Quo vadis, vzdělávání?

26. 3. 2015

Úvodník katalogu Educity Vzdělávání 2015 

Jaké jsou trendy v rozvoji lidí a proč je lepší sledovat skutečné potřeby firmy

Když se zeptáte manažerů na vzdělávání u nich ve firmě, řada z nich vám odpoví, že na takové věci nemají čas a peníze. Vždyť se přece musí věnovat řízení firmy! Řešit finance! A další operativní záležitosti! V rozvoji svých lidí nevidí žádnou přidanou hodnotu.

Úvodník katalogu Educity Vzdělávání 2015 

 

Jaké jsou trendy v rozvoji lidí a proč je lepší sledovat skutečné potřeby firmy

Když se zeptáte manažerů na vzdělávání u nich ve firmě, řada z nich vám odpoví, že na takové věci nemají čas a peníze. Vždyť se přece musí věnovat řízení firmy! Řešit finance! A další operativní záležitosti! V rozvoji svých lidí nevidí žádnou přidanou hodnotu.

 

Jenže je to obdobné jako ve sportu: hráči dovedou tým k výhře či prohře. Stejně tak i zaměstnanci mohou dovést firmu k zisku nebo ztrátě. Čím efektivnější a zacílenější je rozvoj lidí, tím bude firma úspěšnější. Pokud ale manažer svému týmu sdělí, že nemá na trénink lidí čas… tak je někde něco špatně.

 

Ve skutečnosti nejde jen o rozvoj lidí, ale o rozvoj firmy samotné. Vzdělávání musíte pojmout jako systematický rozvoj celé firmy – jen tak přinese organizaci skutečný zisk.

 

Dvakrát (potřeby) měř, jednou (vzdělávání) řež

Promyslete si, jestli rozvojové aktivity vaše firma skutečně potřebuje teď hned pro řešení aktuální situace – nebo zda má spíše touhu po inspirativních informacích (a toto know-how by pak ráda zavedla do praxe).

 

Stačí vám „obsahově založené“ vzdělávání (e-learnig, videa, konference), kde jde pouze o informace? Nebo využijete to skvělé dvoudenní motivační tréninkové školení, i když jeho výsledný efekt pro firmu je ve hvězdách? Nebude pro skutečný posun nejlepší spíše kombinace kvalitního lektora/konzultanta z praxe a smysluplného implementačního programu?

 

Jenže takové aktivity jsou obvykle také nejnáročnější, co se týče času, financí a nákladů na externí dodavatele.

 

Nemusíte vždy nutně brát to nejdražší – ale rozhodně není od věci si ujasnit, co přesně vaše firma potřebuje a jaké má mít vzdělávání dopady.

 

Aktuální požadavky versus firemní potřeby

Jaké jsou tedy trendy v rozvojových programech na českém trhu?

 

Všichni volají po „novinkách“. Rozvoj jinak! Netradičně! A s jasným měřitelným výsledkem.

 

Firmy poptávají spíše nadstavbové, navazující programy pro pokročilejší. Ideálně formou imple­mentačních workshopů pro řešení konkrétních situací – místo „obecných dovedností“, kde je požadavkem převedení získaných dovedností do praxe. Zajímavým trendem jsou koučující konzultanti, kteří pracují formou stínování, supervize nebo mentoringu.

 

Náročnost firem na dodavatele rozvoje stoupá – bohužel primárně s orientací na zkrácený čas, krátkodobost dopadů a snížené náklady. Je smutné, že stále vítězí nízká cena nad kvalitním know-how a zkušenostmi.

 

Krátkozraké uvažování „za málo peněz hodně muziky“ je hlavní nepříznivý trend současnosti. Rozhodně tomu nepomáhá ani trend využívání financí z dotací evropských fondů. Za cenu Trabanta však nebudete mít Mercedes ani náhodou.

 

A jaké jsou pozitivní trendy?

Třeba to, že mnozí HR manažeři i lídři firem vnímají, jak roste význam mezilidských vztahů – a jak to zásadně ovlivňuje efektivitu a výkonnost lidí. Vědí, že bez motivace, chuti, řízených emocí a energie lidí to moc nepůjde.

 

Není důvod setrvávat ve starých vzorcích a modelech. Nejde již o posun lidí jen ve znalostech a dovednostech, ale i v rovině postojů a vztahů. Je známou pravdou, že jediná skutečná a trvalá změna je zevnitř ven. „Tam, kam směřuje pozornost, tam směřuje energie“ – to je klíč k navýšení výkonnosti a úspěšnosti v životě. Ať už za úspěch považujete cokoli.

 

Probuďte v lidech nadšení, aby je práce skutečně bavila a měli chuť plnit zajímavé cíle. Jen tak budete společně dosahovat výjimečných výsledků s výjimečnými lídry a výjimečnými týmy.

 

S konkrétní volbou cesty pro rozvoj lidí vám pomůže i tento katalog Educity.

 

Napsala Mgr. Šárka Pojerová, pro Úvodník katalogu Educity Vzdělávání 2015

Pište, volejte