Hodnocení 360°ZV

Získejte hodnocení svého pracovního výkonu od lidí kolem sebe.

360° zpětná vazba vám dá objektivní hodnocení vašeho pracovního výkonu od lidí kolem sebe – spolupracovníků, nadřízeného, kolegů, podřízených či externích zákazníků.

Této vazby pak využijete k porovnání názorů ostatních se svým vlastním sebehodnocením. Pozitivně identifikujete své silné stránky a přesně označíte oblasti své pracovní výkonnosti, které můžete zlepšit.

Co je to metoda 360° zpětné vazby?

Je to metoda hodnocení pracovní výkonnosti zaměstnanců, zejména je zaměřená na popis pracovního chování. Pracuje s údaji od více hodnotitelů. Doplňuje hodnocení výkonu, který se realizuje jedním hodnotitelem (nadřízeným, hodnocení face-to-face) a snižuje tím vliv subjektivismu, který hodnocení face-to-face doprovází. Je proto velmi objektivní a posiluje důvěru ve spravedlivější hodnocení. Umožňuje účinnější osobní rozvoj zaměstnance ve vazbě na potřeby firmy.

360° zpětná vazba umožňuje:

 • Posouzení žádoucí pracovní výkonnosti zaměstnanců, zejména pomocí vyhodnocení jejich pracovního chování.
 • Objektivnější posouzení potenciálu manažerů
 • Zlepšení řídicí práce managementu
 • Posílení vztahů mezi zaměstnanci a možnost zlepšení týmové spolupráce
 • Zvýšení kvality služeb pro klienty
 • Stanovení plánu kariéry a plán rozvoje jednotlivých manažerů

Principy práce s metodou

 • Hodnotí se v 8 skupinách dovedností a 18 všeobecných kompetencích pomocí nástroje Profiles CheckPointTM 360° Competency Feedback System
 • Vícestupňové škály umožňují diferencovat vyjádření hodnotitele.
 • Zpracování je provedeno nezávislým zdrojem.
 • Veškeré informace jsou důvěrné a je zachována anonymita jednotlivých hodnotitelů.
 • Interpretace získaných výsledků je vhodná pomocí externího kouče.
 • Hodnocený si vytváří akční plán osobního rozvoje.

“Hodnocení výkonnosti zaměstnanců (v našem případě manažerů i týmu) formou 360° ZV je dle mého názoru smysluplnou formou získávání informací, která napomáhá dalšímu rozvoji organizace. Na druhou stranu je nutno podtrhnout, že se nejedná o „samospasitelnou aktivitu“, která za vás vyřeší všechny problémy a otázky v rámci vedení lidí a řízení organizace. Je opravdu nezbytné s 360° ZV dále pracovat – a to minimálně ze strany hodnoceného, jeho nadřízeného, v optimálním případě ze strany kouče.

Hodnocení ve většině případů objektivně poukázalo na pozitiva, ale i negativa stylu řízení daného manažera, v případě opakované vazby s rozumným časovým odstupem (rok) hodnocení ukázalo i případný posun ve vývoji chování i přístupu jednotlivců. V kombinaci s pravidelným „řízením pracovní výkonnosti“ (performance management) a dalšími metodami považuji tento nástroj za užitečný a vhodný.”
Jaroslav Lhoťan, Human Resources and Safety Director
IVAX Pharmaceuticals, s. r. o., a member of Teva Group

Přečtěte si také: Aktuální výzva – hodnocení výkonu manažerů pomocí 360° zpětné vazby

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

akademie analytické myšlení analýza potřeb analýza tréninkových potřeb assessment assessment testy development centre development centrum diagnostika hodnocení 360 hodnocení lidí hodnocení pracovníků hodnocení týmu hodnocení výkonnosti hodnocení zaměstnanců hodnoticí pohovory hodnotitel HR poradenství check point identifikace potřeb Individuáílní vzdělávání Individuální assessment individuální diagnostika individuální konzultace individuální rozvoj interview klíčové dovednosti klíčové kompetence kompetence manažera kompetenční model lidské zdroje lidský faktor lidský potenciál management manager manažer manažerská typologie manažerské dovednosti manažerské kompetence manažerské poradenství manažerské předpoklady manažerské rozhodování manažerský program manažerský rozvoj nový manažer orientace v lidech  osobní hodnoty osobní plán rozvoje osobní viize osobnostní interview osobnostní profil osobnostní rozvoj osobnostní typologie plán osobního rozvoje pohovor poradenství potenciál pozorovatel pracovní chování pracovní návyky profesní rozvoj program pro manažery programy pro firmy programy rozvoje project management projektová kultura projektové řízení projektový management silné stránky osobnosti slabé stránky strategické myšlení strategické plánování strategické řízení strategické workshopy strategie talent management testování testy Top management typologie osobnosti výkon výkon týmu výkonnost výkonnost manažera výsledky indiiduální diagnostika
Další oblasti

Pište, volejte