Dvojka je stejně dobrá jako sedmička

17. 7. 2013

K poznání vlastní osobnosti a práci na svém rozvoji lze využít moderní techniky, které se odkazují k posledním vědeckým výzkumům. Přínosné mohou být ale i postupy ověřené doslova staletími praxe. Jednou z nich je i práce s typem člověka podle tzv. enneagramu.

K poznání vlastní osobnosti a práci na svém rozvoji lze využít moderní techniky, které se odkazují k posledním vědeckým výzkumům. Přínosné mohou být ale i postupy ověřené doslova staletími praxe. Jednou z nich je i práce s typem člověka podle tzv. enneagramu.

 

Termín pochází z řečtiny, slovo ennea označuje číslovku devět, grammos pak je výraz pro schéma či tvar. Jejich spojení tuto metodu přesně charakterizuje. Ukazuje totiž devět charakterů osobností, které mají své typické dominantní návyky na úrovni myšlení a emocí, které se projevují v chování a projevech. Ukazuje tedy na vnitřní motivy každého člověka, které se projevují v jeho chování. Tyto osobnostní charakteristiky mohou ukazovat na chování v běžných situacích, v soukromém životě, využití najdou ale i v životě pracovním. Ovlivňují totiž nejenom přístup k práci, nasazení a míru odpovědnosti, odhalují ale také tendence v oblastech řízení lidí, managementu, napoví o vůdcovském potenciálu či schopnosti týmové spolupráce.

 

Enneagram představuje tradiční, historický způsob sebepoznání. Jeho kořeny nejsou zcela známé, sahají do Asie a na Střední východ až tisíce let zpátky. Během století se rozvíjel vzájemným sdílením určitých osobnostních znaků a jejich projevů. Metoda enneagramu najde své uplatnění v případě, kdy chce člověk důkladně poznat své skutečné dispozice, rozpoznat silné stránky své osobnosti a zároveň se naučit pracovat na omezení svých slabin. Poznání své dominance charakteru osobnosti je proces, který vyžaduje průvodce, mentora. „Základní charakteristiky naší osobnosti jsou utvářeny už v dětství. Již tehdy jsme si vytvořili své typické návyky a tím nevědomě zvolili určitý typ osobnosti. Tedy k nám už dávno patří jeden přirozený charakter. Ty přirozené dary můžeme objevit díky enneagramu, který tyto typické návyky systematicky popisuje,“ vysvětluje Emanuel Byrtus ze společnosti Shine Leadership, který více než 15 let s enneagramem účinně pracuje na rozvoji leaderů. „Zatímco naše dominance návyků – typ – zůstává stejný po celý život, naše lidská zralost, kvalita naší osobnosti v jejím projevu se může v průběhu vývoje výrazně zlepšovat či také zhoršovat.

 

„Z tohoto důvodu bychom nikdy neměli mluvit o lidech jako o číslech. A rozhodně se nedá říct, že typ 2 jeho horší než typ 7 – žádný z nich není lepší či horší. Důležité vždy je, jestli jsme zralou osobností a dokážeme stimulovat přirozený potenciál u sebe i lidí ve svém okolí,“ dodává Šárka Pojerová ze společnosti Shine Leadership. Podle ní najde znalost typů osobností využití i v případě vedení nebo vytváření týmů. Důležitá je také například při rozvojové metodě tzv. emočního leadershipu.

 

9 typů osobnosti

Jedničky usilují o dokonalý svět a vytrvale zdokonalují sami sebe stejně jako ostatní, jsou ale příliš kritické, netrpělivě trpělivé.

 

Dvojky chtějí být milovány, snaží se uspokojit potřeby druhých a pokoušejí se organizovat jiné lidi a jejich životy. Mohou ale být příliš vstřícné, manipulující…

 

Trojky organizují svůj život tak, aby dosáhly určitých cílů a byly úspěšné za účelem získání respektu a obdivu druhých. Jejich slabinou je soutěživost, expanzivní, nízká sebereflexe.

 

Čtyřky touží po hlubokých spojeních jak se svými niternými světy, tak s jinými lidmi. Nejvíc se cítí naživu ve chvíli, kdy mohou vyjádřit své city. Mohou ale být intenzivní, sebestředné, obviňující.

 

Pětky žízní po informacích a vědomostech a používají emocionální nestrannost jako prostředek k udržení styků s ostatními na minimu. Někdy jsou izolované, málo komunikující, podceňují vztahy.

 

Šestky jsou lidé hloubaví, mají sklon k tomu se neustále něčím znepokojovat a vytvářejí tragické scénáře, což jim pomáhá cítit se připravenými v případě, že se něco pokazí. Jejich slabinou je bojácnost, mohou být defenzivní, obětující se.

 

Sedmičky touží po nových lidech i zážitcích. Vyhýbají se bolesti a plány do budoucnosti jim umožní udržet si všechny možnosti otevřené. Hrozí jim ale nestálost zaměření, vyhýbají se bolesti.

 

Osmičky se ženou za pravdou, chtějí dosáhnout důležitých věcí a snaží se zakrýt vlastní zranitelnost. Někdy až příliš kontrolující, vyžadující, vyhýbají se slabosti.

 

Devítky usilují o mír, harmonii a kladné vztahy. Nemají v oblibě konflikty, napětí ani zlou vůli. Jejich slabinou je, že mohou být neasertivní, věci odkládají, nenastavují jasné hranice.

 

Zdroj: společnost Shine Leadership
Článek vyšel v časopise HR forum 7–8/2013, strana 8

Pište, volejte