Jsou technologie opravdu jedinou spásou a cestou k úspěchu?

24. 2. 2018

Znáte ten případ, kdy nakoupíte špičkové technologie, zaškolíte na ně lidi, nastavíte procesy a pak se těšíte na špičkové výsledky, a přesto to někde drhne? Tak ještě lépe odborně vyškolíte lidi a naučíte je projektovému řízení. Hm, a zase nic moc!? Tak se dále pídíme jak přesněji a lépe upravit a sledovat procesy. Někdy ani to stále nestačí…

Znáte ten případ, kdy nakoupíte špičkové technologie, zaškolíte na ně lidi, nastavíte procesy a pak se těšíte na špičkové výsledky, a přesto to někde drhne? Tak ještě lépe odborně vyškolíte lidi a naučíte je projektovému řízení. Hm, a zase nic moc!? Tak se dále pídíme jak přesněji a lépe upravit a sledovat procesy. Někdy ani to stále nestačí…

Jak je to možné? Proč?

Ukazuje se stále více, že to co v projektech často selhává, je právě lidský faktor. Možná ne proto, že byla technika méně důležitá než člověk, ale především proto, že je k ní upíráno stále více pozornosti. Ano i tady platí:

 

A tak je technická stránka věcí často nasycena a je nezbytně nutné, zabývat se zlepšením kvality vedení člověka. Je jisté, že naprostá většina lidí ví o psychologii člověka, mnohem méně, než o svém mobilu. Je ještě více podivuhodné, že tak tomu je i u manažerů. Přece nejdůležitějším nástrojem manažera jistě nebude mobil, PC, ale právě lidi, které vede. A psychologie je věda o tom, jak „funguje“ člověk. Udělejte si malou sebereflexi:

 

Vždy, když dostaneme nějaký přístroj, dostaneme podrobný návod k obsluze. Máte také nějaké návody k obsluze člověka? Co teprve manuál k vedení vnitřních interakcí člověka a celé škály interakcí týmů? Ukazuje se, že každý kvalitní manažer, pokud chce skutečně efektivně uspět, potřebuje být také dobrým psychologem.

Schopnost vyznat se v lidech je stále větší přidanou hodnotou. Vždyť projektový manažer potřebuje způsobit, aby fungovaly technické věci kolem projektu a fungovali také lidé. Ve vzájemné spolupráci jsou mezilidské vztahy stále důležitější a zásadním způsobem ovlivňují efektivitu a výkonnost lidí. Principiálně můžete lidi i sebe otrávit nebo nadchnout. Jeden z nejnovějších poznatků biologie člověka říká:

Naše receptory trvale zkoumají prostředí kolem nás i naše vnitřní prostředí. Pokud vyhodnotí, že je důvod k obranné reakci, pak ji okamžitě spustí úměrně domnělé či skutečné hrozbě. Vzhledem k našim předchozím zážitkům mají naše buňky zakódovány určité typické situace jako ohrožující a na základě toho reagují obranou i tehdy, kdy není skutečný důvod. Obranné reakce vážou a spotřebovávají množství pozornosti a energie. Takto vázáná energie nám chybí pro náš kvalitní život, brání přirozenému vývoji, kvalitě spolupráce a celkově zhoršuje kvalitu našeho života.

Už se vám stalo, že jste zjistili, že lidé a týmy jsou otráveni, ve vzájemném odporu, v pasivitě, v neochotě spolupracovat? Hájí své osobní zájmy, hrají si na vlastním písečku? Pak potřebujete vědět, co se v lidech děje a mít schopnost to účinně ovlivnit! Znáte a jste schopni užívat základní principy pro podporu emočně sociálních kompetencí? Podívejte se na zásady spolupráce a ohodnoťte své schopnosti na škále od 1 do 10.

 

 

Využijte tipy pro Excelentní spolupráci výše. Hledejte cesty, jak navýšit své emočně sociální kompetence. Je čas vzdělat se a být skutečným mistrem ve vedení sebe, svého emočního klimatu a svých reakcí. Být schopen vytvářet díky svému příznivému vnitřnímu prostředí optimální prostředí pro podporu a výkon lidí tak, aby nepadali do odporu, nechuti, obran a tlaků. To proto, že je pak veškerá energie uvolněna k tvůrčímu potenciálu a účinnému využití technologií.

Pojďme zkoumat, objevovat a aplikovat podstatné nejnovější poznatky psychologie, biologie a neurobiologie ve vedení člověka, týmu, projektů. Senior manažeři mohou uspět pouze skrze úsilí ostatních, mnoha ostatních. Váš osobní růst dá energii růstu vašich lidí a tak, jak rostete spolu, odehrává se cosi kouzelného ve vaší spolupráci.

 

Pište, volejte