Emoční leadership jde do hloubky osobnosti

20. 11. 2023

Emoční leadership je jedním z našich klíčových programů, který se zabývá osobností leadera jakožto hybatelem celého systému, ať už je to tým, nebo firma. Zralost leadera se odráží v tom, jak se společnosti daří.

Emoční leadership je jedním z našich klíčových programů, který se zabývá osobností leadera jakožto hybatelem celého systému, ať už je to tým, nebo firma. Zralost leadera se odráží v tom, jak se společnosti daří.

 

Proč?

Emoční leadership je jedním z našich klíčových programů, který se zabývá osobností leadera jakožto hybatelem celého systému, ať už je to tým, nebo firma. Zralost leadera se odráží v tom, jak se společnosti daří. Emoční leadership se zabývá sebeuvědoměním a navyšováním osobní zralosti. Cesta zralosti je totiž v tom znát své emoce, vnímat je jako hybnou sílu, hybnou energii a umět je ovládat a řídit a vědět, jak tuto energii mohu použít ve prospěch všech.

 

Co a pro koho?

Emoční leadership jde do nitra osobnosti, což není téma, s nímž by lidé obvykle pracovali. Cílem této práce je také to, aby s tím, co se naučí, a považuji pro sebe za užitečné, opravdu uměli pracovat a zapojovali to do denní praxe. Cesta k tomu, jak měnit staré návyky, je tvořit nové. A k tomu potřebujeme podporu. A podpora je skvělá, když je vytvořena průvodcem, skupinou, když je vytvořeno důvěrné“ učící se“ prostředí.

Dbáme, aby prostředí bylo otevřené a podporující. Pak totiž vznikají hluboké vazby mezi lidmi, kteří najednou vnímají daleko za povrch běžné agendy. A mají díky sdílení možnost zvědomit si v sobě mnoho věcí. Dlouhodobé programy jsou také výjimečné v tom, že lidé na konci zpracují svůj projekt, který prezentují nebo realizují. To je ukotvování myšlenek skrze tvoření.

 

Jak probíhá?

Emoční leadership je postaven jako dlouhodobý program s principy dávkovaného učení. Trvá 5 –6 měsíců, každý měsíc probíhá pravidelné dvoudenní setkání v rámci kontinuální linky. Je tam jeden hlavní průvodce – lektor, který provází tématy a osobním rozvojem účastníků. Na setkání jsou zváni experti – zkušení leadeři, kteří předávají osobní příběhy v souladu s tématy programu, dávají programu další náboj. Účastníci mají v mezidobí úkoly, takže drží pozornost na tom, co je pro ně z každého modulu to nosné. Jejich práce je podpořena individuální formou koučinku.

 

 S tímto programem jsme začali jako s pilotním v roce 2006, kdy jsme ho nabídli velmi blízké skupině lidí z managementu. V současné době je o Emoční leadership stále větší a větší zájem.

 

Napsal  Emanuel Byrtus a  Šárka Pojerová, Shine Leadership

 

Pište, volejte