Cross-cultural collaboration

Poznejte příčiny chování lidí ovlivněných kulturou – a pak budete toto chování správně číst.

Buďte připravení na spolupráci s lidmi z jiných kultur, ať už při komunikaci napřímo, nebo při spolupráci na dálku v distribuovaných týmech a globálních firmách.

Ukážeme si, jak interkulturní rozdíly využít tak, aby přispívaly k celkovému cíli, než ho omezovaly kvůli nedorozuměním a různým špatným interpretacím.

Proč zvolit tento program

 • Uvědomíte si klíčová omezení a příležitosti při interkulturní spolupráci a zároveň způsob, jak předejít problémům.
 • Osvojíte si základní model pro porozumění odlišnostem mezi lidmi z různých kultur.
 • Poznáte základní předpoklady pro budování důvěry v interkulturních týmech.
 • Naučíte se jak skloubit práci lidí i z dramaticky odlišných kultur a časových pásem.

Komu je určen

 • Managerům spolupráce, která zahrnuje lidi mimo náš geografický či kulturní prostor
 • Členům mezinárodních týmů nebo lidem, jejichž spolupracovníci jsou z jiných kultur či zemí
 • Personalistům a managementu se zájmem o nastavení procesů pro mezinárodní spolupráci

Témata kurzu

 • Hodnoty a normy jako zdroj interkulturních odlišností a jak tohoto rozdílu využít
 • Charakteristiky základních interkulturních odlišností a příprava na jejich řešení
 • Specifika vybraných zemí, jak jich využít, na co si dát pozor
 • Spolupráce mezi lidmi z odlišných kultur, vč. Konkrétních příkladů a modelů
 • Budování důvěry v interkulturních týmech
 • Vliv interkultury na e-mailovou komunikaci, telekonference a vůbec spolupráci na dálku

Blok: Kulturní hodnoty a normy jako zdroj a řešení interkulturního střetu

Cíl bloku
Díky porozumění příčinám chování lidí ovlivněných kulturou umět toto chování správně interpretovat a do jisté míry i předvídat.

Blok: Model “interkulturních dimenzí” jako konkrétní návod na konkrétní kultury

Cíl bloku
Na pěti hlavních odlišnostech mezi cca 40ti zeměmi porozumět a předvídat potenciální kulturní rozdíly a zvolit správné chování a interpretace vůči konkrétní kultuře.

Blok: Korektní interpretace cizí kultury

Cíl bloku
Porozumět roli vlastního vnímání a interpretací, dokázat je kontrolovat, a tak předcházet interkulturním střetům.

Blok: Specificka komunikace anglosaské (příp. indické, ruské, nebo jiné) kultury.

Cíl bloku
Připravit se na komunikaci a spolupráci s konkrétní kulturou, případně i na roli manažera či člena týmu vůči lidem z této kultury.

Blok: Specificka interkulturní komunikace na dálku

Cíl bloku
Zvědomit si některé zásadní i méně viditelné rozdíly v online komunikaci se spolupracovníky z jiných kultur a dokázat předejít nedorozuměním a neefektivitám.

"Naučíš se komunikovat s různými typy lidí (i z různých kultur), získáš návod k vyjednávání, jak argumentovat, jak ne."

Jarmila Vránová
— Manažer registrací, TEVA Czech Industries s.r.o.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte