Řešení konfliktů vyjednáváním a mediací

Konfliktům se nevyhneme. Kdyby jich nebylo, na světě by ustal veškerý vývojový pohyb.

Uznáme-li právo lidí originálně myslet, mít vlastní názory a lišit se mezi sebou, zákonitě musíme dojít k přesvědčení, že konflikty jsou přirozeným vyústěním těchto práv a že je nemá smysl odstraňovat, ale citlivě a nenásilně řešit.

Program vybírá v mnoha nástrojů řešení konfliktů ty, které se dlouhodobě osvědčují. Zabývá se analýzou zájmů a vlivu v konfliktech, zvládáním emocí, které konflikty provázejí, přípravou na vyjednávání, procesem a výsledkem jednání s ohledem na stabilitu vznikajících dohod, jednotlivými vyjednávacími styly a jejich kombinací ve vyjednávacích strategiích, teorií spokojenosti a nástroji, jak spokojenosti stran konfliktu dosáhnou a v neposlední řadě i moderní metodou řešení konfliktů, která má v posledních letech v české společnosti stále významnější postavení – mediací.

Proč zvolit tento program

Protože je zvykem konfliktům křivdit. Pokud je začnete vnímat jako motor vývoje lidských skupin a společností, dostanete do rukou základní nástroj pro jejich řešení, regulaci a využívání.

Komu je určen

  • Všem, kteří v životě nebo v práci vyjednávají nebo se dostávají do situací, kdy musí pomáhat při zvládání sporů jiných lidí.
  • Program je tedy vhodný mimo jiné pro manažery a lídry firem i neziskových organizací, zaměstnance veřejné správy nebo učitele a ředitele škol.

Témata

  • Styly vyjednávání a jejich kombinace ve strategiích.
  • Poznávání zájmů a zvládání emocí při vyjednávání.
  • Vyjednávací triky a vyjednávání v obtížných situacích.
  • Zprostředkovávání dohod pomocí mediace.
  • Rozhodování o způsobu řešení v různých fázích vývoje konfliktu.
  • Naučíte se konflikty nejen řešit, ale i využívat ve prospěch rozvoje svých firem a mezilidských vztahů.
  • Seznámíte se s mediací – tedy řešením sporů za účasti neutrálního experta – mediátora. Mediační prvky je možné využít při vyjednávání i v managementu.
  • Pochopíte, jak reagovat v situacích, kdy Váš vyjednávací partner předstírá nezájem, demonstruje sílu nebo používá triků a jak reagovat na změnu stylu partnera.

Možná nevíte, že…

lektor se zabývá vyjednáváním a mediací již více než dvacet let. Napsal na toto téma několik knih, z nichž Konflikty a vyjednávání vyšly již ve třetím vydání.

Jak program probíhá

Je interaktivní, zaměřený na prožitek a facilitovanou diskusi. Poznatky jsou odvozovány v diskusích a ze sehrávek, zejména v odpoledních hodinách dominují kursu nácviky dovedností. Do druhého pokračování programu je zařazen blok, umožňující poznat vlastní silné a slabé stránky při řešení konfliktů.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte