Emoce jako energie pro efektivní spolupráci nejen projektových týmů

8. 2. 2018

Už se vám stalo, že jste zjistili, že lidé a týmy jsou otráveni, ve vzájemném odporu, v pasivitě, v neochotě spolupracovat? Hájí své osobní zájmy, hrají si na vlastním písečku?

Už se vám stalo, že jste zjistili, že lidé a týmy jsou otráveni, ve vzájemném odporu, v pasivitě, v neochotě spolupracovat? Hájí své osobní zájmy, hrají si na vlastním písečku?

 

Pak potřebujete vědět, co se v lidech děje a mít schopnost to účinně ovlivnit! Znát a být schopni užívat základní principy pro podporu emočně sociálních kompetencí. Je čas posunout se a být skutečným mistrem ve vedení sebe, svého emočního klimatu a svých reakcí. Být schopen vytvářet díky svému příznivému vnitřnímu prostředí optimální prostředí pro podporu a výkon lidí tak, aby nepadali do odporu, nechuti, obran a tlaků. Proto, aby byla pak veškerá energie uvolněna k tvůrčímu potenciálu pro v projektech.

 

Naše praxe ukazuje, že mnoho projektových manažerů je po odborné a technické stránce připraveno vést jakkoli náročný a složitý projekt. Mají znalosti, získané odborné dovednosti „hard i soft“.

 

I když jsou takto perfektně připraveni, stává se, že týmy nespolupracují efektivně a nedosahují požadovaných výsledků. Jak je to možné? Přece jsou senioři, maji za sebou letitou praxi a teoreticke znalosti.

 

Na projektech spolupracují lidé. Nestačí jen nastavit procesy a pak již jen sledovat, jak se dle kvalitního nastavení vše odehrává. To , co v projektech často sehrává klíčovou roli je právě lidský faktor. Denně se v praxi setkáváme se situaci, že technická stránka věci je již nasycena a je nutné souběžně s vedením projektu zabývat se vedením člověka – svého „JÁ“. Zabýváme se vedením projektů, víme, jak optimálně funguje celý projekt. Víme také to, jak optimálně funguje člověk – JÁ?

 

Pokud pořídíme nějaký přístroj, má u sebe návod k obsluze. Podobně naši experti vytvořili návody k obsluze projektů. Máte však návody k obsluze člověka? Co teprve manuál k vedení vnitřních interakcí člověka a celé škály interakcí projektových týmů? Ukazuje se, že každý kvalitní projektový manažer , pokud chce skutečně efektivně uspět , potřebuje být také dobrým motivatorem – „psychologem“.

 

Schopnost vyznat se v sobě a lidech je stále více významnější. Vždyť projektový manažer potřebuje způsobit, aby fungovaly technické věci kolem projektu a fungovali také lidé. Ve vzájemné spolupráci jsou mezilidské vztahy stále důležitější a zásadním způsobem ovlivňují efektivitu a výkonnost lidí. Principiálně můžete lidi i sebe více otrávit nebo nadchnout. A to jsou emoce a energie s nimi spojená.

 

Jeden z nejnovějších poznatků biologie člověka říká:
Naše receptory trvale zkoumají prostředí kolem nás i naše vnitřní prostředí. Pokud vyhodnotí, že je důvod k obranné reakci, pak ji okamžitě spustí úměrně domnělé či skutečné hrozbě. Vzhledem k našim předchozím zážitkům mají naše buňky zakódovány určité typické situace jako ohrožující a na základě toho reagují obranou i tehdy kdy není skutečný důvod. Obranné reakce vážou a spotřebovávají množství pozornosti a energie. Takto vázáná energie nám chybí pro náš kvalitní život, brání přirozenému vývoji, kvalitě spolupráce a celkově zhoršuje kvalitu našeho života.

 

Seniorní manažeři mohou uspět pouze skrze úsilí ostatních, mnoha ostatních. Váš osobní růst dá energii jejich růstu a tak, jak rostete spolu, odehrává se mnoho změn ve vaší spolupráci. Jsme připraveni nabídnout vám praktické poznání nastavení a udržování excelentního spolutvoření přímým ovlivňování vnitřních motivů. Jsme připraveni navýšit vaši kvalitu lidského potenciálu zevnitř ven. A tim napomoci efektivnímu vedeni projektu a projektových týmu.

Přijďte na náš program: Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce

Emanuel Byrtus metodik, kouč a lektor osobnostního rozvoje

Šárka Pojerová

Shine Leadership

Pište, volejte