Manažerská osobnostní typologie (GPOP)

Zjistěte svůj osobnostní typ – a co z něj vyplývá pro vaše každodenní fungování v práci i v životě.

Chcete si lépe uvědomit svou odlišnost i odlišnost druhých? Pokud porozumíte sami sobě, svým schopnostem, preferencím i svým slabším stránkám, dokáže naplno využít svůj potenciál.

A to samé se stane, pokud lépe porozumíte i druhým lidem. V tomto jednodenním semináři budete pracovat s typologií Golden Profiler of Personality (GPOP) – s certifikovaným konzultantem a lektorem.

Témata programu:

 • Uvědomit si vlastní potenciál, porozumět struktuře vlastní osobnosti, podpořit sebemotivaci.
 • Uvědomit si naše odlišnosti, lépe pochopit nejen sebe sama, ale také porozumět ostatním.
 • Zjistit svůj osobnostní typ (kombinací teorie, dotazníku, odhadu sebe i druhých a modelových situací, zpětné vazby) a co z něj vyplývá pro každodenní práci.
 • Přenést poznatky do práce v týmu a vlastní praxe.

Možná nevíte, že…

…v ceně programu je i získání písemně zpracované zpětné vazby vašeho profilu osobnosti i GPOP® – zhruba 30 stran textu. Ten můžete využít ve vašem zaměstnání jako podklad pro případné koučování či hodnocení potenciálu osobnosti anebo „jen“ pro přemýšlení o svých silných a slabých stránkách.

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku a facilitované diskuse. Kurz vede vždy certifikovaný lektor osobnostní typologie GPOP.

Cíle

Absolvování tohoto semináře pomůže účastníkům do hloubky porozumět sám sobě, svým schopnostem, preferencím i svým slabším stránkám, aby byli schopni využít naplno svůj potenciál a také lépe porozumět druhým lidem.
Typologie osobnosti GPOP (Golden Profiler of Personality), o jejichž východiska se v kurzu opíráme, je dotazníková metoda, používaná pro porozumění osobnosti v kontextu jungovské typologie a z ní vytvořené typologie osobnosti MBTI.

Jde o dlouhodobě využívanou a v praxi osvědčenou metodologii. Pomáhá pochopit odlišnosti mezi lidmi, které vyplývají z jejich vrozených preferencí. Její výhodou je srozumitelnost a poměrně snadné využití v běžném životě.

Neříká, co je dobře a co špatně, pouze pomáhá porozumět, proč se chováme tím či oním způsobem. Tento jedinečný seminář kombinuje aktivní tréninkové formy výuky s individuální analýzou zpětné vazby z dotazníku GPOP, kterou si v závěru všichni účastníci odnesou.

Témata – obsah

 • Proč jsou lidé odlišní a proč nám vadí, že ostatní nejsou jako my
 • Základní psychické funkce – teorie + modelová situace
 • Přijímání informací – co vnímáme a co jde kolem nás
 • Zpracovávání informací – co je pro nás důležité a co vypouštíme
 • Zpětná vazba k sobě – shrnutí typu na základě interpretace výsledků z dotazníku a práce celého dne
 • Jak spolu komunikovat, abychom si porozuměli (trénink)
 • Zdroje nedorozumění  – prevence a porozumění konfliktů, proč si občas „lezeme na nervy“
 • Jak připravit dobrou poradu či setkání, abychom motivovali „ všechny“
 • Zpětná vazba – silné stránky,  slabá místa, zdroje nedorozumění

Metody

 • Modelové situace
 • Skupinová práce
 • Techniky skupinového sdílení a reflexe
 • Výklad
 • Koučovací přístup při práci s dotazníkem

"Dobrý a sofistikovaný a komplexní nástroj na sebepoznání a poznání lidí v týmu (manažeři)."

Jenůfa Pecháčková
— Training specialist snr.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte