Emoce v praxi, aneb Emoční leadership v denním životě manažera

22. 10. 2023

Položme si pár otázek:

Jaký je můj postoj a vztah k emocím? Jak přemýšlím o důležitosti emocí v mém denním životě? Jak umím pracovat se svými emocemi? Jak na mých pocitech a emocích závisí můj výkon, má schopnost věci měnit? Jak ovlivňují emoce můj výkon a výkon podřízených, spolupracovníků?

Položme si pár otázek:

Jaký je můj postoj a vztah k emocím?
Jak přemýšlím o důležitosti emocí v mém denním životě?
Jak umím pracovat se svými emocemi?
Jak na mých pocitech a emocích závisí můj výkon, má schopnost věci měnit?
Jak ovlivňují emoce můj výkon a výkon podřízených, spolupracovníků?

 

Zjištěný průměrný společenský postoj je zhruba v poloze: „nezabývám se emocemi, pozitivní mi vyhovují a negativní potlačuji“.

 

„Jaká je ale výkonnost lidí, když je práce skutečně baví?“ Když mají chuť do práce a touhu dosáhnout výsledku?

 

Denní praxe (nejen historie) ukazuje, že skutečný manažer/ leader má vždy schopnost aktivovat emoce ostatních. Aktivovat žádoucí emoce a užít je v zájmu výkonnosti. Emoce mají v řečtině stejný slovní základ jako motivace. Emoce z řeckého slova e – motere; motere = pohybovat se a předpona – e = pohyb  směrem pryč. Emoce nám dávají energii nebo ji brzdí. Vždy, když lidé cítí k něčemu odpor, jsou pasivně agresivní a práce je nebaví. I to je emoční stav. Emoce jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Dávají nám životní sílu k dosahování žádoucích výsledků.

 

Naše pozornost je často směřována především do oblastí dovedností, schopností a získání příslušné kompetence. Přestože často máme všechny předpoklady naplněny a lidé jsou opakovaně proškoleni v příslušné dovednosti, něco jim brání, aby tyto schopnosti realizovali. Něco, co je ukryto pod pokličkou, pokud tam máme chuť a odvahu nahlédnout. Pamatujme, že jediná skutečná a trvalá změna je zevnitř ven.

 

Důležité je si také uvědomit, že „Jen ten proces, který si uvědomujete, můžete řídit“. Tedy skutečný leader je nutně, ať vědomě či nevědomě, leaderem emočního klimatu a tedy leaderem energie a jejího zaměření. V duchu další klíčové věty: „Kam směřuje tvoje pozornost, tam směřuje tvoje energie“. Tato věta je klíčem k navýšení výkonnosti a úspěšnosti v našem životě, ať již za úspěch považujete cokoliv.

 

Jaká je realita přístupu k emocím?

Bohužel, dle výzkumu, svým emocím nevěnujeme příliš pozornosti. To, co nás rodiče a společnost učí, je negativní emoce odmítat, potlačovat. Logický důsledek je, že pokud negativní emoce odmítáme a potlačujeme, tak se s nimi nemůžeme naučit správně pracovat. A přece naše emoční prožívání dává životu barvu a chuť. Je to nejen koření života, ale přináší také energii, která nás pohání a žene, nebo naopak brzdí, či je vyplýtvána destruktivním způsobem na okolí. V naší práci přináší energii pro dosahování výsledků. Zjednodušeně řečeno, abychom ráno vstali z postele, či dosáhli potřebný výsledek, potřebujeme zažít nějaký typ emoce – motivace. Může to být povinnost jít do práce, chuť něco prožít, dosáhnout něčeho; radost z krásného rána atd.

 

Co vlastně potřebujeme v oblasti emocí?

Potřebujeme tu emoční energii, která nás žene k dosahování výsledků, cílů, naplňování potřeb, prožitků spokojenosti, radosti, štěstí. Mít ji k dispozici. Potřebujeme také navýšit odpovědnost za naše pocity a získat nad nimi více skutečného vlivu a moci. Můžeme mít jen tolik vlivu na své emoce, kolik si připustíme a kolik přijmeme odpovědnosti. Důležité je vědět jak a začít trénovat!

 

Jaká je tedy cesta?

Pokud chceme být tvůrci svého života a dát svému životu tu „správnou“ barvu a chuť, pak musíme převzít za své pocity více odpovědnosti. Zcela jistě můžeme držet spokojenost, štěstí, vnitřní klid a lásku ve svých rukou. K tomu je ale potřeba začít se učit pracovat se svými pocity, emocemi. Vždyť je to jen emoční energie, která může mít různý projev – destruktivní či konstruktivní. A to, co „trénujeme“ tedy prožíváme, v tom se můžeme zlepšovat.

 

Chcete opravdu čekat, až vás udělá „někdo“ nebo „něco“ výkonnými, úspěšnými a šťastnými případně nešťastnými nebo chcete se učit být leaderem svých emocí a svůj úspěch, své štěstí dát sobě i okolí?

 

Oblíbený a ojedinělý 5modulový program osobnostního rozvoje pro manažery Emoční leadership pracuje v konceptu především s vnitřními kvalitami osobnosti a s emoční reaktivitou. Cílem je především navýšit charakterové osobnostní kvality a být tvůrcem emočního klimatu.

 

Program přináší zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání zátěžových situací. Přispívá ke zralosti leadera, jeho schopnosti být přirozenou autoritou, mít důvěru, vliv a odpovědnost.

 

Další běh programu otevíráme 11.10. 2022

 

Šárka Pojerová a Emanuel Byrtus, Shine Leadership s.r.o.

Pište, volejte