R-evoluční pojetí Shine Leadership a naše hodnoty

3. 1. 2017

 jedinečná cesta komplexního rozvoje Vašeho potenciálu.

Již více než dvě desítky let vytváříme dovednostní programy rozvoje manažerů.

 jedinečná cesta komplexního rozvoje Vašeho potenciálu.

 

Již více než dvě desítky let vytváříme dovednostní programy rozvoje manažerů.

Manažery jsme po odborné a metodické stránce výborně připravili, ale přesto v praxi, v uplatnění získaných znalostí a dovedností často selhávali.  Ač byly vytvořeny metodiky a nasazena IT podpora projektům, chaosu v procesech, projektech a programech se dostatečně nezabránilo. Častou příčinou selhání je osobnostní složka člověka. Proto poskytujeme ojedinělou jedinečnou koncepci rozvojových programů, které jdou za hranice tohoto omezení a překonávají ho.

 

 „Váš úspěch a peníze jsou přímo svázané se správným vnitřním nastavením člověka. Tedy neúspěch není trest, ale důsledek vlastního vnitřního nastavení. Jsem-li správně vnitřně nastaven, mohu si dovolit podstoupit riziko a tím mít zisk o to větší, čím vyšší riziko podstoupím. Ochota ho podstoupit se opět odvíjí od míry sebedůvěry vyvěrající ze správného postoje a rovnováhy mezi myslí, srdcem a tělem.“

 

Z čeho vychází R-evoluční pojetí Shine Leadership?

R-evoluční  pojetí vychází z poznání přirozeného vývoje přírody a člověka. Příroda se evolučně vyvíjí jako celek v souladu s evoluční proměnou prostředí.  Stejnou potřebu vývoje má i člověk. K rozvoji člověka přistupujeme celostně a rozvíjíme jeho odborné znalosti, dovednosti a osobnost současně.  Využíváme synergického spojení jedinečných metod, forem a postupů.
R-evoluční pojetí  způsobuje změny  nejen   celostní,  ale také evoluční, postupné. Z poznání přírodní evoluce vychází i naše zásady, postoje a hodnoty.

 

Hodnoty Shine Leadership

1/ Smysluplnost

Umíme pomoci v nalezení smysluplných změn a projektů našim klientům. Stejně ale jako příroda tvoří stále nové a dokonalejší formy života, i my žijeme tím, co nás naplňuje, motivuje a baví.  Práce, konkrétně tento obor , nás baví. Abychom zapálili, musíme sami hořet. Vidíme v naší práci smysl a životní poslání. Chceme zanechat odkaz. „Baví nás to“.

 

„Najděte si, co budete mít rádi. Platí to pro práci i pro lidi, se kterými budete žít. Práce vám zaplní velkou část života, a spokojení budete jedině, když budete dělat to, o čem jste přesvědčeni, že to je velká věc. A jediný způsob jak dělat velkou věc, je to, že co děláte, máte rádi.“
Steve Jobs

 

„Úspěch není klíčem ke spokojenosti. Spokojenost je klíčem k úspěchu. Pokud máte rádi to, co děláte, budete úspěšní.“
Albert Schweitzer

 

2/ Jednoduchost 

„Jednoduchost je nekonečná dokonalost. Dokonalost je nekonečná jednoduchost.“ Leonardo Da Vinci
„Pokud to neumíš vysvětlit jednoduše, nerozumíš tomu dostatečně dobře.“ Albert Einstein
„Jednoduchost je nejvyšší formou sofistikovanosti.“ 
Steve Jobs

 

Příroda vše vyvíjí ze základních jednoduchých forem. Vždy se snažíme provést věci co nejsrozumitelněji. Umíme našim zákazníkům v praxi uchopitelnou formou přinést špičkové poznatky z oblasti osobnostního manažerského rozvoje.

 

Vše, co příroda vytváří je smysluplné a podporuje život a jeho kvalitu. Výsledek neměříme na úsilí, ale na výsledky. Spokojený klient je naším  výsledkem . Přinášíme špičková, fungující řešení potřeb našich klientů. Pracujeme dle principů produktového managementu, neorientujeme se na činnosti.  Vytvářené produkty jsou  zejména k užitku příjemci. Jednáme eticky a vstupujeme  jen do partnerské a smysluplné spolupráce.

 

C/ Praktičnost 
Sdílíme zkušenosti. Nabízíme různé úhly pohledu získané právě z naší manažerské praxe. Upřednostňujeme partnerskou formu spolupráce. Výsledkem je nejenom dosažený posun, ale zejména to, že klient je po naší práci schopen stabilně řídit své potřeby samostatně. Přistupujeme lidským a individuálním způsobem k práci ve spojení s klientem a respektujeme reálnou situaci ve vaší firmě. Co slíbíme, dodržíme.

 

Jsme leadeři manažerského a osobnostního rozvoje nejen manažerů:

 

 

Těšíme se na spolupráci a společné výsledky.  Baví nás to.

Emanuel Byrtus a Šárka Pojerová
Tým Shine Leadership

Pište, volejte