Organizační informace

Po obdržení objednávky prostřednictvím online systému na shineleadership.cz vám obratem zašle systém potvrzení přijetí objednávky v PDF formátu.

Zálohová faktura nebo faktura se většinou posílá 2–4 týdny před akcí, není–li stanoveno jinak. Platbu je nutné provést před zahájením kurzu/programu.

1–2 týdny před zahájením kurzu/programu obdrží účastník programu e-mailem pozvánku s potřebnými organizačními informacemi. V ní je uveden obsah programu a organizační informace – harmonogram, místo konání, apod. U vybraných programů může být účastníkům zaslán dotazník/otázky ke zmapování individuálních potřeb a jejich očekávání.

Pro každého účastníka jsou připraveny studijní materiály, pracovní listy a tipy na tematicky zaměřenou literaturu. Shine Leadership se nezavazuje k tomu, že veškeré předmětné informace (know-how), které se školí, či trénují na kurzu/programu, budou vytištěné.

Na závěr programu každý účastník získá osvědčení o jeho absolvování – certifikát. Některé z našich programů jsou součástí akreditovaného programu Project Leadership in Practice (Leadership projektů v praxi). Osvědčení o absolvování kurzu/programu můžete využít k vykázání nutné přípravy pro certifikaci a recertifikaci dle standardů IPMA i PMI. Více o celém procesu  se dozvíte na našich stránkách.

Po skončení kurzu/programu účastníci obdrží e-mailem i výstupy z kurzu/programu, případně fotografie a videa, včetně doporučení pro další rozvoj.

 

Docházkové kurzy

Místo konání kurzů/programů je Shine Leadership, Office a Training Centre Hradčanská, Milady Horákové 116/109B, Praha 6.

Prezence účastníků standardně probíhá od 8:45 do 9:00 hodin, výuka od 9:00 do 17:00 hodin. Konkrétní časový rozvrh bude upřesněn v pozvánce k programu.

Občerstvení je zahrnuto v ceně kurzovného formou coffee-breaků a obědového menu (v hodinové pauze) s jedním nápojem v nedaleké restauraci či v místě konání kurzu/programu.

Ubytování ani jeho zajištění v případě docházkového kurzu nehradíme ani nezajišťujeme. V případě zájmu můžeme doporučit ubytování poblíž tréninkového centra Shine Leadership, kde se programy konají (Praha 6 – Hotel DAP Praha).

Dopravu nezajišťujeme ani nehradíme. Na našem webu a v pozvánce naleznete detailní popis místa konání, přesnou adresu a doporučené spojení v rámci Prahy.

Výjezdové programy

Prostředí a zázemí je vždy na špičkové úrovni a v kvalitních hotelech. Programy probíhají ve vybraných ubytovacích zařízeních mimo Prahu s bohatou nabídkou služeb a možností aktivní formy odpočinku.

Časový program kurzu je přizpůsoben potřebám pohodlné dopravy na místo konání. První den začínáme většinou v 10:00 hodin, poslední den je ukončen v 17:00 hodin.

Stravování probíhá formou plné penze (coffee-breaky, obědy a večeře).

Ubytování je zajištěno vždy přímo v hotelu a je hrazeno z nákladové položky. Dopravu si účastníci zajišťují individuálně.

 

Realizační tým

Špičkové kurzy/programy se neobejdou bez profesionálního zázemí, kterým disponujeme. Jsme připraveni poskytovat osobní poradenství a ty nejlepší možné služby po stránce metodické, organizační i administrativní. Vybrané otevřené programy docházkové realizujeme v českém i anglickém jazyce.

 

Kontakt:

Pište nebo volejte:

Šárka Pojerová

sarka.pojerova@shineleadership.cz;  mobil 603 711 594

Hana Viertelová

hana.viertelova@shineleadership.cz; mobil 731 576 397