O Enneagramu – jeho původ, význam a devět typů osobnosti

19. 7. 2016

Enneagram jako systém nabízí hluboké pochopení vnitřním motivům a velmi odlišným způsobům lidského chovají. Ukazuje především typické návyky na úrovní myšlení a emočního prožívání. Je to dokonalý základ pro skutečné porozumění lidskému chování a také pro rozvoj sebe sama a svých osobních kvalit. S enneagramem pracujeme v programu Emoční leadership.

Enneagram jako systém nabízí hluboké pochopení vnitřním motivům a velmi odlišným způsobům lidského chovají. Ukazuje především typické návyky na úrovní myšlení a emočního prožívání. Je to dokonalý základ pro skutečné porozumění lidskému chování a také pro rozvoj sebe sama a svých osobních kvalit. S enneagramem pracujeme v programu Emoční leadership.

 

 

Původ enneagramu nikdo přesně nezná. Jeho kořeny sahají do Asie a na Střední východ až tisíce let zpátky. Vyvíjí se empiricky, sebepozorováním a sdílením znaků a jejich projevů. Dříve v uzavřených, esoterních spolcích a nyní na vědecké úrovni. Enneagram jako systém nabízí hluboké pochopení vnitřním motivům a velmi odlišným způsobům lidského chovají. Ukazuje především typické návyky na úrovní myšlení a emočního prožívání. Je to dokonalý základ pro skutečné porozumění lidskému chování a jednání.

 

Proto se užívá pro rozvoj v mnoha oblastech lidské činnosti např. byznysu, vzdělávání, psychologii, psychoterapii i medicíně, sportu atd. Je skvělým nástrojem předvídavosti a pochopení vnitřní motivace, komunikace a spolupráce v jakékoli rovině lidské činnosti. Je jedinečný především pro obrovský potenciál osobnostního a spirituálního rozvoje.

 

Vývoj naší psychiky samozřejmě začíná již v dětství. Každý z nás jsme si vytvořili již v dětství své typické návyky a tím nevědomě zvolili určitý typ osobnosti. Tedy patří nám jedno dominantní místo v enneagramu, který tyto typické návyky systematicky popisuje. Zatímco naše dominance návyků – typ zůstává stejný po celý život, naše lidská zralost, kvalita naší osobnosti v jejím projevu se může v průběhu vývoje výrazně zlepšovat či také zhoršovat. Právě proto není radno dělat rychlé závěry a neměli bychom nikdy o lidech mluvit jako o číslech. Každý jsme jedinečný “lidský krystal”, se svými přirozenými dary – vyššími kvalitami, který má však svou typickou strukturu návyků. Žádný z typů není horší nebo lepší, klíčové je to, zda se jednotlivý typ, tedy osobnost člověka, nachází ve zralejší či méně zralé formě. Například typ jedna ve své nezralosti může terorizovat své okolí svým perfekcionismem a neustálým peskováním, zlostí apod. Pokud se však takový člověk otevře a zapracuje na sobě, stane se z něj vědomý, praktický, a konzistentní lídr, který s jasným klidem vede lidi příkladem a inspiruje je k dosažení špičkové kvality a výkonů.

 

Systém enneagramu je v základu rozdělen dle dominance jednotlivých center vnímání – “tělo”, “srdce” a “hlava”. Typy 1, 8 a 9 vnímají svět převážně „tělem“, takže reagují často intuitivně a někdy impulzivně až zbrkle či zlostně. Typy 2, 3 a 4 vnímají dominantně „srdcem“ – hlavním rysem je emoční citlivost, orientace na vztahy, image, při nesprávném použití citů, přecitlivělost a často i citové vydírání. Typy 5, 6 a 7 coby typy „hlavy“ projevují dominanci myšlení. Tedy občas přehnaně předvídají v logických scénářích, analyzují a utíkají do iluzí od nepříjemného, neboť mají obavy. Dobrý lídr má tato centra v rovnováze a tím komunikuje na všech třech úrovních. přehnaně užívaná jedna z úrovní narušuje vaši integritu vyjádření, srozumitelnost. Například když takový úspěšný vědec (typ 5) bude přednášet o svém objevu a bude citově „odpojený“, tělové typy vytočí, že nejde hned k věci, vyjadřuje se složitě a “srdcaři” mu neuvěří, protože jeho projev postrádá jakékoli emoce.

 

Příslušnost k jednotlivým typům souvisí už s útlým dětstvím a také tím, jak jsou uspokojeny naše tři základní instinktivní oblasti potřeb: vztah k blízké osobě – láska, sociální – mít své místo a hodnotu pro skupinu a sebezáchovný instinkt – být v bezpečí a mít vliv. Každému dítěti se přivodí určité typické zasažení a vnitřní zranění, stane se v této oblasti přecitlivělým a potřebuje najít způsob obrany a naplnění potřeb. Např. pokud zažijete zneužití důvěry, pak se stanete silně nedůvěřivým a naučíte se jako obranu předvídat nebezpečí – projekce, na úrovni mysli se vytváří návyk pochybností v myšlení a typickou emocí jsou obavy a strach. To je základní struktura návyků – typu, které si nevědomě osvojíte a z nich vychází následně typické postoje, hodnoty a silné stránky osobnosti i její slabiny.

 

Ve zkratce Devět typů osobnosti podle enneagramu

Jedničky usilují o dokonalý svět  a vytrvale zdokonalují sami sebe  stejně jako ostatní.
Dar: snaha  o správný výsledek.
Slabiny: Příliš  kritické, netrpělivě trpělivé.

 

Dvojky chtějí být milovány, snaží  se uspokojit potřeby druhých  a pokoušejí se organizovat  jiné lidi a životy.
Dar: Motivace  a služba druhým.
Slabiny: Příliš  vstřícné, manipulující…

 

Trojky organizují svůj život tak,  aby dosáhly určitých cílů a byly  úspěšné za účelem získání  respektu a obdivu druhých.
Dar:  Dosahování výsledků.
Slabiny:  Soutěživé, expanzivní, nízká  sebereflexe.

 

Čtyřky touží po hlubokých  spojeních jak se svými niternými  světy, tak s jinými lidmi. Nejvíc  se cítí naživu ve chvíli, kdy  mohou vyjádřit své city.
Dar: Jít  za svou touhou.
Slabiny: Moc intenzivní,  sebestředné, obviňující.

 

Pětky žízní po informacích  a vědomostech a používají  emocionální nestrannost jako  prostředek k udržení styků  s ostatními na minimu.
Dar:  Důležitost objektivity.
Slabiny:  Někdy izolované, málo komunikující,  podceňují vztahy.

 

Šestky jsou lidé hloubaví, mají  sklon k tomu se neustále něčím  znepokojovat a vytvářejí tragické  scénáře, což jim pomáhá  cítit se připravenými v případě,  že se něco pokazí.
Dar: Vhled  a strategické plánování.
Slabiny:  bojácné, defenzivní, obětující se.

 

Sedmičky touží po nových  lidech i zážitcích. Vyhýbají se  bolesti a plány do budoucnosti  jim umožní udržet si všechny  možnosti otevřené.
Dar: Inovace  a flexibilita.
Slabiny: Nestálost  zaměření, vyhýbají se bolesti.

 

Osmičky se ženou za pravdou,  chtějí dosáhnout důležitých věcí  a snaží se zakrýt vlastní zranitelnost.
Dar: Dosahování důležitých  věcí.
Slabiny: Kontrolující, vyžadující,  vyhýbají se slabosti

 

Devítky usilují o mír, harmonii  a kladné vztahy. Nemají v oblibě  konflikty, napětí ani zlou vůli.
Dar: Zapojení a konsenzus.
Slabiny:  Neasertivní, věci odkládají,  nedávají jasné hranice.

Pište, volejte