Vladimír Jelen

„Fascinuje mě, kolik je kolem lidských příběhů, zkušeností a také to, že moudrostí často oplývají spíše lidé, od kterých bys to nečekal a kteří jsou nenápadní (a naopak…). Dříve se tomu říkalo ´zdravý selský rozum´. S takovými lidmi rád spolupracuji.“

Vystudoval Pedagogickou fakultu a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy , obor psychologie. Trenér, kouč, konzultant a poradce, vzdělávání dospělých se věnuje od roku 1992. Působí jako konzultant v oblasti  Assessment a Development centre. Jako trenér je specialistou v oblasti  týmové spolupráce, facilitace a moderace skupinového řešení problémů, koučování jako metody vedení a rozvoje lidí, komunikace  a manažerské  komunikace (řešení konfliktů, vyjednávání), leadershipu a vedení lidí. Metodicky řeší tvorbu programů Assessment a Development centre a firemních rozvojových programů zaměřených na rozvoj manažerských dovedností. Věnuje se individuálnímu koučování, koučování a interpretaci výsledků metody 360° zpětné vazby. Je certifikovaným koučem, je certifikován mezinárodní společností Profiles v oblasti hodnocení lidí . Absolvoval řadu kurzů, např. Facilitace, Teambuilding, Management change, Situační vedení. Manažerskou praxi získal jako ředitel obchodní společnosti iKLUB.

Programy
lektora

Náš skvělý tým

Pište, volejte