Odpovědností k úspěchu nejen v projektech

Přijměte svou odpovědnost – a zjistíte, že máte najednou daleko větší svobodu.

Workshop zaměřený na práci se sebou samým. Ujasněním osobních hodnot posílíte své manažerské dovednosti – a váš postoj díky tomu budete umět přirozeně a důvěryhodně prosadit.

Jakmile přijmete odpovědnost za svá rozhodnutí, činy a jejich důsledky, tak se osvobodíte. Samostatnost, kritické myšlení a odvaha vede k úspěchu jak v profesním, tak i osobním životě.

Proč zvolit tento program

 • Ujasníte si vlastní hodnoty a priority.
 • Poznáte, že váš potenciál je mnohem větší, než si myslíte.
 • Získáte zpětnou vazbu a naučíte se s ní pracovat.
 • Prověříte si své vůdčí a manažerské dovednosti, které posílí vaši integritu a důvěryhodnost:
  • Asertivní komunikace
  • Obrana proti manipulaci
  • Naslouchání
  • Umění říct „Ne”
  • Budování důvěry

Komu je program určen

Intenzivní workshop určený nejen manažerům, ale všem, kteří cítí potřebu více ovlivňovat svůj život.

Témata workshopu

 • Sjednocení pojmů
 • Kdo jsem? Jaký je můj životní postoj?
 • Co chci? Kde leží můj potenciál?
 • Vycházení ze zóny komfortu
 • Přijímání odpovědnosti
 • Vůdčí dovednosti (komunikace, naslouchání, kladení otázek, asertivita, umění říct „NE“, budování důvěry)

Porozumíte tomu, že přijmutí odpovědnosti za svá rozhodnutí, činy je paradoxně osvobozující. Osamostatnění se, kritické myšlení i jistá dávka odvahy vede k úspěchu jak v osobním tak i v profesním životě.

Prověříte si dovednosti (vůdčí dovednosti), díky nimž je mezilidská interakce a komunikace efektivnější, profesionálnější i jednoduše příjemnější. Získáte zpětnou vazbu, jak působíte, od ostatních účastníků i trenéra.

Možná nevíte, že…

… máte mnohem větší svobodu, než jste si kdy mysleli

Jak kurz probíhá?

Jde o intenzivní workshop, který je určený nejen manažerům, ale i členům pracovních týmů, kde je potřeba posílit pocit odpovědnosti a kteří cítí potřebu “vzít svůj život do vlastních rukou”.

Workshop probíhá formou interaktivních diskusí, sebereflexe, modelových situací, případových studií, hledání řešení, roleplays a zpětné vazby.

Cíle tréninku

 • Budování pocitu odpovědnosti
 • Posilování odvahy nutné k rozhodování
 • Posilování relevantních vůdčích dovedností

Témata – obsah – 1. den

 • Sjednocení pojmů (empowerment, posilování, odpovědnost, podmínky, kritické myšlení, možnosti volby, úcta a respect k sobě i právům ostatních, ovlivňování, motivace, zapojení, budování pozitivního sebeobrazu, osobní integrita)
 • Kdo jsem ? Jaký je můj životní postoj?
 • Co chci? Kde leží můj potenciál?
 • Vycházení ze zóny komfortu
 • Odvaha při rozhodování
 • Přijímání odpovědnosti za svá rozhodnutí a jejich důsledky

Témata – obsah – 2. den

Vůdčí dovednosti

 • Komunikace
 • Naslouchání
 • Kladení otázek
 • Asertivita
 • Kritické myšlení
 • Umění říct „NE“
 • Budování důvěry

Zvlastnění své volby

Další info

Jedná se o ojedinělý workshop, který pracuje se základními lidskými hodnotami, postoji a posiluje jednotlivce v jeho osamostatňování a přijímání zodpovědnosti v tom nejzákladnějším slova smyslu. Cílem je“ zvlastnění „ či „žití“ svojí odpovědnost v úctě a respektu k sobě samému i ostatním.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte