Efektivní prezentace pro pokročilé

Ti skutečně přesvědčiví řečníci vědí, že důležitá není jen jejich prezentace, ale také oni sami.

Navazující trénink pro zdokonalení vašeho prezentačního projevu. Projdete si situacemi, kde budete muset improvizovat, okamžitě reagovat a zvládat rušivé či negativní reakce.

Výrazně si rozšíříte portfolio vlastních výrazů, abyste v různých rolích zůstali přesvědčiví a důvěryhodní. Získáte větší sebevědomí i pro nepřipravené situace či při nepříjemných dotazech publika.

Cíle programu

 • Práce s vlastními prezentacemi, odstranění rušivých jevů a nedostatků
 • Práce se strukturami vedoucími ke konkrétnímu efektu
 • Práce s hlasem, posazení hlasu, zpevnění těla, hospodaření s dechem. Portfolio rétorických dovedností pro profesionálnější projev.
 • Naučit se zvládat negativní reakce posluchačů, nepříjemné situace i obtížné otázky.

Proč zvolit tento program

Efektivita sdělení umožňuje dosahovat výsledků rychleji, ve vyšším standardu kvality, vyjasňuje podstatné, eliminuje nedorozumění, celkově odráží celofiremní nasměrování k dosahování cílů

Obsah programu

Prezentace vlastní přinesené prezentace

 • Prezentace, následná analýza slabých i silných míst. Zpětné vazby. Doporučení.

Struktury pro dosažení žádoucího výsledku

 • 7 struktur ke konkrétnímu výsledku. Aplikace struktur na dané téma a definice výsledku.
 • Umění říci to podstatné

Rétorické dovednosti a práce s hlasem

 • Herecká cvičení pro rozšíření výrazových rejstříků. Praktická cvičení rychlých reakcí a improvizace. Improvizovaná prezentace. Hlasová cvičení.

Jak zvládnout nenadálou situaci, čelit negativním reakcím a odpovídat na nepříjemné dotazy

 • Modelové situace vycházející ze zkušeností účastníků nebo situací, kterých se obávají. Metoda, jak diplomaticky odpovídat na nepříjemné dotazy a čelit námitkám.

Nácvik, trénink, zkoušky, opakování pro dokonalou prezentaci

 • Účastníci projdou řadou praktických cvičení, na kterých si v bezpečném prostředí vyzkouší i ověří, jak sami dané situace zvládnou.

Metody

 • Program je postaven především na osobním prožitku, na neustále probíhající zpětné vazbě.
 • Využíváme výklad v kombinaci s moderovanou diskusí, brainstormingem, interaktivními workshopy a video analýzou.

Poměr teorie/praxe je 30/70.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte