Manažerské rozhovory

Zvládání manažerských rozhovorů musí mít ve svém repertoáru každý úspěšný manažer.

Usnadněte si přípravu na různé typy manažerských rozhovorů – a posilte svou sebejistotu při vedení lidí. V tomto tréninku si aktivně vyzkoušíte zásadní příklady manažerských rozhovorů.

Získáte jasné návody a instrukce pro efektivní vedení výběrového, vstupního, hodnoticího, motivujícího, osobního či propouštěcího rozhovoru.

Proč zvolit tento program

 • Uvědomíte si cíle a specifika jednotlivých rozhovorů, což je první důležitý krok pro úspěšné zvládání manažerských rozhovorů
 • Získáte praktické návody pro přípravu těchto rozhovorů a vyzkoušíte si je na praktických situacích
 • Posílíte schopnosti rychlé a kvalitní přípravy na jednotlivé manažerské rozhovory
 • Protrénujete si jednotlivé rozhovory pomocí doporučených struktur pro jejich vedení
 • Získáte větší sebejistotu pro vedení daných rozhovorů i v jejich obtížnějších částech
 • Po tréninku budete umět vyhodnotit, jak jste zvládli rozhovor a dokáže si stanovit další akce k případnému zlepšení
 • Stanete se efektivnějším lídrem – schopným sdělovat jasné požadavky, podporovat a současně motivovat své lidi
 • Nebudete mít už žádný stres při vedení i těch nejnáročnějších manažerských rozhovorů

Komu je určen

Projektovým manažerům, vedoucím týmů a všem, kteří si chtějí rozšířit znalosti a dovednosti při vedení týmu.
Doporučeno pro všechny certifikační stupně (D, C, B a A) jako rozšiřující trénink daného tématu a rovněž jako možnost v rámci recertifikačního vzdělávání pro stupně C, B a A.

Témata programu:

 • Jak vést pracovní rozhovory, jejich zásady a práce s výstupy rozhovorů
 • Výběrový rozhovor – jak dobře vybrat spolupracovníka
 • Vstupní rozhovor – zásadní motivační rozhovor v práci manažera
 • Rozhovor zaměřený na poskytování pozitivní zpětné vazby – zásady sdělování ocenění a pochvaly
 • Přípravy a realizace problémových rozhovorů – kárný a disciplinární, jak sdělit negativní zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku
 • Jak využít hodnoticí pohovor a motivační rozhovor k posílení iniciativy a rozvoji potenciálu zaměstnanců
 • Propouštěcí rozhovor – jak ho zvládnout ke spokojenosti obou stran, zejména v případě propouštění z nadbytečnosti.

Možná nevíte, že…

…součástí tréninku jsou metodické listy (kartičky), které vám poskytnou užitečné návody a strukturu ke všem typům pracovních rozhovorů.

Jak kurz probíhá?

…součástí tréninku jsou metodické listy (kartičky), které vám poskytnou užitečné návody a strukturu ke všem typům pracovních rozhovorů.

Cíle

Získáte instrukce pro vedení všech zásadních pracovních rozhovorů. Posílíte schopnost umět lépe vybrat nového spolupracovníka, naučíte se pracovat s behaviorální metodou při vedení výběrového rozhovoru.

Seznámíte se s významem vstupního rozhovoru a jeho zásadním vlivem na výkonnost a motivaci nového zaměstnance. Prohloubíte vědomí pro používání četnější pozitivní zpětné vazby ve své řídicí činnosti a získáte efektivní strukturu pro vedení problémových rozhovorů.
Zvýšíte schopnost pro objektivnější podklady k hodnoticímu rozhovoru. Seznámíte se konkrétně s průběhem všech typů propouštěcích rozhovorů.

Témata – obsah – 1. den

 • Výběrový rozhovor – jeho význam v práci manažera
  • Příprava na výběrový rozhovor
  • Využití behaviorální metody v průběhu výběrového rozhovoru
  • Nácvik, aplikace do praxe
 • Co je to vstupní rozhovor a proč je zásadní v motivaci nového zaměstnance
  • Principy vedení vstupního rozhovoru, práce s adaptačním plánem
  • Nácvik, aplikace do praxe
 • Jak umožnit svým spolupracovníkům rozvoj na základě vlastních úspěchů – rozhovor zaměřený na poskytování pozitivní zpětné vazby, zásady vedení
  • Koučující přístup a zpětná vazba
  • Nácvik, aplikace do praxe
 • Přípravy a realizace problémových rozhovorů – kárný a disciplinární, jak sdělit korigující zpětnou vazbu motivačním způsobem
  • Struktura daných rozhovorů
  • Nácvik, aplikace do praxe

Témata – obsah – 2. den

 • Hodnoticí rozhovor – nejnáročnější manažerský rozhovor, ale i příležitost k posílení motivace a rozvoji zaměstnance
 • Jak být co nejvíce objektivní při hodnocení – co udělat v přípravě na hodnoticí rozhovor
 • Průběh hodnoticího rozhovoru
  • Náročné části rozhovoru
  • Práce s různými typy hodnocených
  • Nácvik, aplikace do praxe
 • Propouštěcí rozhovor
 • Jak zvládnout propouštěcí rozhovor z nadbytečnosti
  • Struktura rozhovoru, práce s emocemi
  • Nácvik, aplikace do praxe

"V rámci kurzu jsem si uvědomil výhodu strukturování jednotlivých typů manažerských rozhovorů a potřebu důsledného dodržování, zvláště u výběrového rozhovoru.Lektorka dobře kombinovala teoretickou přípravu s velkým počtem praktických cvičení, takže jsme mohli odhalit svá slabá místa, zlepšit je a hned je v sobě ukotvit."

Ivo Pazourek
— Project Manager, E.ON IT Czech Republic s.r.o.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte