Otevřené kurzy nebo firemní zakázkové programy?

25. 8. 2012

Vzdělávání jako součásti strategie je třeba věnovat stejnou pozornost, jako ostatním investicím. Rozvoj zaměstnanců je klíčovým faktorem pro úspěch, konkurenceschopnost a budoucnost každé organizace. Tento fakt je všeobecně známý, a proto firmy do vzdělávání investují značné množství finančních prostředků. Pro naplnění potřeb a požadavků na rozvoj zaměstnanců je důležité najít nejvhodnější formu rozvoje pro návratnost vložených investic.

Vzdělávání jako součásti strategie je třeba věnovat stejnou pozornost, jako ostatním investicím. Rozvoj zaměstnanců je klíčovým faktorem pro úspěch, konkurenceschopnost a budoucnost každé organizace. Tento fakt je všeobecně známý, a proto firmy do vzdělávání investují značné množství finančních prostředků. Pro naplnění potřeb a požadavků na rozvoj zaměstnanců je důležité najít nejvhodnější formu rozvoje pro návratnost vložených investic.

 

Vzdělávání jako součásti strategie je třeba věnovat stejnou pozornost, jako ostatním investicím. Rozvoj zaměstnanců je klíčovým faktorem pro úspěch, konkurenceschopnost a budoucnost každé organizace. Tento fakt je všeobecně známý, a proto firmy do vzdělávání investují značné množství finančních prostředků. Pro naplnění potřeb a požadavků na rozvoj zaměstnanců je důležité najít nejvhodnější formu rozvoje pro návratnost vložených investic.

 

Vzdělávací a rozvojové programy a tréninky jsou v zásadě na trhu nabízeny dvojí formou – formou otevřených a firemních/zakázkových aktivit. Při identifikaci potřeb u klientů velmi často slýcháme otázku jaká forma je vhodnější… V kterých situacích a proč volit formu otevřených programů a kdy je lépe vybrat cestu rozvoje firemním programem?

 

Zakázkové programy jsou vhodné pro firmy, které potřebují realizovat ucelený vzdělávací program nebo jednorázové vzdělávání zpravidla pro více zaměstnanců z jedné společnosti, chtějí využít individuální firemní přístup při tvorbě a realizaci vzdělávacího programu, přizpůsobit téma jejich prostředí i konkrétním situacím. Protože účastníci jsou z jedné firmy, dochází k diskuzi, výměně zkušeností a řešení případových studií – situací, které odpovídají konkrétnímu prostředí dané společnost („in house“).

 

Pro dostatečně velké organizace s dostatečně velkým počtem účastníků pro realizaci konkrétního programu je zřejmě vhodnější zakázková forma programů a tréninků, které pak mohou být naladěny přesně na danou společnost. Není to však podmínka nutná – obdobnou práci odvede i program otevřený, který navíc často přinese i netradiční úhly pohledu. I lektor, trenér firemního programu nepochází z dané společnosti a výklad nutně opět obsahuje také obecně platné principy a postupy, i když je zájmem co nejvíce přiblížit situace a řešení blízká účastníkům z dané společnosti.

 

Z hlediska efektivity je potřeba především si uvědomit smysl celé akce. Obě formy jsou schopny odvést tu samou práci, rozdíly jsou malé a spíše organizačního charakteru.

 

Otevřené programy jsou vhodné pro individuální vzdělávání, mají dané téma a kdokoliv z dané cílové skupiny se na ně může přihlásit, nehledě na společnosti, ze které přichází. Jsou místem setkání lidí pracujících na stejné nebo obdobné pozici, ve firmách různého zaměření. Jsou určené pro malou skupinku zaměstnanců, pro jednotlivce (1–4 zaměstnanci z jedné firmy).

 

Jednotliví účastníci mají možnost pracovat na vlastním odborném růstu, rozvíjet své konkrétní individuální profesní dovednosti a osobní kompetence. Vysoce ceněnou výhodou je výměna názorů, nápadů a sdílení zkušeností různých účastníků z různých firem a odlišných oborů činnosti. To dává možnost poznat problémy i jiných společností, které se většinou objeví v diskuzi. Otevřené programy tím mohou účastníkům ukázat problematiku z netradičních úhlů. Pohled na stejnou věc ze strany různých oborů je často zajímavým zdrojem inspirace. Tato výhoda je „přidanou hodnotou“ ke znalostem a dovednostem, které jsou v průběhu tréninku rozvíjeny pod vedením lektora.

 

Otevřené programy také umožňují navázat kontakty mezi účastníky. Absolventi si pravidelně předávají své kontakty a dávají tím prostor pro vytvoření dlouhodobých partnerství, mnohdy i osobních přátelství.

 

Některá témata, hlavně v oblasti postojů a vnitřních změn jsou lépe realizovatelná právě formou otevřených programů, v prostředí neznámých osob, kde poskytují účastníkům větší uvolnění díky anonymitě.

 

Volbou otevřených programů může v případě malého počtu uchazečů o vzdělávání ve firmě dojít k určité finanční úspoře oproti možnému programu na zakázku. Pakliže je však počet uchazečů vyšší, pro realizaci jejich vzdělávání je vhodnější zakázka.

 

Otevřené programy jsou vedeny ve skupinách 6– 15 osob. Toto množství podporuje individuální pozornost jednotlivým účastníkům v rámci intenzivního individuálního i skupinového procvičování a respektování dynamiky skupiny vůči daným tématům.

 

Záměrem otevřených programů společnosti Shine Leadership je vytvořit nabídku kvalitních programů, které reagují na individuální potřeby manažerů a také na vývoj trhu. Jsou připraveny formou jedno/dvou denních i vícedenních specializovaných certifikovaných programů. Díky naší nabídce je možnost plánovat svůj osobní rozvoj dlouhodobě dopředu. Rozsah nabídky zaručuje možnost dlouhodobého systematického sestavování plánu vzdělávání pro široký okruh jednotlivců i skupin.

 

Naše otevřené programy doplňují naše zakázkové programy, jsou realizovány certifikovanými zkušenými lektory, mají kvalitní reference. Programy jsou podporovány kvalitním profesionálním servisem – vysoká kvalita péče o klienta je zajištěna fungujícím zázemím, které je každému k dispozici při výběru programu, přihlášení, během programu i po jeho absolvování.

Pište, volejte