Zvládání emocí je cesta ke zralosti manažera

17. 3. 2015

„V programu manažeři získají hned v úvodu vhled do svých přirozených silných stránek a poznají své omezující návyky a postoje,“ říkají o programu Emoční leadership Šárka Pojerová, Managing Director a Emanuel Byrtus, lektor a odborný garant programu ze společnosti Shine Leadership (Pro časopis REFLEX, datum vydání 5.3.2015)

„V programu manažeři získají hned v úvodu vhled do svých přirozených silných stránek a poznají své omezující návyky a postoje,“ říkají o programu Emoční leadership Šárka Pojerová, Managing Director a Emanuel Byrtus, lektor a odborný garant programu ze společnosti Shine Leadership (Pro časopis REFLEX, datum vydání 5.3.2015)

 

CO JE TO EMOČNÍ LEADERSHIP A CO TENTO PROGRAM PŘINÁŠÍ MANAGERŮM?

Emoční leadership je ojedinělý dlouhodobý modulový program osobnostního manažerského rozvoje. Je cestou formování našich návyků a postojů, které se projevují v každodenním osobním i pracovním životě. Zabývá se osobností leadera, sebeuvědoměním a navyšováním osobní zralosti. Cesta zralosti je v tom znát své emoce, vnímat je jako hybnou sílu a umět je ovládat a řídit. Vědět, jak tuto energii mohu použít ve prospěch všech. Jen ten proces, který si uvědomujeme, můžeme řídit.

 

PRO KOHO JE PROGRAM VHODNÝ?

Program je primárně určený především majitelům, top manažerům, manažerům a vedoucím, kteří vedou další osobnosti. Nabízí jím v průběhu intenzivního tréninku spojeného s koučováním velkou výzvu: formovat nové postoje, učit se a sdílet zkušenosti, překonávat limity a objevovat v sobě netušené schopnosti. Často slyšíme od účastníků, že se tady naučili to, co je nenaučili v žádné škole. Tedy být tvůrcem své osobnosti v přirozené kráse a síle. Konstatují, že jsou to základní principiální věci, které by měl umět každý, kdo chce navýšit míru štěstí a úspěchu ve své práci, životě a vztazích.

 

JAK KONKRÉTNĚ PROGRAM PROBÍHÁ?

Emoční leadership je postaven jako dlouhodobý program s principy dávkovaného učení. Trvá půl roku, každý měsíc probíhá pravidelné dvoudenní setkání. Na setkání jsou zváni i experti – zkušení leadeři, kteří předávají osobní zkušenosti a příběhy. V programu lidé získají hned v úvodu vhled do svých přirozených silných stránek a poznají své omezující návyky a postoje. V dalším modulu získávají vhled a pochopení, jak být tvůrcem svého emočního klimatu a podporovat zdravé emoční klima na pracovišti. Třetí modul je zaměřen na získání vhledu do zlepšení kvality a kreativity myšlení a změny klíčových omezujících postojů. Čtvrtý modul je veden ryze tréninkovým interaktivním způsobem k uvědomění limitů osobnostního charisma, klíčového limitu a jeho překročení. V posledním modulu účastníci spolupracují na vytvoření osobní vize.

 

JAKÉ ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ SITUACE PAK MANAŽEŘI DOKÁŽÍ LÉPE ŘEŠIT A ZVLÁDAT?

Na tuto otázku prakticky nelze odpovědět, protože odpovědí by byl velmi široký seznam. Ten by mohl začít uvolněním přílišné kritičnosti přes navýšení schopnosti říci ne, nastavení jasných hranic a dohod, přes schopnost být opravdový a přiznat selhání. Dále by se mohlo objevit posílení sebedůvěry a vzájemné důvěry přes negativní zpětnou vazbu nebo navýšení schopnosti vnitřní stability rozhodnosti či více spontánnosti a radosti ze života a práce.

 

Šárka Pojerová a Emanuel Byrtus (Pro časopis REFLEX, datum vydání 5.3.2015)

 

Líbilo se mi, že to není jen o byznysu

Emoční leadership bych doporučil středním a vyšším manažerům, kteří už mají něco za sebou, říká Milan Jasný, Managing Director společnosti LMC, který programem prošel. (Pro časopis REFLEX, datum vydání 5.3.2015)

 

KDY JSTE PROŠEL PROGRAMEM EMOČNÍ LEADERSHIP?

V roce 2010, kde jsem byl Business Director v LMC. Na program mě upozornil můj tehdejší šéf. Líbilo se mi, že to není jen tvrdě byznysové, ale jsou tam i softovější věci, jako třeba enneagram. Proto jsem do toho šel. Už na prvním modulu jsem pochopil, že to bude zajímavý program. Myslím si, že hodně záleží na tom, jací lidé se sejdou a já měl asi štěstí – sešla se tam dobrá parta.

 

JAK PROGRAM PROBÍHÁ? KOLIK JE TAM TEORIE A PRAXE?

Je tam všechno. Začíná se vždy trochou teorie, pak následují různá cvičení: individuální, ve dvojích i celoskupinová. Dobré také bylo, že na každý modul za námi přijel nějaký host, expert, který mluvil o svých zkušenostech s daným tématem.

 

HRÁLI JSTE I NĚJAKÉ SCÉNKY?

Ano. Pamatuju si třeba, že jsme řešili konfliktní situace a jak k nim přistupovat. Sám jsem člověk, který konflikty zrovna nevyhledává.

 

KDYŽ SE OHLÉDNETE ZPÁTKY, CO VÁM PROGRAM HLAVNĚ PŘINESL?

Dal mi schopnost nazírat na lidi jiným způsobem. Lidé jsou různých typů a to, že se někdo chová tak, jak se chová, neznamená, že to dělá naschvál, ale je to jeho přirozené chování. Když to člověk umí rozeznat, může pak ke konfliktům a nedorozuměním přistoupit úplně jinak. Nejvíc mi ale program jako celek pomohl v tom, že jsem lépe poznal sám sebe.

 

KOMU BYSTE PROGRAM DOPORUČIL?

Určitě někomu, kdo pracuje s lidmi, kdo vede tým . Díky tomu pak může zpětně reflektovat situace, které s lidmi zažil a rozebrat si je.

 

Milan Jasný, Managing Director společnosti LMC (pro časopis REFLEX, datum vydání 5.3.2015)

Pište, volejte