Assessment/Development Centre

Potřebujete objektivně zhodnotit kvalitu, potenciál a výkonnost stávajících i nově přijímaných kolegů?

Pokud řídíte lidi, tak si asi stále kladete ty samé otázky: Jak mám vybrat skvělé zaměstnance? A jak si pak udržet ty nejlepší? Jak můžu lépe poznat své lidi, abych využil jejich schopností?

Assessment/Development Centre vám pomůže obsadit pozice kvalitními kandidáty – a podpořit jejich udržení. Objektivně zhodnotí kvalitu, potenciál a výkonnost stávajících zaměstnanců.

Jaký je rozdíl mezi Development Centrem a Assessment Centrem?

Rozdíl mezi těmito dvěma nástroji přesně vystihují významy anglických slov – assess – honotit a develop – rozvíjet. Zatímco cílem Assessment Centra (dále AS) zhodnocení potenciálu člověka nebo výběr nejlepšího kandidáta, Development Centrum (dále DC) mapuje účastníka tak, aby se identifikovala jeho rozvojová potřeba a nastavil se individuální rozvojový program k růstu jeho potenciálu. V DC je větší prostor věnován průběžné zpětné vazbě a sběru názorů a postřehů účastníků k jednotlivým tématům.

Metodika AC/DC je založena na kombinaci různých metod práce s hodnocenými tak, aby bylo možno získat co nejširší informace o jejich dovednostech, schopnostech a potenciálu. Výstupem Assessment a Development centra může být ústní zpětná vazba hodnocenému účastníkovi, písemný výstup pro účastníka AC/DC, souhrnná zpráva z hodnocení zadavateli a návrh na další rozvoj účastníků AC/DC zadavateli, individuální koučovací rozhovor reflektující AC/DC a výstupy z něj a vedoucí k individuálnímu rozvojovému plánu.

Součástí projektu je zapojení interních hodnotitelů – pozorovatelů, kteří se podílá na tvorbě kompetencí a kritérií dovedností jak při individuálních rozhovorech, tak při workshopu. Interní hodnotitelé či pozorovatelé jsou vyškoleni předem tak, aby získali základy dovedností hodnotitele.

Obvykle probíhá formou výběrového soustředění, centra, na němž jsou účastníci v průběhu minimálně jednoho dne hodnoceni týmem hodnotitelů. Uchazeči jsou hodnoceni ipodle definovaných kriterií – u každého kritéria pozorujeme a hodnotíme dovednosti, schopnosti a projevy chování, pro hodnocení používáme předem nastavenou hodnotící škálu. Principy a celou metodiku jsme schopni modifikovat dle zadání a potřeby zadavatele

Jaké používáme metody?

Jednotlivé metody jsou sestaveny tak, aby situace použité při  AC co nejvíce odpovídaly potřebám a představám zadavatele. Množství a náročnost použitých metod je vždy doladěno se zadavatelem dle zadání.

Skupinové – skupinová diskuse, řešení problému, vyjednávání , panelová diskuse, řízení porady, manažerské hry. Pokud je to možné, je vhodné pořídit i videozáznam. Může splnit dvojí účel – pomoci hodnotitelům a poskytnout zpětnou vazbu účastníkům.

Individuální – Individuální prezentace, modelové situace, individuální řešení problému, řízené interview , případové studie

 • Psychodiagnostický blok
 • Projektivní techniky
 • Assessment Profiles testy, které ideálně mapují předpoklady účastníků vedle metod pozorování

Profiles Assessment testy představují nejnovější trendy nástrojů a služeb zaměřené na hodnocení zaměstnanců . Testy jsou sestaveny na vědeckém základě, týmem psychologů. Testy jsou vyvinuty pro pracovní, obchodní účely. Obsahují škálu zkreslení, využívá benchmarkingu a přístupu beroucí v úvahu celkovou osobnost. Profiles provádí pravidelné vícenásobné studie validity a reliability.

Naše garance a přidaná hodnota

 • Hodnotíme kvalitním certifikovaným týmem psychologů, manažerů a profesních specialistů s aktivní účastí klienta
 • Využíváme a pracujeme s kompetenčním modelem a modelem 360º zpětné vazby
 • Efektivně kombinujeme metody, nástroje a technologie.
 • Výstupy “šité na míru” podle potřeb klienta
 • Aktivní zapojení klienta do role hodnotitele
 • Pracujeme s Assessmentovými testy společnosti Profiles International ČR.
 • Maximálně se přizpůsobujeme požadavkům klienta.
 • Výsledkem jsou kvalitně připravené a realizované Assessmenty
 • Máme výsledky a hodnocení z již realizovaných individuálních Assessmentů a Assessment Center
 • Realizujeme po celé republice

Zkuste AC/DC – budete příjemně překvapeni vypovídací schopností a užitkem.

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte