Komunikace na dálku a ve virtuálních týmech

Celé téma komunikace na dálku vám představíme manažersky, psychologicky i technologicky.

E-mail a telekonference jsou dnes nejvyužívanější a velmi často i nejproblematičtější prostředek spolupráce ve firmách – a přesto patří i k nejpodceňovanějším.

Na intenzivním workshopu vás vybavíme k tomu, abyste nejen dokázali obě média perfektně využít a nenechat se jimi omezovat – ale dokázali k tomu vést i svůj tým, firmu a celé spolupracující okolí.

Proč zvolit tento program

 • Dokážete správně využít technologie pro elektronickou komunikaci při spolupráci na dálku, předejít nedorozuměním a vyvarovat se chyb při e-komunikaci.
 • Budete umět účinně využívat zejména e-mailovou komunikaci a zároveň předcházet nejčastějším zdrojům nefektivity mailu.
 • Naučíte se vést efektivní telekonference
 • Dokážete ošetřit hlavní potenciální problémy vyplývající z interkulturní spolupráce na dálku

Komu je určen

 • Lidem, kteří spolupracují na dálku ať už s kolegy ve firmě, nebo s externími lidmi mimo firmu.
 • Manažerům virtuální spolupráce.
 • Personalistům a managementu se zájmem o efektivní nastavení komunikačních procesů pro elektronickou spolupráci.

Témata programu

 • Vedení online meetingů a tele- či video-konferencí
 • Metody pro zvýšení zapojení lidí do telekonferencí a workshopů na dálku
 • Jak předcházet neefektivitě v e-mailech a inspirovat k tomu ostatní
 • Vliv interkulturní komunikace
 • Správné strukturování mailů a práce s obsahem
 • Management e-mailové komunikace

Blok: E-mail a asynchronní elektronická komunikace

Cíl bloku
Dokázat zvládnout e-mailovou komunikaci efektivně informačního šumu v týmech. Využít mailu, strukturování mailů, předcházení šumům a zbytečné nebo nadbytečné komunikaci.

Blok: Efektivní telekonference

Cíl bloku
Umět připravovat, vést a vyhodnocovat telekonference tak, aby byly efektivní – zda vůbec telekonference je správný nástroj, její příprava, zahájení, vedení, ukončení a followup, udržení pozornosti, prevence technických problémů a řešení základních problémů v chování účastníků.

Blok: Psychologie komunikace na dálku a interkultura

Cíl bloku
Předcházení desinterepratcí a nedoruzměním, omezení předpojatostí a základních typů stereotypů, řešení vlivu odlišnosti kultur a model na analýzu předpokládaných rozdílů vůči druhé kultuře.

"Dobré, praktické příklady."

Jan Škerle
— Ředitel divize, CCV, s.r.o.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte