Časopis HR Fórum se ptal expertů: Bez čeho se špičkový manažer neobejde?

5. 8. 2014

HR Fórum červenec-srpen 2014:
Co je nového ve vzdělávání lidí, kteří zásadně ovlivňují výsledek firmy? Ptali jsme se zástupců předních vzdělávacích agentur.

HR Fórum červenec-srpen 2014:
Co je nového ve vzdělávání lidí, kteří zásadně ovlivňují výsledek firmy? Ptali jsme se zástupců předních vzdělávacích agentur.

 

Mgr. Šárka Pojerová
Managing Director Shine Leadership s.r.o.

 

1. Jaké dovednosti by měl současný manažer rozvíjet, aby byl i v budoucnu úspěšný?
Naše pozornost v klasické formě vzdělávání je směřována hlavně na oblasti znalostí a dovedností, získání příslušné kompetence. Osobnostní složka člověka někdy brání tomu, aby získané dovednosti uplatnil v praxi. Nejde již jen o posun leaderů ve znalostech a dovednostech, ale i v rovině postojů a vztahů. Společnosti potřebují lidi s aktivním myšlením, se schopností uvažovat pružně v rychle se měnících podmínkách. Nesetrvávat ve starých vzorcích a modelech, měnit vzorce dovedností na úrovni chování. Jde o revoluční změnu myšlení.

 

2. Pokud porovnáte absolventy programu nyní a před 5 lety, jsou zde rozdíly?
Dnešní manažeři si již uvědomují, že mezilidské vztahy jsou důležitější a zásadním způsobem ovlivňují efektivitu a výkonnost lidí. Více si uvědomují, že klíčovou schopností leadera je tah na branku s vizí, strategií a zdroji, a že bez motivace, chuti, řízených emocí a energie sebe a lidí kolem to moc nepůjde. Není to již jen o: „Čím pracovitější budu, tím budu úspěšnější, a pokud jsem úspěšnější, tak budu také šťastnější“. Uvědomují si stále více, že „Čím šťastnější budu, tím budu tvořivější a výkonnější a patrně i úspěšnější“.

 

3. Vnímáte nějaké nastupující nové trendy ve vzdělávání? 
Tendenční přístup vyčerpává své možnosti. V dnešní době vyšších nároků vznikají v souladu s dalšími poznatky neurovědy nové přístupy k učení a rozvoji. Neurovědci potvrzují, že skutečný trvalý nárůst potenciálu člověka vyžaduje více než, jen znát a umět. Na pozicích manažerů a leaderů je potřeba mít osobnostně zralé lidi, ukotvené v lidských hodnotách. Jde o pozitivní změnu vnitřního nastavení. Skutečný leader je, vědomě či nevědomě, leaderem emočního klimatu, energie a výkonu. Proto se v programech rozvoje osobnosti leaderů osvědčuje celostní přístup vedení. Nejde až tak o změnu, ale o návrat ke skutečné přirozenosti. Být sami sebou bez rolí a slupek a masek. Nahlédnout pod pokličku. „Jediná skutečná a trvalá změna je zevnitř ven“.

 

Mgr. Šárka Pojerová
Shine Leadership s.r.o.

 

Zdroj: HR forum (červenec/srpen 2014)

Pište, volejte