Klíčové principy facilitace

Pochopení zásad facilitace budete mít „v přímém přenosu“ – tímto způsobem je totiž veden celý program.

Zážitkový trénink vás seznámí s klíčovými principy facilitace a dovednostmi pro efektivní vedení workshopů, porad a různých typů pracovních jednání.

Na modelových situacích si ukážeme různé příklady i úskalí práce facilitátora – a jak to udělat, aby každé setkání bylo díky facilitaci motivující a prospěšné.

Proč zvolit tento program

 • Pochopíte zásady facilitace na praktických ukázkách.
 • Budete umět řešit obvyklé potíže práce facilitátora.
 • Všechny principy uvidíte použité „v přímém přenosu“.
 • Naučené rady a tipy upotřebíte ihned ve své praxi.

Komu je určen

Všem, kteří chtějí využívat principy facilitace a facilitátorských dovedností při efektivním vedení workshopů, porad a různých typů pracovních jednání.

Jak program probíhá

Velmi prakticky a živě – formou interaktivního tréninku a facilitované diskuse. Pracujeme i se sdílenou zkušeností a inspirací od účastníků.

Možná nevíte, že…

… si jako bonus odnesete klíčové „taháky” (rady a principy) a také elektronicky zpracovanou know-how banku kreativních technik.

Cíle

Hlavním cílem je nabídnout účastníkům klíčové principy a dovednosti Facilitace. Budeme přemýšlet nad tím, jak díky této roli využít workshopy a meetingy nejen k předávání informací a hledání řešení, ale i k probuzení aktivity a motivace, sdílení a spolutvorbě. Budete mít možnost vyzkoušet si roli facilitátora, poznat dovednosti a techniky při řešení problémů na workshopech, poradách, týmových schůzkách a dalších typech jednání a tyto zkušenosti sdílet s dalšími členy týmu.

Témata – obsah 1. dne

 • Kontext facilitace,úvodní inventura
 • Proč je vedení meetingů a setkání někdy neefektivní a jak to změnit
 • Úspěch dobré facilitace záleží na poctivé přípravě „ sénáře“
 • Základní principy efektivní facilitace workshopu, porady či jednání k cíli (výsledku), na kterém se podílí všichni účastníci jednání
 • Ujasnění si kroků vedení procesu a role facilitátora aneb jak se neztratit a udržet nit
 • Jak dojít k řešení a jaké způsoby rozhodování mám k dispozici
 • Aktivní trénink
 • Zpětná vazba

Témata – obsah 2. dne

 • Zvládání preventivních i krizových situací v roli facilitátora
 • Co podporuje synergii v týmu
 • Jaký typ facilitátora jsem, v čem jsem dobrý/á a co ještě vylepšit
 • Nabídka technik, které mohou pomoci jako motivátor či procesní cesta při řešitelském workshopu či jednání
 • Sdílení zkušeností, skupinový mozek
 • Závěrečná individuální inventura
 • Aktivní trénink
 • Zpětná vazba – silné stránky, slabá místa, zdroje nedorozumění

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte