Prezentační dovednosti

Chcete zůstat při jakékoli své prezentaci přesvědčiví a vytvořit opravdu důvěryhodný dojem?

Kdo by si nepřál zvládat prezentace bez trémy a zbytečné nervozity, vyjadřovat se stručněji, jasněji, výstižněji – a získat si publikum a vytvořit pozitivní dojem?

Na tomto tréninku se vydáte rychlou zkratkou k takovému cíli. Během dvou dnů se zdokonalíte ve všech fázích prezentace: přípravy, vlastní prezentace i ohodnocení a zpětné vazby.

Proč zvolit tento program

Protože se naučíte, jak:

 • zůstat autentičtí a přirození
 • plánovat prezentaci z ohledem na cíl, obsah i čas
 • vytvořit pozitivní první dojem
 • využít různé struktury prezentace a tím docílit jiného výsledku
 • odolat tlaku, ustát negativní reakce i reagovat na nepříjemné dotazy
 • budovat důvěryhodnost své prezentace i komunikace
 • vyjadřovat se jasně, stručně, výstižně
 • přijímat i dávat zpětnou vazbu
 • zvládat stres a trému při prezentacích

Komu je určen

Tento intenzivní trénink je určen všem, kteří si uvědomují, že prezentační dovednosti patří v současnosti mezi klíčové kompetence a chtějí se v této dovednosti zlepšit.

Témata programu

 • prezentace na vlastní připravená témata
 • rétorické dovednosti a práce s hlasem
 • jak zvládat nenadálé situace
 • jak reagovat na námitky a nepříjemné dotazy

Po absolvování kurzu budou vaše prezentace přesvědčivější a působivější. Získáte zpětnou vazbu a náměty ke zlepšení vašich prezentačních dovedností.

Osvojíte si základy práce s hlasem a procvičíte si techniku řeči. Zlepšíte si své rétorické dovednosti.

Seznámíte se s technikami jak zvládat negativní reakce publika a budete vědět jak pracovat s nepříjemnými reakcemi publika. Veškeré dovednosti si protrénujete.

Možná nevíte, že…

…osvědčení o absolvování kurzu můžete využít k prokázání povinné přípravy pro certifikaci a recertifikaci IPMA i PMI®.

Jak program probíhá?

Formou interaktivního tréninku modelových situací, skupinových her, případových studií a video tréninku. Součástí je taktéž výklad, moderované diskuze, skupinové sdílení a reflexe.

Účastníci si na program předem připraví prezentaci na téma dle vlastního výběru, se kterou budou během tréninku pracovat.

Cíle programu

 • Získat zpětnou vazbu ke zlepšení svých prezentačních dovedností.
 • Odstranění rušivých jevů a nedostatků ve vlastních prezentacích.
 • Umět využívat práci s hlasem k dosažení zamýšleného efektu.
 • Zlepšit své rétorické dovednosti pro profesionálnější projev.
 • Naučit se zvládat negativní reakce posluchačů, nepříjemné situace i obtížné otázky.
 • Vědět, jak pracovat se slovy.

Témata – obsah – 1. den

Prezentace na vlastní připravené téma

 • Působivá a přesvědčivá prezentace
 • Cíl, téma a obsahová stránka prezentace
 • Jaká je struktura prezentace
 • Volba formy prezentace
 • Vizuální stránka prezentace, pomůcky
 • Co si posluchač pamatuje, jak zaujmout
 • Zpětná vazba a náměty ke zlepšení

Rétorické dovednosti a práce s hlasem

 • Technika řeči
 • Slova, která působí
 • Záleží na tom, jak to řeknete
 • Hlasová cvičení
 • Řečnické triky
 • Improvizovaná prezentace

Témata – obsah – 2. den

Jak zvládnout nenadálou situaci a čelit negativním reakcím

 • Obtíže plynoucí z „prostoru a času“
 • Práce s publikem, interakce
 • Jak si poradit s vyrušováním
 • Rozhýbejte pasivní publikum
 • Jak se zachovat v případě vlastní chyby

Jak reagovat na námitky a odpovídat na nepříjemné dotazy

 • Modelové situace vycházející ze zkušeností účastníků nebo situací, kterých se obávají
 • Práce s otázkami
 • Metody, jak diplomaticky odpovídat na nepříjemné dotazy
 • Jak čelit námitkám a invektivám posluchačů

Metody

Program je postaven především na osobním prožitku, na neustále probíhající zpětné vazbě. Využíváme výklad v kombinaci s moderovanou diskusí a brainstormingy, interaktivními workshopy a video analýzou.

Individuální a skupinová řešení modelových situací, simulujících reálnou situaci. jsou přímo spjata s probíraným tématem. Vycházejí především z reálné praxe a umožňují účastníkům zažít konkrétní aplikaci.

Posílení dovedností, prohloubení reflexe a stanovení cílů rozvoje pomáhají rozhovory vedené „sparring partnerem“ či lektorem. Účastníci ve skupině sdílejí vlastní postupy z dané oblasti, ostatní účastníci doplňují o vlastní zkušenost, lektor shrnuje a rozvíjí.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte