Manažerské dovednosti pro nové manažery

Vést lidi znamená ovládnout základní manažerské nástroje a umět je efektivně a s citem používat.

Začínáte na pozici manažera, nebo se na manažerskou pozici připravujete? Máte všechny potřebné kompetence? Tento dvoudenní praktický trénink vás na roli manažera připraví.

Získáte praktické návody, jak v krátkém čase zefektivnit své zásadní manažerské dovednosti, jak si budovat přirozenou autoritu a jak řídit nejen své podřízené, ale i sami sebe.

Proč zvolit tento program

 • Po tréninku budete znát obsah jednotlivých rolí manažera, a to jak je efektivně naplňovat
 • Budete mít návody k používání zásadních manažerských nástrojů jako je stanovování cílů, zadávání úkolů, delegování, poskytování zpětné vazby a dokážete je používat
 • Naučíte se rozhodovat ve složitých situacích
 • Budete zvládat i obtížnější situace, např. negativní zpětnou vazbu
 • Získáte základní povědomí o manažerském time-managementu
 • Seznámíte se s efektivním vedením porad
 • Budete umět komunikovat jasněji s respektem k partnerovi, zkvalitníte svou manažerskou komunikaci
 • Získáte sebejistotu a posílíte svou přirozenou autoritu
 • Definujete si vlastní strategii pro práci manažera

Komu je určen

 • Začínající manažeři
 • Pracovníci, kteří se na manažerskou roli připravují

Témata

 • Rozvoj osobních vůdčích dovedností
 • Manažerské role a funkce
 • Kde se setkávají lidé a procesy
 • Pět hnacích sil úspěchu
 • Základní manažerské nástroje
 • Manažerský time-management
 • Aplikace do řídící praxe

Porozumíte roli manažera – lídra. Získáte zásadní informace a nástroje pro efektivní vedení svých spolupracovníků. Budete pracovat na sobě samých tak, abyste naplnili svoji manažerskou roli se ctí a zároveň se stali autoritou přirozenou, která nevyplývá z vaší pozice.

Vést lidi znamená usměrňovat lidi k požadované výkonnosti. K tomu existují zásadní manažerské nástroje: stanovování cílů, zadávání úkolů, delegování a poskytování zpětné vazby. Naučte se je používat efektivně!

Možná nevíte, že…

…součástí tréninku je i řada komunikačních cvičení, rozbory videofilmů.. tedy hravou, ale užitečnou formou procvičujeme vybrané manažerské nástroje.

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku, získáním prožitků a zpětné vazby k vaší manažerské práci.

Cíle

 • Upevníte svoji sebedůvěru v roli manažera
 • Získáte arzenál nástrojů pro naplnění manažerské role
 • Lépe zvládnete časové nároky práce manažera
 • Zlepšíte se v manažerské komunikaci
 • Definujete si vlastní strategii pro práci manažera

Celý trénink vám umožní prohloubit vědomí obsahu manažerské práce, posílí sebejistotu a zvýší radost z manažerské práce.

Témata – obsah 1. dne

Definice managementu a styly řízení a vedení lidí

Manažerské role

 • definice a rozdělení
 • konflikty rolí
 • kdy je která role efektivní

Manažerské funkce

 • kde se setkávají lidé a procesy

Základy manažerského time-managementu

Témata – obsah 2. dne

Stanovování cílů

Zadávání úkolů

Delegování

Manažerská komunikace a řešení konfliktních situací

 • základy asertivní komunikace
 • efektivní sdělování
 • poskytování a příjímání zpětné vazby
 • negativní zpětná vazba – konstruktivní kritika

Zásady efektivního vedení porad

Definice vlastní strategie v roli manažera

Metody

Komunikační cvičení, nácvik a trénink modelových situací, rozbor videofilmů, moderovaná diskuze, výklad zásadních pojmů.

Lektorský tým a hosté

Termíny programu

19. 09. – 20. 09. 2024
Training Centre Hradčanská, Milady Horákové 116/109B, Praha 6
Kód: O_3939
16 000 Kč
2 dny

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte