Leadership? – koho chceme vést, když neumíme vést sebe?

8. 8. 2018

Úvahy o leadershipu se ubírají především směrem, jak vést druhé lidi k výsledkům. Pokud mluvíme o leadershipu, pak mluvíme mnohem více o vedení lidí než o vedení sebe sama. Přirozená zákonitost říká: „Tam kam směřuje pozornost, tam směřuje energie“.

Úvahy o leadershipu se ubírají především směrem, jak vést druhé lidi k výsledkům. Pokud mluvíme o leadershipu, pak mluvíme mnohem více o vedení lidí než o vedení sebe sama. Přirozená zákonitost říká: „Tam kam směřuje pozornost, tam směřuje energie“. Položme si proto nyní několik otázek sebeuvědomění: Kolik procent pozornosti v průběhu dne směřujete k okolí a kolik procent pozornosti věnujete sobě? Tedy tomu, že si vědomě uvědomujete, jak se cítíte, jaké máte myšlenky a vědomě volíte své činy?

 

Při otázkách v úvodu seminářů Emočního leadershipu zjišťujeme, že procento, které směřuje k vědomí sebe sama je minimální. Nové objevy psychologie říkají, že více než 90% pozornosti směřuje ven. Snažíme se mít kontrolu nad svým okolím a zřejmě proto často ztrácíme kontrolu nad sebou.

 

Další přirozená zákonitost je: „Jen ten proces, který si vědomě uvědomujeme, ten můžeme také vědomě řídit“. Jednou jsem byl hostem setkání podnikatelů, kde více než 90 majitelů firem a top manažerů řešilo jak vést a řídit týmy, společnost, procesy. Byli trochu zaskočeni myšlenkou, že je potřeba se zabývat také řízením sebe. Pro navýšení schopnosti dosahovat výsledků, však potřebujeme také řídit sebe sama a nejen lidi kolem. Potřebujeme nutně posílit kvalitu řízení svých myšlenek, které zásadním způsobem ovlivňují naše emoce a tedy energii. Emočně můžeme být buď „otráveni“, pak otravujeme také druhé. Druhá polarita pak je, že jsme nadšeni, a pak šíříme nadšení. Kolik lidí jste tento týden nadchli? A kolik lidí jste otrávili, eventuálně kolik jich zůstalo po vašem setkání lhostejných? Ano vnímáte to správně: emoce = motivace!

 

Klíčová schopnost leadera je tah na branku. Musíte mít vizi, strategii, zdroje a mnoho dalších prostředků, jak dosáhnout cílů. Bez motivace, chuti a energie sebe a lidí kolem, to však stejně nepůjde. Potřebujete tu schopnost nabudit sám své nadšení a šířit ho v okolí?

Vnímáte ten rozdíl?

Ano lidé standardně uvažují tak, že jsou přesvědčeni, že vnější okolnosti jsou příčinou jejich pocitů. Pokud máte takové přesvědčení, pak jste obětí vnějších vlivů! Pamatujte, že vědecké výsledky ukazují že: 10% vašeho dlouhodobého štěstí je ovlivněno vnějšími okolnostmi; 90% štěstí je ovlivněno ne vnějším světem, ale tím, jak váš mozek interpretuje tento svět. (ted.com – Shawn Achor: Šťastné tajemství pro lepší práci) Ve skutečnosti jsme přece my tvůrci svých myšlenek i pocitů! Tedy jsme za ně odpovědní!

 

Je potřeba překonat a změnit chybná přesvědčení, která říkají, že se nejdříve musíme hodně učit a pracovat, abychom dosáhli výsledků a pak byli šťastní. Mozek však funguje jinak. Podívejte se na obrázek níže:

Tvoření se děje po ose – myšlenka, pocit (emoce), čin, který přináší výsledek.

Potřebujeme nutně zkvalitnit celý proces tvoření tak, abychom nevytvářeli bloky na úrovni myšlenek (neg. myšlenky), pocitů (otrávení, rezignace, odpor) avšak ani na úrovni chování.

Pokud tento proces tvoření zvládnete, pak jste schopni kultivovat a měnit své nežádoucí návyky a vytvářet pozitivní – nové. Celý proces učení je závislý na schopnostech mít vnitřní motivaci, chuť a udržet pozornost na učení se nového. Nejnovější výzkumy mozku ukazují, že neuroplasticita (schopnost vytvářet nové nervové okruhy, tedy návyk) je prakticky nekonečná. Rozvoj lidského potenciálu je závislý na naší vědomé pozornosti v čase, počtu opakování a pozitivní zpětné vazbě, kterou si poskytujete. To jsou hlavní průsečíky leadershipu, emocí a emoční inteligence, které se objevují v programu Emoční leadership. Tento program již absolvovalo více než 650 leaderů špičkových firem. Ti všichni zjistili, že skutečná změna, transformace se děje zevnitř ven!

Pište, volejte