Vztahový leadership

Vztahy vytvářející synergii, jsou mnohem prospěšnější, než cesta nezávislé individuality.

 

Synergie vztahů 1+1=>2

Jak často zažíváte ve vztazích synergický efekt?

Nejvyšší možnost vzájemného rozvoje je ukrytá právě ve vztazích. Víte, co nás udržuje zdravé a šťastné v průběhu života?
75 let trvající studie Harvardské univerzity zjistila, že to jsou právě vztahy.

Proč zvolit tento program

 • Získáte uvědomění hodnot a zákonitostí, které zásadně ovlivňují a formují naše vztahy.
 • Zvládnete prakticky využívat poznatky v budování a péči o vztahy na všech úrovních.
 • Projdete procesem, kdy naroste ve vašich vztazích vzájemné pochopení, respekt a důvěra.
 • Pochopíte, jak společně utvářet prostředí, které je přitažlivé, vzájemně podporující rozvoj, výkonnost a spolupráci všech přítomných.
 • Získáte konkrétní inspirativní tipy, jak budovat vztahy a podporovat vzájemnou důvěru.

Komu je určen

Všem manažerům, leaderům, vedoucím týmů i jejich partnerům a všem lidem, kteří chtějí využít plně potenciál ukrytý ve vztazích.

Obsah

 • Získáte uvědomění hodnot, které jsou pro vás ve vztazích důležité a najdete jejich soulad.
 • Uvědomíte si, na čem stojí hodnota vašeho vztahu
 • Zažijete společnou radost a uspokojení z toho, co jste dosud vybudovali.
 • Zažijete chvíle vzájemného uznání a respektu
 • Pochopíte, v čem spočívá smysluplnost vašeho vztahu a proč ho stojí za to rozvíjet.
 • Najdete, co můžete konkrétně udělat, aby se vám spolu dařilo lépe.
  objevíte konkrétní věci, které je žádoucí změnit a jakých cílů chcete dosáhnout pro posílení vašeho vztahu.
 • Posunete se v empatické komunikaci pro vedení rozhovorů i o nepříjemných tématech
 • S empatií a vzájemným respektem najdete soulad v konkrétních závěrech.
 • Zvládnete zdravě řešit konflikt

V dvoudenním workshopu si vyzkoušíte uplatnění klíčových principů pro zlepšení úrovně vašich vztahů. Budeme prakticky „trénovat klíčové principy pro zdravé vztahy“.

Mnohdy jsme soustředění pouze na svůj individuální výkon, dosahování a osobní odpovědnost. Proto máme omezenou pozornost a prostor k vytváření osobních vztahů. Ochota spolupracovat se upevňuje empatickou otevřeností a zájmem, který vytváří pocit důvěry a blízkosti.

PAMATUJTE: vše se rozvíjí díky pozornosti, zájmu a vědomým tréninkem mnohem rychleji, než kopírováním zlozvyků, které naše vztahy narušují.

Možná nevíte, že…

 • empatie a respekt jsou jako olej v kolech strojů a dobře naolejované stroje fungují lépe.
 • organizace mohou zvýšit výkon prostřednictvím osobnostního rozvoje zaměstnanců a tím se zlepší jejich pracovní návyky a sebedůvěra.
 • přijetím přístupu orientovaného na vztahy můžete jako lídři získat větší vzájemnou důvěru a zlepšit dlouhodobou udržitelnost týmů.
 • všichni potřebujeme zážitky respektu, vzájemné důvěry a podpory pro lepší spolupráci, výkon a šťastný život.

„Pokud budeme věnovat dostatek pozornosti a péče vztahům, budou vzkvétat. A díky tomu se nám bude skvěle dařit jak v  práci, tak i  rodině“.

 

Proč pečovat o vztahy? Pusťte si inspirativní videa:

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness/transcript#t-371564

https://www.ted.com/talks/margaret_heffernan_why_it_s_time_to_forget_the_pecking_order_at_work

 

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

stres vedení motivace vedení lidí leadership změna rozvoj charisma zodpovědnost adrenalin agrese akademie akceptace alfa ambice amygdala antidepresiva antipatie antistres arogance asertivita asertivní chování autenticita autentický leadership autentický projev autentika autorita balance bariéry bát se behaviorální behaviorální dovednosti behaviorální kompetence bezmoc beznaděj bezpečí bezpráví blahobyt bloky budování vztahů být sám sebou celostní přístup celostní vedení centra inteligence centrum hlavy centrum srdce centrum těla cesta k vítězství cesta od managementu k leadershipu cílevědomost cilivost citové prožívání citový život coaching čest čestnost dary osobnosti delegování delta demotivace disciplína dlouhodobý program dlouhodobý rozvoj dochvilnost dokonalost dominance dovednosti manažera dozrávání osobnosti důslednost duše duševní vývoj důvěra důvěryhodnost dýchání efektivita ego egocentrismus emoce emoce jako energie emočně sociální kompetence emočně sociální komunikace emočně sociální rozvoj emočně sociální vlastnosti emoční činnosti emoční index emoční inteligence emoční investice emoční klima emoční leadership emoční návyk emoční otevřenost emoční projevy emoční rozvoj emoční stabilita  emoční stav emoční stopa emoční šok emoční vazba emoční vlna Empatie energie entuziasmus EQ e-revoluce excelentní excelentní týmová spolupráce excelentní výkon existenční vakuum explicitní postoj extraverze firemní kultura firemní vzdělávání flegmatik flow fobie focus drive frustrace frustrační tolerance fyzická odolnost harmonie hedonistické atributy high potential hloubka osobnosti hněv Hodnoty hojnost houževnatost hranice hravost hrozba hysterie challenge change change management charakter charakter osobnosti charakterové vlastnosti charisma leadera check point cholerik chování chyba idealizace image implicitní postoj impulsivnost Individuáílní vzdělávání individuální rozvoj individuální trénink inovace inspirace instink leadera instinkt integrita interní lektor interní svět introjekce introvert intuice IQ izolace jedinečnost jednání jednání a vyjednávání jednání člověka ješitnost jistota kariéra klíčové dovednosti klíčové kompetence klid koheze komfort komfortní zona kompetence kompetence manažera kompromis komunikace komunikační dovednosti koncentrace konflikty konstruktivní řešení kontrafobie kontrola krása kreativita kritické myšlení kritičnost kritika krize krizové situce kultivace osobnosti kultura firmy kurz osobního rozvoje kurz osobnostního rozvoje kvalita osobnosti kvalita života lakota láska lead yourself leader lehkovážnost lež lhostejnost lidské hodnoty lidské zdroje lidskost lidský faktor lidský potenciál life styl limit lítost management management a leadership management emocí manager manažer manažerská typologie manažerské dovednosti manažerské kompetence manažerské předpoklady manažerské rozhodování manažerské školení manažerské vzdělávání manažerský program manažerský rozvoj manipulace melancholik méněcenost mentální koučink mentální návyk mentální trénink mezilidské vztahy moc moc a vliv morálka morální aspekt motivace bez motivace motivace k práci motivace lidí motivace pracovníků motivace v práci motivace zaměstnanců motivační program motivační systémy motivátor moudrost mozek mozkové vlny multitasking mysl myšlení myšlenky naděje nálada náladovost napětí náročné situace náročnost nároky náruživost návaly hněvu návyk nečinnost nedostatek empatie nedůvěra negace negativismus negativita negativní přístup negativní emoce negativní chování negativní motivace negativní myšlení negativní pocity negativní postoj negativní projevy negativní reakce negotiation nechuť nejistota nenasycenost nenávist nerozhodnost nesmělost nespolehlivost nestrannost nestřídmost neuroleadership neurorestart neurotický neurovědy neuróza nevděk nevědomí nevinnost nezávislost nízká sebedůvěra nízké sebevědomí nový manažer obava obdiv obchodní dovednosti objektivita obohacování obrana obranný mechanismus obratnost ocenění očekávání oddanost odhodlání odkládání odměna odpor odpovědnost odpuštění odvaha ohleduplnost ochránce opatrnost opravdovost oprávnění optimismus opuštění organismus organizace času organizační změna organizovanost orientace na výkon orientace na výsledek orientace v lidech  originalita osobitý projev osobní aktivita osobní hodnoty osobní charisma osobní rozvoj osobní viize osobní vliv osobní vztahy osobní zralost osobní život osobnost osobnost leadera osobnost manažera ostražitost otevřenost ovládání ovlivňování paměť paradigma partnerství pasivita pasivní agrese peak experience péče péče o sebe pečlivost perfekce perfekcionalismus performance personality types perspektiva plachost plán osobního rozvoje plánování plánování času platón pocit pocit radosti pocit vyhoření poctivost podpora podprahové vnímání podráždění pohoda pohovor pochopení pochybnost pokora pomoc popírání porady porozumění postoj potenciál potěšení povinnost povzbuzení pozitivita pozitivní emoce pozitivní chování pozitivní motivace pozitivní myšlení   pozitivní přístup poznání pozornost pozorovatel požitek požitkář práce s emocemi pracovní chování pracovní motivace pracovní návyky pracovní orgasmus pragmatik pravda prenatal prestiž prevence prevence konfliktů prezentace priority probuzení produktový management profesní rozvoj program program osobního rozvoje program osobnostního rozvoje program pro manažery programy pro firmy programy rozvoje Projev projevy chování prokrastinace proměna prosazení prospěšnost prostředí prožitek průvodce změn pružnost přátelství přednáška představa představivost předvídavost překážky překonávání problémů překonávání překážek překonávání strachu přesvědčení přijetí přijímání odpovědnosti přítomnost příznaky vyhoření přizpůsobivost psychická energie Psychická entropie psychická odolnost psychická síla racio racionalizace racionální investice radost radost z práce reaktivnost rebel resilience respekt respekt a uznání  restart rétorika rétorika jako charisma rigidita risk rizika rodina rodinný život role role manažera rovnováha rozhodnost rozhodování rozhovor rozkoš roztěkanost rozum rozvoj leadera rozvoj lidí rozvoj managementu rozvoj manažerů rozvoj mistrů rozvoj osobnosti rozvoj osobnosti manažera rozvoj týmu rozvoj zevnitř ven rozvojové potřeby rozvojový program růst rutina rychlost řešení řešení konfliktů řízení řízení emocí řízení lidí řízení týmu řízení změn sankce scénáře sdílení sebedůvěra sebehodnocení sebehodnota sebekontrola sebekoučování sebemotivace sebeovládání sebepochopení sebepoznání sebeprezentace sebepřijetí seberealizace seberozvoj sebeřízení sebeúcta sebeuvědomění Sebevedení sebevědomí seminář schopnost síla silné stránky osobnosti situace pod kontrolou situační leadership situační styly situační styly vedeni situační vedení skeptik slabé stránky slabost slast slovní kritika smích smrt smutek smysl smyslnost smysluplnost smysluplný snížená hodnota soft skills soucit soulad sounáležitost soustředěnost soutěživost soužití spekulace spiritualita spokojenost spokojený život společenská obratnost spontaneita spontánnost spravedlnost správné činy stabilita stagnace starost stav uvolnění stimulace strach stresový stav stress management střídmost stydlivost styl chování styl vedení lidí styly leadershipu styly řízení lidí styly vedení subjektivní svět superego svoboda svoboda projevu svoboda volby symbioza sympatie syndrom vyhoření školení šlechetnost špičkový výkon šťastný člověk šťastný život štěstí tajemství tajemství motivace tajemství sebedůvěry tajemství spolupráce tajemství štěstí tajemství úspěchu talent talent management teamleader temperament teorie motivace testosteron time management tolerance Top management touha tragické scénáře tréma trénink trénink osobnostního rozvoje tréninkový program trest tvořivost tvůrčí myšlení tým týmová práce týmová spolupráce typologie člověka typologie lidí typologie osobnosti úcta učení učící se prostředí ukotvení návyků umění argumentace umění motivace umění vyjednávání umíněnost únava upřímnost úspěch uvolněnost uzavřenost úzkost uznání váhavost vášeň vděčnost vděk vedení lidí s enneagramem vedení týmu vědomá pozornost vědomí vědomí hodnoty vědomí sebe vědomosti velkorysost veselost víra vitalita vize vlastnosti osobnosti vliv vlivy prostředí vnější motivace vnější prostředí vnější příčina vnímavost vnitřní harmonie vnitřní hlas vnitřní jistota vnitřní klid vnitřní kritik vnitřní leadership vnitřní motivace vnitřní napětí vnitřní příčina vnitřní příčiny vnitřní resistence vnitřní síla vnitřní svět vnitřní změna vřelost všestrannost všímavost vůdce vůle výčitka vyhoření vyhoření v práci výkon výkon týmu výkonnost výkonnost manažera vyrovnanost výsledky vyšší kvalita osobnosti vyváženost práce a života výzva vzájemná podpora vzájemné vztahy vzdělávací kurzy vzdělávací programy vzdělávání manažerů vzdor vzorce chování vzrušení vztahový leadership vztahy vztek worklife worklife balance work-Life balance workshop yourself zábava zájmy zasažení zaujetí pro věc závazky závist zázrak zážitek zbrklost zdolávání překážek zdraví zdroje motivace zdvořilost zevnitř ven zklamání zkušenost zlepšování zlost změna myšlení změna práce změna zevnitř ven znalost znepokojení zóna komfortu zóna stresu zóna učení zpětná vazba zralost zralost osobnosti zranitelnost zručnost ztotožnění ztráta energie ztráta motivace zuřivost zvědavost zvládání konfliktu zvládání stresu zvládání změn žal žárlivost život život bez limitu životní fáze životní klid životní rovnováha životní situace životní styl životní vyhoření
Další oblasti

Pište, volejte