Emoce v denním životě manažera

15. 7. 2014

Jaký je váš vztah a postoj k emocím? Vnímáte, jakým způsobem ovlivňují výkon v zaměstnání vás i vašich kolegů? Uvědomujete si, jak hýbou vaším osobním životem? České výzkumy ukazují, že většina populace zaujímá k emocím postoj ve stylu: „Nezabývám se jimi, pozitivní mi vyhovují, negativní potlačuji.“ Cílem většiny dotázaných je pak být – pokud možno – neemoční, a díky tomu nad věcí. Tento přístup však k úspěchu v životě nevede.

Jaký je váš vztah a postoj k emocím? Vnímáte, jakým způsobem ovlivňují výkon v zaměstnání vás i vašich kolegů? Uvědomujete si, jak hýbou vaším osobním životem? České výzkumy ukazují, že většina populace zaujímá k emocím postoj ve stylu: „Nezabývám se jimi, pozitivní mi vyhovují, negativní potlačuji.“ Cílem většiny dotázaných je pak být – pokud možno – neemoční, a díky tomu nad věcí. Tento přístup však k úspěchu v životě nevede.

 

Naše pozornost je často směřována především do oblastí dovedností, schopností a získání příslušné kompetence. Přestože často máme všechny předpoklady naplněny a lidé jsou opakovaně proškoleni v příslušné dovednosti, něco jim brání, aby tyto schopnosti realizovali. Něco, co je ukryto pod pokličkou, pokud tam máme chuť a odvahu nahlédnout. Jedná se o naše emoce.

 

Denní praxe ukazuje, že skutečný lídr má vždy schopnost aktivovat emoce ostatních. Aktivovat žádoucí emoce a užít je v zájmu výkonnosti. Emoce mají v řečtině stejný slovní základ jako motivace. Emoce z řeckého slova e – motere; motere = pohybovat se a předpona – e = pohyb směrem pryč. Emoce nám dávají energii nebo ji brzdí. Vždy, když lidé cítí k něčemu odpor, jsou pasivně agresivní a práce je nebaví. I to je emoční stav. Emoce jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Dávají nám životní sílu k dosahování žádoucích výsledků.

 

Důležité je si také uvědomit, že proces, který si uvědomujete, můžete řídit. Skutečný lídr je nutně, ať vědomě či nevědomě, lídrem emočního klimatu a tedy lídrem energie a jejího zaměření. V duchu další klíčové věty: „Kam směřuje tvoje pozornost, tam směřuje tvoje energie“. Tato věta je klíčem k navýšení výkonnosti a úspěšnosti v našem životě, ať již za úspěch považujete cokoliv.

 

Jaká je realita přístupu k emocím?

Bohužel podle výzkumů svým emocím nevěnujeme příliš pozornosti. To, co nás rodiče a společnost učí, je negativní emoce odmítat, potlačovat. Logický důsledek je, že pokud negativní emoce odmítáme a potlačujeme, tak se s nimi nemůžeme naučit správně pracovat. A přece naše emoční prožívání dává životu barvu a chuť. Je to nejen koření života, ale přináší také energii, která nás pohání a žene, nebo naopak brzdí, či je vyplýtvána destruktivním způsobem na okolí. V naší práci přináší energii pro dosahování výsledků. Zjednodušeně řečeno, abychom ráno vstali z postele, či dosáhli potřebný výsledek, potřebujeme zažít nějaký typ emoce – motivace. Může to být povinnost jít do práce, chuť něco prožít, dosáhnout něčeho; radost z krásného rána.

 

Co vlastně potřebujeme v oblasti emocí?

Potřebujeme tu emoční energii, která nás žene k dosahování výsledků, cílů, naplňování potřeb, prožitků spokojenosti, radosti, štěstí. Mít ji k dispozici. Potřebujeme také navýšit odpovědnost za naše pocity a získat nad nimi více skutečného vlivu a moci. Můžeme mít jen tolik vlivu na své emoce, kolik si připustíme a kolik přijmeme odpovědnosti. Důležité je vědět jak a začít trénovat!
Jaká je tedy cesta?

 

Pokud chceme být tvůrci svého života a dát svému životu tu „správnou“ barvu a chuť, pak musíme převzít za své pocity více odpovědnosti. Zcela jistě můžeme držet spokojenost, štěstí, vnitřní klid a lásku ve svých rukou. K tomu je potřeba začít se učit pracovat se svými pocity, emocemi. Vždyť je to jen emoční energie, která může mít různý projev – destruktivní či konstruktivní. A to, co „trénujeme“ tedy prožíváme, v tom se můžeme zlepšovat.

 

Podpořte svůj emoční potenciál

Chcete opravdu čekat, až vás udělá „někdo“ nebo „něco“ výkonnými, úspěšnými a šťastnými případně nešťastnými, nebo chcete se učit být lídrem svých emocí a svůj úspěch, své štěstí dát sobě i okolí?

 

Oblíbený a ojedinělý pětimodulový program osobnostního rozvoje pro manažery Emoční leadership (více na zde) pracuje v konceptu především s vnitřními kvalitami osobnosti a s emoční reaktivitou. Cílem je především navýšit charakterové osobnostní kvality a být tvůrcem emočního klimatu.

 

Program přináší zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání zátěžových situací. Přispívá ke zralosti lídra, jeho schopnosti být přirozenou autoritou, mít důvěru, vliv a odpovědnost.

 

Zdroj: HR forum (červenec/srpen 2014)

Pište, volejte