Prevence a nástroje zvládání konfliktu I. (Basic)

Počátkem řešení každého konfliktu je uvědomění, že souhlas není shoda názorů, ale vůle.

Chcete pochopit základní zákonitosti mezilidské komunikace a možnosti prevence, analýzy a řešení konfliktů? Potřebujete rozeznat manipulace a nekalé praktiky v komunikaci i v jednání?

Tento dvoudenní trénink vám dá užitečné pohledy na problémovou situaci z různých úhlů – a jak a kde hledat pro obě strany vzájemně přijatelné řešení. Vše si také hned vyzkoušíte v praxi.

Témata programu:

 • interaktivní trénink, který vychází z cíle nastartovat změnu komunikačních návyků
 • trénink na praktických situacích
 • s důrazem na aktivní řešení konkrétních situací a zpětnou vazbu
 • přenést poznatky do pracovní praxe

Možná nevíte, že…

„..souhlas není shoda názorů, ale vůle.“

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku a facilitované diskuse.

Cíle

Pochopíte základní zákonitosti mezilidské komunikace a možnosti prevence, analýzy a řešení konfliktů, rozeznávání manipulace a nekalých praktik v komunikaci a jednání.
Seznámíme vás s kroky procesu řešení konfliktů a vybavíme základními komunikačními dovednostmi pro konfliktní a krizové situace.
Kurz vám umožní pohledy na problémovou situaci z různých úhlů a hledání pro obě strany vzájemně přijatelného řešení.

Témata – obsah – 1. den

 • pohled na konflikt z různých stran
 • typy konfliktů
 • vývoj konfliktu a jeho fáze
 • možnost ovlivnění, analýza konfliktu
 • strategie, styly
 • výbava k řešení konfliktu a efektivní komunikaci
 • trénink
 • zpětná vazba

Témata – obsah – 2. den

 • nástroje a dovednosti – aktivní naslouchání, otázky, parafráze, empatie
 • otevřené vyjadřování svých stanovisek, názorů a pocitů – efektivní sdělení
 • jak zvládnout své reakce na chování druhých a reakce na konflikt
 • kroky řešení konfliktu, vedení rozhovoru
 • asertivita jako prevence konfliktních situací a cesta k jejich zvládání
 • sebeobrana aneb jak říci „ne“
 • uvolňování negativních emocí a stresu
 • trénink a zpětná vazba

Metody

Modelové situace a skupinová práce. Techniky skupinového sdílení a reflexe, výkladu a koučovacího přístupu při práci s dotazníkem.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte