Emoční leadership: restart nejen pro manažery

Nastartujte svou cestu poznání, jak můžete lépe vést sebe i druhé lidi: Lead Yourself ®.

Hledáte cestu, jak vytěžit svůj potenciál i možnosti lidí kolem sebe? Pak napřed poznejte zákony lidského myšlení a emocí– protože vše je možné jen zevnitř ven. Skutečný potenciál je vždy uvnitř lidí.

Tento dvoudenní informačně–tréninkový program nabízí v základní koncentrované verzi hlavní myšlenky, na kterých je postaven náš jedinečný dlouhodobý program Emoční leadership.

Proč zvolit tento program?

Emoční leadership je celostní přístup k rozvoji osobnosti, který využívá přirozené evoluční principy a zákonitosti neurobiologie a přirozené tvořivé schopnosti člověka.
„Skutečný potenciál je uvnitř lidí, umíte s ním pracovat!?“.
„Naše praxe ukazuje, že průměrný manažer toho ví mnohem více o tom, jak funguje jeho mobil, než jak funguje člověk. Jistě se však shodneme na tom, že nejdůležitějším a nejdražším „nástrojem“ manažera je právě člověk. Je velkým uměním manažera umět na tento „nástroj“ hrát k prospěchu všech zúčastněných. Proto jsme pro vás připravili hluboké a praktické pochopení mechanismů vnitřní motivace a práce s emocemi. Uvolnit tak energii a potenciál lidí k tvořivé spolupráci a vzájemné podpoře.“

Komu je program určen

Tréninkový program pro všechny, kdo hledají cestu, jak vytěžit svůj potenciál a potenciál lidí kolem. Je to především pro ty, kteří se chtějí stát vědomými leadery svých schopností a rozvíjet schopnosti lidí kolem sebe. Je to jen pro ty leadery, manažery a všechny osobnosti, které jsou ochotni věnovat seberozvoji čas, pozornost a energii. Naprosto jedinečný a nový přístup k osobnímu rozvoji. Pouze pro ty, kteří jsou ochotni se na sebe podívat pravdivě a zcela nově.

Přínosy pro účastníka

 • Naučí se r-Evoluční principy celostního vedení a sebe-vedení – nový náhled a tipy ve vedení lidí a spolupráci
 • Získá poznání, jak využít emoce u sebe a týmu – zlepšit „tah na branku“ a mít dostatek energie
 • Pochopit a naučit se užívat přírodní zákonitost, která vede k získání většího osobního vlivu a sebedůvěry. Poznání, které se dá prakticky aplikovat nejen ve využití emoční energie, ale také v řadě každodenních situací.
 • Naučit se zralým způsobem řešit konflikt potřeb a uvolnit veškerou energii z pasivity a obrany k spolupráci a výkonu
 • Možnost nárůstu zralosti osobnosti pro celkový růst kvality Vašeho života

Témata, obsah

 • Jak vytvářet učící prostředí?
 • Jak efektivně vést sebe a lidi?
 • Co vám přináší emočně-sociální inteligence?
 • Změňte své přesvědčení, získáte kvalitnější projevy chování!
 • Vědomá pozornost a jak ji využít ve využití energie emocí?
 • Jak využít emoční energii?
 • Jak zpracovat vnitřní demotivaci a navýšit tak výkon a zlepšit vztahy?
 • Získat nástroj empatie – Jak uvolnit obranné reakce a pracovat efektivně s konfliktem potřeb a negativní zpětnou vazbou?
 • Jak zralým způsobem naplňovat své potřeby a zdravě navyšovat svůj osobní vliv a sebedůvěru?
 • Využití poznatků v praxi, nastavení rozvojového plánu.

Jak to funguje?

 • Na tréninku si ukážeme, jak vést člověka celostním způsobem a efektivně podporovat proces tvoření
 • Dostanete jednoduché, nejnovější poznatky neurobiologie z firemní praxe
 • Budete tvořit nápady, spolupracovat, prezentovat a sdílet osobní zkušenosti
 • Budete vedeni k aplikaci do praxe
 • Dostanete upřímnou, přesnou a osobní zpětnou vazbu – k nárůstu sebeuvědomění
 • Poznáte skryté příčiny vnitřních motivů – zlepšíte schopnost práce s motivací
 • Získáte konkrétní tipy rozvoje své osobnosti i rozvoje osobnosti lidí ve vašich týmech.
 • Získáte konkrétní kroky podpory rozvoje i po ukončení kurzu. Možnost, jak dále rozvíjet sebe i lidi kolem v denní praxi života.

Možná nevíte, že…

tento program probíhá již mnoho let jako součást dlouhodobého programu osobnostního rozvoje Emoční leadership. Pomohl již stovkám ředitelům, manažerům, majitelům – leaderům špičkových českých firem k dosažení zásadního nárůstu kvality jejich leadershipu a tím se celkově zvýšila kvalita jejich života a práce. Pakliže i Vy jdete touto cestou, cestou zásadní pozitivní změny, můžete ochutnat a vydat se v dlouhodobém programu za zkvalitněním svého leadershipu.

Metody

Interaktivní výklad, řízený rozhovor – sdílení osobnostních rysů, zpětná vazba, koučovací přístup, interaktivní nevinné hry, osobní práce na plánu rozvoje, sdílení zkušeností a korekce chyb.

Cíle

 • Využít emoce u sebe a týmu – zlepšit „tah na branku“ a mít dostatek energie
 • Mít více osobního vlivu a osobní odpovědnosti za emoční klima a tím vytvářet příznivé klima spolupráce
 • Zralým způsobem řešit konflikt potřeb a uvolnit veškerou energii z pasivity a obrany k spolupráci a výkonu

Témata – obsah

 • Jak vytvářet učící prostředí?
 • Jak efektivně vést sebe a lidi?
 • Co vám přináší emočně-sociální inteligence?
 • Změňte své přesvědčení, získáte kvalitnější projevy chování!
 • Vědomá pozornost a jak ji využít ve využití energie emocí?
 • Jak využít emoční energii?
 • Jak zpracovat vnitřní demotivaci a navýšit tak výkon a zlepšit vztahy?
 • Získat nástroj empatie – Jak uvolnit obranné reakce a pracovat efektivně s konfliktem potřeb a negativní zpětnou vazbou?
 • Jak zralým způsobem naplňovat své potřeby a zdravě navyšovat svůj osobní vliv a sebedůvěru?
 • Využití poznatků v praxi, nastavení rozvojového plánu.

Klíčová slova

 • Sebeuvědomění, sebepoznání
 • Emoce jako zdroj energie
 • Prostor osobnostního rozvoje a zlepšení
 • Důvěra a sebedůvěra
 • Řešení konfliktu potřeb

"Zažít celý program Emočního Leadershipu , to je jako „Zažít život“. Emoční Leadership I. byl pro mne úžasný právě proto, že trvá celý půlrok. To „zažít“ zde funguje doslova a do písmene, mezi jednotlivými bloky jsem si na sobě ověřovala, co je mé přání pouze v mysli a s čím jsem připravena na sobě & pro sebe pracovat. U sebe jsem začala s odvahou se do toho vůbec pustit. Myslela jsem si (při mém určitém věku 😊a zralosti), že umím dobře vnímat svoji hodnotu a váhala jsem, zda takový trénink ještě potřebuji. A ověřila jsem si, že to mohu dále posunout, mohu být ještě více sama sebou, že mohu ještě lépe pracovat s emocemi, ještě lépe je překlápět do dalších kompetencí, schopností a dovedností. Osvobodila jsem se tím, že jsem se naučila vědomě neusilovat o nedosažitelnou dokonalost. A hlavně, to, co dělám mne musí bavit. Šla jsem do toho s docela velkým otazníkem, co vlastně ještě je možné a moje nadšení dokumentuji tím, že jsem se už přihlásila na EL II. Obrovskou odměnou mi byla zpětná vazba při výročních hodnotících pohovorech, kdy jsem z několika úst ve firmě slyšela, že jsem se posunula, že jsem vlídnější a vstřícnější a současně tomu či onomu člověku dávám ještě více prostoru pro jeho práci."

Jana Švihlová
— Country Manager CZ/ SK / CEE Export, Perfetti Van Melle Czech Republic s.r.o. I Perfetti Van Melle Slovakia s.r.o.

Lektorský tým a hosté

Termíny programu

10. 06. – 11. 06. 2024
Training Centre Hradčanská, Milady Horákové 116/109B, Praha 6
Kód: O_3906
18 000 Kč
2 dny

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

stres vedení motivace vedení lidí leadership změna rozvoj charisma zodpovědnost adrenalin agrese akademie akceptace alfa ambice amygdala antidepresiva antipatie antistres arogance asertivita asertivní chování autenticita autentický leadership autentický projev autentika autorita balance bariéry bát se behaviorální behaviorální dovednosti behaviorální kompetence bezmoc beznaděj bezpečí bezpráví blahobyt bloky budování vztahů být sám sebou celostní přístup celostní vedení centra inteligence centrum hlavy centrum srdce centrum těla cesta k vítězství cesta od managementu k leadershipu cílevědomost cilivost citové prožívání citový život coaching čest čestnost dary osobnosti delegování delta demotivace disciplína dlouhodobý program dlouhodobý rozvoj dochvilnost dokonalost dominance dovednosti manažera dozrávání osobnosti důslednost duše duševní vývoj důvěra důvěryhodnost dýchání efektivita ego egocentrismus emoce emoce jako energie emočně sociální kompetence emočně sociální komunikace emočně sociální rozvoj emočně sociální vlastnosti emoční činnosti emoční index emoční inteligence emoční investice emoční klima emoční leadership emoční návyk emoční otevřenost emoční projevy emoční rozvoj emoční stabilita  emoční stav emoční stopa emoční šok emoční vazba emoční vlna Empatie energie entuziasmus EQ e-revoluce excelentní excelentní týmová spolupráce excelentní výkon existenční vakuum explicitní postoj extraverze firemní kultura firemní vzdělávání flegmatik flow fobie focus drive frustrace frustrační tolerance fyzická odolnost harmonie hedonistické atributy high potential hloubka osobnosti hněv Hodnoty hojnost houževnatost hranice hravost hrozba hysterie challenge change change management charakter charakter osobnosti charakterové vlastnosti charisma leadera check point cholerik chování chyba idealizace image implicitní postoj impulsivnost Individuáílní vzdělávání individuální rozvoj individuální trénink inovace inspirace instink leadera instinkt integrita interní lektor interní svět introjekce introvert intuice IQ izolace jedinečnost jednání jednání a vyjednávání jednání člověka ješitnost jistota kariéra klíčové dovednosti klíčové kompetence klid koheze komfort komfortní zona kompetence kompetence manažera kompromis komunikace komunikační dovednosti koncentrace konflikty konstruktivní řešení kontrafobie kontrola krása kreativita kritické myšlení kritičnost kritika krize krizové situce kultivace osobnosti kultura firmy kurz osobního rozvoje kurz osobnostního rozvoje kvalita osobnosti kvalita života lakota láska lead yourself leader lehkovážnost lež lhostejnost lidské hodnoty lidské zdroje lidskost lidský faktor lidský potenciál life styl limit lítost management management a leadership management emocí manager manažer manažerská typologie manažerské dovednosti manažerské kompetence manažerské předpoklady manažerské rozhodování manažerské školení manažerské vzdělávání manažerský program manažerský rozvoj manipulace melancholik méněcenost mentální koučink mentální návyk mentální trénink mezilidské vztahy moc moc a vliv morálka morální aspekt motivace bez motivace motivace k práci motivace lidí motivace pracovníků motivace v práci motivace zaměstnanců motivační program motivační systémy motivátor moudrost mozek mozkové vlny multitasking mysl myšlení myšlenky naděje nálada náladovost napětí náročné situace náročnost nároky náruživost návaly hněvu návyk nečinnost nedostatek empatie nedůvěra negace negativismus negativita negativní přístup negativní emoce negativní chování negativní motivace negativní myšlení negativní pocity negativní postoj negativní projevy negativní reakce negotiation nechuť nejistota nenasycenost nenávist nerozhodnost nesmělost nespolehlivost nestrannost nestřídmost neuroleadership neurorestart neurotický neurovědy neuróza nevděk nevědomí nevinnost nezávislost nízká sebedůvěra nízké sebevědomí nový manažer obava obdiv obchodní dovednosti objektivita obohacování obrana obranný mechanismus obratnost ocenění očekávání oddanost odhodlání odkládání odměna odpor odpovědnost odpuštění odvaha ohleduplnost ochránce opatrnost opravdovost oprávnění optimismus opuštění organismus organizace času organizační změna organizovanost orientace na výkon orientace na výsledek orientace v lidech  originalita osobitý projev osobní aktivita osobní hodnoty osobní charisma osobní rozvoj osobní viize osobní vliv osobní vztahy osobní zralost osobní život osobnost osobnost leadera osobnost manažera ostražitost otevřenost ovládání ovlivňování paměť paradigma partnerství pasivita pasivní agrese peak experience péče péče o sebe pečlivost perfekce perfekcionalismus performance personality types perspektiva plachost plán osobního rozvoje plánování plánování času platón pocit pocit radosti pocit vyhoření poctivost podpora podprahové vnímání podráždění pohoda pohovor pochopení pochybnost pokora pomoc popírání porady porozumění postoj potenciál potěšení povinnost povzbuzení pozitivita pozitivní emoce pozitivní chování pozitivní motivace pozitivní myšlení   pozitivní přístup poznání pozornost pozorovatel požitek požitkář práce s emocemi pracovní chování pracovní motivace pracovní návyky pracovní orgasmus pragmatik pravda prenatal prestiž prevence prevence konfliktů prezentace priority probuzení produktový management profesní rozvoj program program osobního rozvoje program osobnostního rozvoje program pro manažery programy pro firmy programy rozvoje Projev projevy chování prokrastinace proměna prosazení prospěšnost prostředí prožitek průvodce změn pružnost přátelství přednáška představa představivost předvídavost překážky překonávání problémů překonávání překážek překonávání strachu přesvědčení přijetí přijímání odpovědnosti přítomnost příznaky vyhoření přizpůsobivost psychická energie Psychická entropie psychická odolnost psychická síla racio racionalizace racionální investice radost radost z práce reaktivnost rebel resilience respekt respekt a uznání  restart rétorika rétorika jako charisma rigidita risk rizika rodina rodinný život role role manažera rovnováha rozhodnost rozhodování rozhovor rozkoš roztěkanost rozum rozvoj leadera rozvoj lidí rozvoj managementu rozvoj manažerů rozvoj mistrů rozvoj osobnosti rozvoj osobnosti manažera rozvoj týmu rozvoj zevnitř ven rozvojové potřeby rozvojový program růst rutina rychlost řešení řešení konfliktů řízení řízení emocí řízení lidí řízení týmu řízení změn sankce scénáře sdílení sebedůvěra sebehodnocení sebehodnota sebekontrola sebekoučování sebemotivace sebeovládání sebepochopení sebepoznání sebeprezentace sebepřijetí seberealizace seberozvoj sebeřízení sebeúcta sebeuvědomění Sebevedení sebevědomí seminář schopnost síla silné stránky osobnosti situace pod kontrolou situační leadership situační styly situační styly vedeni situační vedení skeptik slabé stránky slabost slast slovní kritika smích smrt smutek smysl smyslnost smysluplnost smysluplný snížená hodnota soft skills soucit soulad sounáležitost soustředěnost soutěživost soužití spekulace spiritualita spokojenost spokojený život společenská obratnost spontaneita spontánnost spravedlnost správné činy stabilita stagnace starost stav uvolnění stimulace strach stresový stav stress management střídmost stydlivost styl chování styl vedení lidí styly leadershipu styly řízení lidí styly vedení subjektivní svět superego svoboda svoboda projevu svoboda volby symbioza sympatie syndrom vyhoření školení šlechetnost špičkový výkon šťastný člověk šťastný život štěstí tajemství tajemství motivace tajemství sebedůvěry tajemství spolupráce tajemství štěstí tajemství úspěchu talent talent management teamleader temperament teorie motivace testosteron time management tolerance Top management touha tragické scénáře tréma trénink trénink osobnostního rozvoje tréninkový program trest tvořivost tvůrčí myšlení tým týmová práce týmová spolupráce typologie člověka typologie lidí typologie osobnosti úcta učení učící se prostředí ukotvení návyků umění argumentace umění motivace umění vyjednávání umíněnost únava upřímnost úspěch uvolněnost uzavřenost úzkost uznání váhavost vášeň vděčnost vděk vedení lidí s enneagramem vedení týmu vědomá pozornost vědomí vědomí hodnoty vědomí sebe vědomosti velkorysost veselost víra vitalita vize vlastnosti osobnosti vliv vlivy prostředí vnější motivace vnější prostředí vnější příčina vnímavost vnitřní harmonie vnitřní hlas vnitřní jistota vnitřní klid vnitřní kritik vnitřní leadership vnitřní motivace vnitřní napětí vnitřní příčina vnitřní příčiny vnitřní resistence vnitřní síla vnitřní svět vnitřní změna vřelost všestrannost všímavost vůdce vůle výčitka vyhoření vyhoření v práci výkon výkon týmu výkonnost výkonnost manažera vyrovnanost výsledky vyšší kvalita osobnosti vyváženost práce a života výzva vzájemná podpora vzájemné vztahy vzdělávací kurzy vzdělávací programy vzdělávání manažerů vzdor vzorce chování vzrušení vztahový leadership vztahy vztek worklife worklife balance work-Life balance workshop yourself zábava zájmy zasažení zaujetí pro věc závazky závist zázrak zážitek zbrklost zdolávání překážek zdraví zdroje motivace zdvořilost zevnitř ven zklamání zkušenost zlepšování zlost změna myšlení změna práce změna zevnitř ven znalost znepokojení zóna komfortu zóna stresu zóna učení zpětná vazba zralost zralost osobnosti zranitelnost zručnost ztotožnění ztráta energie ztráta motivace zuřivost zvědavost zvládání konfliktu zvládání stresu zvládání změn žal žárlivost život život bez limitu životní fáze životní klid životní rovnováha životní situace životní styl životní vyhoření
Další oblasti

Pište, volejte