Držíš život ve svých dlaních?

7. 1. 2014

Všichni toužíme ve svých životech po štěstí a úspěchu. Pro každého z nás je úspěch něco jiného. Ale pojďme respektovat to, že pro někoho je úspěchem mít prosperující firmu, pro jiného je spíše úspěchem mít šťastnou rodinu a další považuje za úspěch  svůj rozvoj a duchovní růst.

Všichni toužíme ve svých životech po štěstí a úspěchu. Pro každého z nás je úspěch něco jiného. Ale pojďme respektovat to, že pro někoho je úspěchem mít prosperující firmu, pro jiného je spíše úspěchem mít šťastnou rodinu a další považuje za úspěch  svůj rozvoj a duchovní růst.

 

Touha. Všichni toužíme ve svých životech po štěstí a úspěchu. Pro každého z nás je úspěch něco jiného. Ale pojďme respektovat to, že pro někoho je úspěchem mít prosperující firmu, pro jiného je spíše úspěchem mít šťastnou rodinu a další považuje za úspěch  svůj rozvoj a duchovní růst. Možná někdo také to vše předchozí dohromady a tedy touží po harmonii. V každém případě se nám tam objevuje touha po něčem, čeho jsme nedosáhli, co ještě nemáme tak jak bychom chtěli. Je tam touha a také určitá forma nespokojenosti se stavem jaký je. My jsme se totiž v některé oblasti života dostali do bodu, kde jsme zjistili kým nechceme být. Možná nechceme být chudí, neúspěšní, nemilováni, či bez možnosti milovat. A tak jsme zatoužili po tom, co nám schází a zároveň s tím vysíláme signál myšlenky změny. Toužíme být lépe, více …..

 

Potlačení a přirozenost. Bohužel nás však učili také v myšlenkách potlačit své potřeby, mít pochybnosti,  nedůvěřovat. Růst, rozvoj, expanze je však přirozenost vesmíru, ale také naše,  naší osobnosti,  naší duše. Je to instinktivní, nejen osobnostní, ale také hluboce duševní potřeba, která se však často dostává do konfliktu díky vnímání našeho ega.

 

Představa jako tvůrčí akt a co narušuje tvoření? Představte si, že vyšlete do své duše  touhu po změně. Představte si tu změnu, jak bude vypadat za tři měsíce. Jaké to  bude, až se  změna uskuteční. Před – stava je tvůrčí akt a proto si chvíli ten sen udržujte. Pozorujte také jaké pocity ve vás vyvolává váš sen. Vaše představa se ihned naladí na vaši touhu a vysílá vibrace naší touhy a v souladu se zákony vesmíru ovlivňuje vše kolem, aby naše touha byla naplněna. Naše ego se však záhy dostane do rozporu s touhou naší duše. A to buď tím, že dostaneme pochybnosti, obavy, že není možné, aby naše touha byla naplněna nebo také vznikne příliš očekávání, tlaku a snahy v činech, aby se tak stalo. V obou mezních případech je to projev našich myšlenek, které se odrážejí v našich pocitech. A tak původně krásná myšlenky na další rozvoj, růst, expanzi, která v nás vyvolala krásné pocity, byla degradována a již se cítíme negativně. Pamatujme, že negativní myšlenky vždy plodí negativní pocity. Naše ego se dostává do rozporu s naší duší a je vytvořen nesoulad. V tomto nesouladu, strachu, napětí či odporu, pak žijeme náš život a z tohoto nesouladu pak vychází naše chování, naše činy. A byť těch akcí a činů je někdy mnoho, tak nám nepřinášejí požadovaný výsledek, protože tvůrčí akt se rodí v souladu touhy naší duše a pozitivních myšlenek a následně pocitů našeho ega. Tento soulad nám umožňuje plynout v proudu a snadno pak dosahovat požadovaného.

 

Příklady narušené tvořivosti: Představte si, že toužíte udělat  zkoušku a získat  certifikát. Vyslali jste  touhu a přihlásili jste se do kurzu, školy. Mnoho jste se učili, ale přepadávají vás pochybnosti, obavy a strachy. Vaše mysl vibruje na rovině NE a vaše pocity jsou velmi nepříjemné. Vibrujete nejistotou, vyzařujete svou nejistotu, která znejistí zkoušejícího a výsledek je nedosažení požadovaného. Nebo toužíte mít nového partnera, už dlouho po něm toužíte a mocně se o to snažíte. Potřebuji ho mít. Jste vnitřně dychtiví, chtiví. Jdete s touto chtivostí na schůzku. Vibrujete ve vnitřním tlaku, jste neklidní.  Emoční tlak, nabuzený vašimi myšlenkami, který je ve vás, celý prostor zanáší a nový potenciální partner se necítí dobře. Na nevědomé úrovni vnímá tlak a ten všechno narušuje.

 

Jak tedy na to? Ve vesmíru funguje zákon přitažlivosti a tak svým způsobem myšlení, aktivujeme své pocity a celá energie se převádí do činu, který se projeví v našem výsledku. Sledujte tu linii tvůrčího zákona, kterým vytváříme svůj život. Buďte si ji víc a více vědomi a volte pozitivní myšlenky, které budete vnímat jako pozitivní pocity a realizujte je v pozitivní činy a sklidíte pozitivní výsledky. Zákon přitažlivosti (setby a sklizně) je mocný a díky němu jste tvůrci. Tvůrci svého vztahu k sobě, svých schopností a potenciálu, svých vztahů a partnerství, svého majetku, peněz a bohatství, svého vztahu k přírodě, vesmíru, existenci, Bohu ….. odkryjte bohatství svých životů, jak chcete vy.

 

Již dlouho rozvíjím své vědomí a společně s tisíci účastníky mých programů, kurzů a přednášek objevuji nástroje, jak propojit svůj denní život s přirozeným duchovním základem a bytím do jednoho celku. Jak mít a zároveň také být. V tomto jediném přítomném okamžiku teď a tady. Zaměřte se na tento okamžik a plně vnímejte a dejte všechny roviny vaší touhy duše, myšlenek, pocitů, chování do souladu. Jste neseni v proudu a celý vesmír se spojí, aby se tak stalo. Uvolněte svůj prostor lásce, přijetí na všech rovinách vašeho bytí. Pokud si s tím nevíte rady, hledejte cestu rozvoje. Zvu vás na všechny programy a semináře, které rezonují a jsou v souladu s vaší duší. Neztrácejte život v potlačení, odporu a strachu. Přeji nám naladění na radost, důvěru, sílu a odpovědnost. Teď a tady v lásce a souladu, jsme tvůrci.

 

Emanuel Byrtus

Pište, volejte