metody vedení lidí mezilidské vztahy mindfulness moc moc a vliv morálka morální aspekt motivace bez motivace motivace k práci motivace lidí motivace pracovníků motivace v práci motivace zaměstnanců motivační program motivační systémy motivátor moudrost mozek mozkové vlny multitasking mysl myšlení myšlenky naděje nálada náladovost napětí náročné situace náročnost nároky náruživost návaly hněvu návyk nečinnost nedostatek empatie nedůvěra negace negativismus negativita negativní přístup negativní emoce negativní chování negativní motivace negativní myšlení negativní pocity negativní postoj negativní projevy negativní reakce negotiation nechuť nejistota nenasycenost nenávist nerozhodnost nesmělost nespolehlivost nestrannost nestřídmost neuroleadership neurorestart neurotický neurovědy neuróza nevděk nevědomí nevinnost nezávislost nízká sebedůvěra nízké sebevědomí nový manažer obava obdiv obchodní dovednosti objektivita obohacování obrana obranný mechanismus obratnost ocenění očekávání oddanost odhodlání odkládání odměna odpor odpovědnost odpuštění odvaha ohleduplnost ochránce opatrnost opravdovost oprávnění optimismus opuštění organismus organizace času organizovanost orientace na výkon orientace na výsledek orientace v lidech  originalita osobitý projev osobní aktivita osobní hodnoty osobní charisma osobní rozvoj osobní viize osobní vliv osobní vztahy osobní zralost osobní život osobnost osobnost leadera osobnost manažera osobnostní typologie ostražitost otevřenost ovládání ovlivňování paměť paradigma partnerství pasivita pasivní agrese peak experience péče péče o sebe pečlivost perfekce perfekcionalismus performance personality types perspektiva plachost plán osobního rozvoje plánování plánování času platón pocit pocit radosti pocit vyhoření poctivost podpora podprahové vnímání podráždění pohoda pohovor pochopení pochybnost pokora pomoc popírání porozumění postoj potenciál potěšení povinnost povzbuzení pozitivita pozitivní emoce pozitivní chování pozitivní motivace pozitivní myšlení   pozitivní přístup poznání pozornost pozorovatel požitek požitkář práce s emocemi pracovní chování pracovní motivace pracovní návyky pracovní orgasmus pragmatik pravda prenatal prestiž prevence prevence konfliktů prezentace priority probuzení produktový management profesní rozvoj program program osobního rozvoje program osobnostního rozvoje program pro manažery programy pro firmy programy rozvoje Projev projevy chování prokrastinace proměna prosazení prospěšnost prostředí prožitek pružnost přátelství přednáška představa představivost předvídavost překážky překonávání problémů překonávání překážek překonávání strachu přesvědčení přijetí přijímání odpovědnosti přítomnost příznaky vyhoření přizpůsobivost psychická energie Psychická entropie psychická odolnost psychická síla racio racionalizace racionální investice radost radost z práce reaktivnost rebel resilience respekt respekt a uznání  restart rétorika rétorika jako charisma rigidita risk rizika rodina rodinný život role role manažera rovnováha rozhodnost rozhodování rozhovor rozkoš roztěkanost rozum rozvoj leadera rozvoj lidí rozvoj managementu rozvoj manažerů rozvoj mistrů rozvoj osobnosti rozvoj osobnosti manažera rozvoj týmu rozvoj zevnitř ven rozvojové potřeby rozvojový program růst rutina rychlost řešení řešení konfliktů řízení řízení emocí řízení lidí řízení týmu řízení změn sankce scénáře sdílení sebedůvěra sebehodnocení sebehodnota sebekontrola sebekoučování sebemotivace sebeovládání sebepochopení sebepoznání sebeprezentace sebepřijetí seberealizace seberozvoj sebeřízení sebeúcta sebeuvědomění Sebevedení sebevědomí seminář schopnost síla silné stránky osobnosti situace pod kontrolou situační leadership situační styly situační styly vedeni situační vedení skeptik slabé stránky slabost slast slovní kritika smích smrt smutek smysl smyslnost smysluplnost smysluplný snížená hodnota soft skills soucit soulad sounáležitost soustředěnost soutěživost soužití spekulace spiritualita spokojenost spokojený život spontaneita spontánnost spravedlnost správné činy stabilita stagnace starost stav uvolnění stimulace strach stresový stav stress management střídmost stydlivost styl chování styl vedení lidí styly leadershipu styly řízení lidí styly vedení subjektivní svět superego svoboda svoboda projevu svoboda volby symbioza sympatie syndrom vyhoření školení šlechetnost špičkový výkon šťastný člověk šťastný život štěstí tajemství tajemství motivace tajemství sebedůvěry tajemství spolupráce tajemství štěstí tajemství úspěchu talent talent management teamleader temperament temperament test teorie motivace testosteron time management tolerance Top management touha tragické scénáře tréma trénink trénink osobnostního rozvoje tréninkový program trest tvořivost tvůrčí myšlení tým týmová práce týmová spolupráce typologie člověka typologie lidí typologie osobnosti úcta učení učící se prostředí ukotvení návyků umění argumentace umění motivace umění vyjednávání umíněnost únava upřímnost úspěch uvolněnost uzavřenost úzkost uznání váhavost vášeň vděčnost vděk vedení lidí s enneagramem vedení týmu vědomá pozornost vědomí vědomí hodnoty vědomí sebe vědomosti velkorysost veselost víra vitalita vize vlastnosti osobnosti vliv vlivy prostředí vnější motivace vnější prostředí vnější příčina vnímavost vnitřní harmonie vnitřní hlas vnitřní jistota vnitřní klid vnitřní kritik vnitřní leadership vnitřní motivace vnitřní napětí vnitřní příčina vnitřní příčiny vnitřní resistence vnitřní síla vnitřní svět vnitřní změna vřelost všestrannost všímavost vůdce vůle výčitka vyhoření vyhoření v práci výkon výkon týmu výkonnost výkonnost manažera vyrovnanost výsledky vyšší kvalita osobnosti vyváženost práce a života výzva vzájemná podpora vzájemné vztahy vzdělávací kurzy vzdělávací programy vzdělávání manažerů vzdor vzorce chování vzrušení vztahový leadership vztahy vztek worklife worklife balance work-Life balance workshop yourself zábava zájmy zasažení zaujetí pro věc závazky závist zázrak zážitek zbrklost zdolávání překážek zdraví zdroje motivace zdvořilost zevnitř ven zklamání zkušenost zlepšování zlost změna myšlení změna práce změna zevnitř ven znalost znepokojení zóna komfortu zóna stresu zóna učení zpětná vazba zralost zralost osobnosti zranitelnost zručnost ztotožnění ztráta energie ztráta motivace zuřivost zvědavost zvládání konfliktu zvládání stresu zvládání změn žal žárlivost život život bez limitu životní fáze životní klid životní rovnováha životní situace životní styl životní vyhoření
Další oblasti

Pište, volejte