Prevence a možnosti zvládání konfliktu v týmu II. (Advance)

Jak neudělat z konfliktu nabalující se sněhovou kouli – ale umět ho včas zastavit?

Ve dvoudenním rozšiřujícím tréninku se zaměříte na seznámení s možnostmi užitečných nástrojů pro řešení sporů – jako je například vyjednávání v konfliktu, mediace či facilitace.

Sami si vyzkoušíte jednotlivé techniky na praktických příkladech. Podrobněji se budeme soustředit na techniku mediace a její zasazení do ostatních strategií řešení konfliktů.

Témata programu:

 • Strategie možných řešení řízení procesu konfliktu
 • Mediace konfliktu
 • Facilitace konfliktu
 • Prevence konfliktu v pracovních vztazích

Možná nevíte, že…

…z deseti konfliktů se v průměru vždy osm z nich daří vyřešit dohodou.

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku a facilitované diskuse.

Metody

 • situační analýza strategií řešení konfliktů
 • jak se liší mediace, koučování, facilitace, moderace – ujasnění pojmů
 • osobní audit přístupu ke konfliktu, volba strategie, zpětná vazba
 • řešení obtížných situací, sporů a konfliktů technikou vyjednávání
 • řešení konfliktu mezi dvěma stranami – mediace konfliktu
 • výhody a úskalí mediace jako jednoho z možných způsobů řešení konfliktů a sporů – analýza filmové ukázky mediace
 • charakteristika role mediátora
 • „výbava“ mediátora dovednostmi k řízení procesu mediace
 • fáze procesu mediace
 • trénink

Cíle

Uvědomit si výhody, nevýhody a důsledky jednotlivých způsobů řešení situací, umět vyhodnotit a zvolit si v dané situaci nejvýhodnější způsob řízení konfliktu.
Seznámit se s možnostmi užívat nástroje pro řešení sporů, zprostředkování dohod a obnovení vztahů – jako je vyjednávání v konfliktu, mediace, facilitace a vyzkoušet si jednotlivé techniky na praktických příkladech.

Podrobněji se soustředit na techniku mediace a zasadit ji do ostatních strategií řešení konfliktů, seznámit účastníky s procesem mediace a vyzkoušet si na reálných situacích roli mediátora.
Dozvědět se, jak neudělat z konfliktu „nabalující se sněhovou kouli“ – jak konflikt včas zastavit a nezatahovat do něj další témata a spolupracovníky.

Témata – obsah – 1. den

 • situační analýza strategií řešení konfliktů
 • jak se liší mediace, koučování, facilitace, moderace – ujasnění pojmů
 • osobní audit přístupu ke konfliktu, volba strategie, zpětná vazba
 • řešení obtížných situací, sporů a konfliktů technikou vyjednávání
 • řešení konfliktu mezi dvěma stranami – mediace konfliktu
 • výhody a úskalí mediace jako jednoho z možných způsobů řešení konfliktů a sporů – analýza filmové ukázky mediace
 • charakteristika role mediátora
 • „výbava“ mediátora dovednostmi k řízení procesu mediace
 • fáze procesu mediace
 • trénink

Témata – obsah – 2. den

 • principy faciltace
 • vedení procesu řešení sporu a konfliktu ve skupině
 • role facilitátora
 • aktivní trénink role facilitátora v modelových i praktických situacích zaměřených na konflikty v pracovních vztazích
 • zpětná vazba
 • prevence zdrojů nedorozumění
 • první pomoc v emočně náročných situacích
 • sebeobrana aneb jak říci „ ne“
 • uvolňování negativních emocí a stresu
 • zpětná vazba

Metody

Modelové situace a skupinová práce. Trénink, videorozbor. Techniky skupinového sdílení a reflexe. Výklad a koučovací přístup.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte