Řešitelské a facilitační workshopy

Váš každý meeting by měl být lidský, s konkrétním výsledkem a se zapojením všech zúčastněných.

Naučte se vést workshop, jednání či poradu tak, aby byla připravená, efektivně vedená, s jasnými výstupy, vždy dovedená k řešení – a bez rozhoření osobních sporů či konfliktů.

Umění facilitace využijete v situacích, kdy potřebujete tým dovést k nějakému řešení, při ukotvení shody nebo pro překlenutí problémů ve skupině, kde se dá očekávat spor.

Co je to facilitace

FACILITACE – UMĚNÍ CITLIVÉHO VEDENÍ PROCESU JEDNÁNÍ, WORKSHOPU K VÝSLEDKU, EFEKTIVITĚ, NOVÉ KVALITĚ

Slovo původem z latiny znamená ulehčovat, usnadňovat. Zde především ve smyslu usnadňovat proces porady, se¬tkání, diskuse, případně i učení a rozvoje. Jde o to vést workshop, poradu, jednání tak, aby byla připravená, efektivně vedená, s jasnými výstupy.

 • Vhodná v situacích, kdy potřebujete tým dovést k nějakému řešení. Tam kde se klíčová situace týká více stran, které je třeba zapojit a členové týmu, mají mezi sebou spor, konflikt. Tam kde se s ohledem na téma a profesní role dá spor předpokládat.
 • Facilitátor pomáhá (facilitate znamená usnadňovat) procesně tomu, aby se lidé slyšeli a dohodli. Společným znakem facilitace je nejenom výsledek, tedy dohoda o řešení problému, ale i dobré vztahy a komunikace mezi účastníky workshopu, porady či setkání.
 • Službu facilitace můžete využít pro vedení porad a workshopů, při ukotvení shody anebo pro překlenutí problémů ve skupině.

Co nabízíme

 • Facilitaci strategických workshopů. Facilitaci nabízíme jako průvodcovství na cestě k výsledku. Témata strategie, vize, nasměrování nebo změna ve firmě.  Výsledkem pro skupinu může být nalezení společného řešení, kreativní nápady s konkrétním ukotvením do realizace, zásadní rozhodnutí anebo vyřešení špatné komunikace, nedorozumění či konfliktu v týmu.
 • Externího facilitátora lze samozřejmě využít i pro běžný workshop, kdy se chcete v klidu účastnit s ostatními, mít čas na přemýšlení, tvoření a pozorování a facilitátorovi rádi přenecháte vedení procesu, hlídání času a ošetřování skupiny….
 • Tréninkové programy pro Vaši lepší moderaci a facilitaci, umění podpořit tvořivost, a výkonnost v týmu.

Kde může spolupracovat facilitátor?

 • Hledání nového způsobu prodeje – kreativní přemýšlení o možných cestách
 • Vznik a sladění nového týmu. Stanovení pravidel týmové spolupráce.
 • Rozhádaný tým, kde nefunguje komunikace, zpětná vazba a je napětí mezi členy týmu a vedoucím.
 • „Inventura“ motivace členů týmu. Vzájemné poskytnutí zpětné vazby.
 • Výjezdový workshop, více účastníků, kdy je třeba se např. průběžně dělit do týmů a zase sjednocovat výsledky.

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte