Hodnotový leadership

„Nesnaž se být úspěšný. Snaž se být člověkem, který má hodnotu.“ A.Einstein

„Nesnaž se být úspěšný. Snaž se být člověkem, který má hodnotu.“
A.Einstein

Současná doba je však charakteristická právě krizí hodnot! Co si pod tím lze představit? Jak se to dotýká každého z nás v osobním či profesním životě? Jakým způsobem na tuto situaci zareagovat? Existují obecné hodnoty poplatné všem firmám, týmům a situacím?
Jak máme své hodnoty nastaveny nás odlišuje jeden od druhého. A i když budeme mít hodnoty stejné, jejich pocity a vnímání, které v nás hodnoty vyvolávají, se mohou lišit.
„Každá kultura a historická doba je skloubena dohromady pomocí hodnotového řádu. Je to množství hodnot, které mají společenskou platnost a jsou vzájemně provázány a mají svou vnitřní soudržnost.“, toť definice, kterou najdete v mnoha publikacích zabývajících se touto problematikou.

Moudrý člověk by měl mít svůj hodnotový systém jasně vydefinovaný a ukotvený. Průběh v případě krizí a neočekávaných životních událostí není potom tak bouřlivý.

Proč zvolit tento program

Program je určen pro lidi, kteří:

 • si chtějí stanovit své hodnoty
 • pochopit hodnoty druhých
 • prohloubit si znalosti z oblasti krize hodnot
 • inspirovat se, jak lze hodnoty firemní i osobní vydefinovat a stanovit, či si je ujasnit

Workshop je určen všem lidem, kteří vnímají problematiku hodnot jako klíčovou nejen z hlediska sociálních vztahů, výkonové motivace, ale i z hlediska etického.

Témata

 • Krátký exkurz do historie hodnot
 • Hodnoty současnosti a jejich krize pod drobnohledem
 • Nejednotnost hodnotového řádu v dnešní době
 • Radikální hédonismus jako jedna z příčin krize hodnot
 • Cílový fetismus aneb špatně pochopená motivace mění hodnotový žebříček člověka a společnost
 • Jak ovlivňují hodnoty mezilidské vztahy a výkon?
 • Změny hodnot v průběhu života jedince
 • Sebehodnocení – součást emoční inteligence
 • Praktická cvičení týkající se dané problematiky
  • Vydefinování vlastního hodnotového řádu
  • Vydefinování firemního hodnotového řádu

Možná nevíte, že…

Lidé ve společnosti s hodnotovým leadershipem jsou spokojenější, produktivnější, mají lepší pracovní výsledky, lepší vztahy nejen mezi kolegy.
Sdílené hodnoty a společný cíl jsou základem dobře fungujících týmů. Nesmíme na ně zapomínat v každodenním spěchu.
Správně stanovené osobní hodnoty se stávají v těžkých životních situacích jakými si “opěrnými body“, resp. ukazateli na naší životní cestě.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

vedení motivace vedení lidí leadership charisma adrenalin agrese akceptace alibi ambice antidepresiva autenticita autentický leadership autentický projev autentika autorita balance bariéry bát se bezmoc beznaděj bezpečí bezpráví blahobyt bloky bod zlomu bolest budování týmů budování vztahů být sám sebou cesta k vítězství cilivost cílový feťák citové prožívání citový život čest čestnost demotivace deprese disciplína dozrávání osobnosti důvěra důvěryhodnost ego egocentrismus emoce emočně sociální vlastnosti emoční činnosti emoční inteligence emoční investice emoční klima emoční návyk emoční otevřenost emoční projevy emoční rozvoj emoční stabilita  emoční šok emoční vazba Empatie existenční vakuum explicitní postoj flow frustrace frustrační tolerance hodnotový management Hodnoty hodnoty firmy hranice hrozba challenge change change management charakter charakter osobnosti charakterové vlastnosti chování chyba inspirace instink leadera instinkt intuice jedinečnost jednání jednání člověka kariéra klíčové dovednosti klíčové kompetence klid komfort komfortní zona kompromis komunikace komunikační dovednosti konflikty korupce kreativita krize krizové situce kultivace osobnosti kultura firmy kvalita osobnosti kvalita života lead yourself leader lež lhostejnost lidské hodnoty lidské zdroje lidskost lidský faktor lidský potenciál life styl limit lítost management management a leadership management emocí manager manažer manipulace morálka morální aspekt motivace bez motivace motivace lidí motivační program náročné situace náročnost nároky náruživost návaly hněvu negativní chování negativní motivace negativní postoj negativní projevy nenávist nespolehlivost nestrannost nevděk nízká sebedůvěra nízké sebevědomí obchodní dovednosti objektivita obrana obranný mechanismus odhodlání odpovědnost odvaha ohleduplnost ochránce opravdovost orientace na výkon orientace na výsledek osobní hodnoty pasivita pasivní agrese peníze poctivost podráždění pokora postoj pozitivita pozitivní emoce pozitivní chování pozitivní motivace pozitivní myšlení   pozitivní přístup poznání práce s emocemi pracovní chování pracovní motivace pracovní návyky prestiž prevence prevence konfliktů priority profesní rozvoj program program osobního rozvoje program osobnostního rozvoje program pro manažery programy pro firmy programy rozvoje project management projektová kultura projektové myšlení projektové řízení Projev projevy chování prosazení prospěšnost prostředí přednáška přesvědčení přijímání odpovědnosti přizpůsobivost remote remote management respekt respekt a uznání  rigidita risk rozvoj leadera rozvoj lidí rozvoj managementu rozvoj manažerů rozvoj mistrů rozvoj osobnosti rozvoj osobnosti manažera rozvoj týmu rozvoj zevnitř ven rozvojový program řešení konfliktů řízení emocí řízení lidí řízení projektů řízení týmu řízení změn scénáře sebehodnota sebekontrola sebeprezentace seberealizace sebeúcta sebeuvědomění Sebevedení sebevědomí seminář slabost smysl snížená hodnota soft skills soutěživost spekulace spokojený život společenská obratnost spolupráce spolupráce na dálku spravedlnost správné činy strategické řízení superego svoboda školení šlechetnost tolerance Top management tragické scénáře trénink trénink osobnostního rozvoje tréninkový program tým týmová práce úcta upřímnost úspěch vědomí hodnoty vědomí sebe velkorysost virtuální spolupráce virtuální týmy vitalita vize vlastnosti osobnosti vliv vlivy prostředí vnější motivace vnější prostředí vnější příčina vnitřní jistota vnitřní klid vnitřní kritik vnitřní leadership vnitřní motivace vnitřní napětí vnitřní příčina vnitřní příčiny vnitřní resistence vnitřní síla vnitřní svět vnitřní změna výčitka výkon výkon týmu výkonnost výkonnost manažera vyšší kvalita osobnosti vzájemné vztahy vzdělávací kurzy vzdělávací programy vzdělávací semináře vzdělávání vzdělávání manažerů vzorce chování vztahový leadership vztahy workshop yourself zábava závist zevnitř ven změna myšlení změna zevnitř ven zóna komfortu zóna stresu zralost zralost osobnosti zvládání konfliktu zvládání stresu zvládání změn život bez limitu životní fáze životní klid životní situace Hodnotový leadership Hodnota emotionalleadership leadyourself emocnileadership emotion authentic talentmanagement communication restart behaviour development management
Další oblasti

Pište, volejte