Souhlas se zpracováním osobních údajů – zasílání obchodních sdělení

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Shine Leadership s.r.o. se sídlem Suchdolská 1273/3, 165 00 Praha 6 – Suchdol, IČ 051 82 794, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 259593, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala Vaše následující osobní údaje:

a. Jméno a příjmení;
b. E-mailová adresa;
c. Název společnosti.

2. Vyjádřil-li jste souhlas se zpracováním vašich osobních údajů prostřednictvím objednávky:

Zpracování jména a e-mailové adresy, případně názvu společnosti a telefonu je prováděno za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení online způsobem, jejichž obsahem jsou informace ze světa manažerského a osobnostního rozvoje  – aktuální informace, zajímavé inspirativní podněty pro Váš profesní i osobní rozvoj a nabídka našich programů.

Vyjádřil-li jste souhlas se zpracováním vašich osobních údajů prostřednictvím samostatné žádosti o zasílání newsletterů:
Zpracování e-mailové adresy je prováděno za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení online způsobem, jejichž obsahem jsou informace ze světa manažerského a osobnostního rozvoje  – aktuální informace, zajímavé inspirativní podněty pro Váš profesní i osobní rozvoj a nabídka našich programů.

3. Výše uvedené zpracování je možné na základě vašeho souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Souhlas se zpracováním udělujete na zpracování po dobu 3 kalendářních let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Shine Leadership s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i následující zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru k rozesílání hromadných e-mailových zpráv MailChimp;
b. Poskytovatel softwaru Microsoft Office;
c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek vymazání daných osobních údajů z databáze určené pro zasílání obchodních sdělení.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 

PDF verze souhlasu

Shine Leadership s.r.o.
Suchdolská 1273/3, 165 00 Praha 6
Mgr. Šárka Pojerová, Jednatel
Mobil: +420 603 711 594
e-mail: sarka.pojerova@shineleadership.cz