Přesvědčování, argumentace a vyjednávání I.

Víte, jak se účinně bránit nečisté argumentaci druhé strany? A umíte ji včas rozpoznat?

Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Máte někdy pocit, že jste byli vmanipulováni do zbytečného postoje útoku či obrany?

Díky tomuto dvoudennímu tréninku získáte přesvědčivost své argumentace při jednání, odhalíte argumentační chyby protistrany a budete umět hledat přijatelná řešení v obtížných situacích.

Proč zvolit tento program

 • Budete se orientovat ve vyjednávacích procesech a postupech a otestujete si svůj přístup k vyjednávání.
 • Osvojíte si jednoduchý model, jak připravit a efektivně použít argumenty, procvičíte si výstavbu argumentů.
 • Zvládnete předpoklady pro zvládání námitek a přesvědčení komunikačního partnera.
 • Naučíte se fáze vyjednávacího procesu a jak si zpracovávat plán jednání – připravit si cíle, vědomě využívat vyjednávacích technik.

Komu je určen

Všem projektovým manažerům, vedoucím týmů, specialistům či výkonným pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti jednání s partnery.

Doporučeno rovněž pro certifikaci IPMA® a PMI® pro všechny certifikační stupně a jako součást recertifikačního vzdělávání.

Témata programu

 • Základní techniky v procesu vyjednávání a jejich využití
 • Vyjednávací strategie a proces vyjednávání (příprava argumentů pro jednání, odhadnutí slabých a silných argumentů…)
 • Zvládání námitek a nestandardních či stresových situací ve vyjednávání
 • Vědomé využívání technik jednání
 • Techniky efektivního přesvědčování a nástroje účinné komunikace
 • Flexibilní postoje v jednání s různými partnery

Možná nevíte, že…

…dobrá příprava na jednání představuje více než polovinu úspěchu.

Cíle

 • Zvýšit úspěšnost ve vyjednávacích procesech, prohloubit a trénovat vyjednávací dovednosti.
 • Rozvinout umění argumentace a přesvědčování komunikačního partnera.
 • Odhalit slabá místa ve vyjednávacích dovednostech a zvolit si vlastní strategii jejich posílení.
 • Připravit a efektivně použít argumenty, procvičit si výstavbu argumentů a vytvořit předpoklady pro zvládání námitek a přesvědčení komunikačního partnera.
 • Naučit se řešit situace při jednání použitím vyjednávacích taktik a přesvědčování v komunikačních a vztahových sítích organizace.

Témata – obsah 1. den

 • Situace, kdy vyjednáváme, kdy usilujeme o dohodu a s kým – nejčastější typy jednání s vnitřním zákazníkem.
 • Strategie a typy vyjednávání – zdroje síly v jednání.
 • Vlastní analýza stylu a strategie při vyjednávání – sebepoznání v jednání a zdravé sebeprosazení.
 • Naše reakce při jednání, taktická opatření a techniky, moje osobní příležitosti a rizika.
 • Jak dospět k oboustranně výhodné dohodě – klíčové termíny vyjednávání (pozice vs. zájem).
 • Fáze vyjednávacího procesu: jak si zpracovávat plán – příprava cílů, vědomé využívání vyjednávacích technik.
 • Flexibilní postoje ve vyjednávání s různými partnery – odlišné typy lidí a jednání s nimi.

Témata – obsah 2. den

 • Hledání skutečných zájmů jednotlivých stran.
 • Otázky a aktivní naslouchání – parafráze, shrnutí jako nástroj zjištění zájmů partnera.
 • Nejčastější chyby při vyjednávání.
 • Od NE k ANO – navázání a rozvoj vztahů s vyjednávacími partnery – empatie a respekt, dospělá ne-manipulativní komunikace a jednání.
 • Zvládání emocí.
 • Argumentace při vyjednávání a přesvědčování.
 • Stavba argumentu a argumentační řetězce. Řazení argumentů: slabé, silné, úderné, tvrzení či argument.
 • Přijetí námitek a práce s nimi – jak se vyhnout nedorozumění, precizní formulace sdělení.
 • Práce nad konkrétními kauzami účastníků z jejich pracovního života.

Metody

 • Programy jsou postaveny především na osobním prožitku rozmanitých situací a technik, práci s vlastními postoji, na neustále probíhající zpětné vazbě. Využíváme výklad v kombinaci s moderovanou diskusí, brainstormingy a interaktivními workshopy.
 • Individuální a skupinová řešení modelových situací, simulujících reálnou situaci jsou přímo spjata s probíraným tématem řešení – vycházejí z reálné praxe účastníků a umožní vám zažít konkrétní aplikaci.
 • Učení se na základě vlastní zkušenosti je jednou z nejefektivnějších tréninkových metod – především, je-li spojeno s videoanalýzou a zpětnou vazbou. Posílení dovedností, prohloubení reflexe a stanovení cílů rozvoje napomáhají rozhovory vedené „sparingpartnerem“ či lektorem.
 • Účastníci ve skupině sdílejí vlastní postupy z dané oblasti, navzájem se doplňují o vlastní zkušenost, lektor shrnuje a rozvíjí.
 • Strukturované studijní materiály zpracované lektory, cvičení, příklady, pracovní listy, testy a odborná literatura pro samostudium. Používáme metodické filmy a jejich rozbor.

"Užitečný. Uvědomění si stěžejních bodů fáze a struktury vyjednávání."

Ing. Michal Talaš
— PM, Královopolská RIA

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte