Andrea Soukupová

„Učit se znamená objevovat to, co už vím. Konat znamená demonstrovat, že to už vím. Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře. Všichni jsme zároveň žáci, praktikanti a učitelé.“

Různorodost práce pro Shine Leadership je pro mě každodenní výzvou a velkou inspirací. Těší mě pomáhat tam, kde je prostor a současně se učit z každé příležitosti.

Vystudovala obor Andragogika a personální řízení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se věnuje především oblastem marketingu, PR, komunikace a projektového managementu.

Programy
lektora

Náš skvělý tým

Pište, volejte