Blog

Aktuality
Inspirace
Osobnostní rozvoj
Manažerský rozvoj
HR poradenství
Shine Leadership
Archiv článků

Archiv článků

22. 6. 2022

Emoce v praxi, aneb Emoční leadership v denním životě manažera

Položme si pár otázek:

Jaký je můj postoj a vztah k emocím? Jak přemýšlím o důležitosti emocí v mém denním životě? Jak umím pracovat se svými emocemi? Jak na mých pocitech a emocích závisí můj výkon, má schopnost věci měnit? Jak ovlivňují emoce můj výkon a výkon podřízených, spolupracovníků?

4. 3. 2022

Cesta k excelentnímu výkonu „Flow“ aneb Motivace bez motivace

Již mnoho let tvoříme a realizujeme rozvojové programy pro management, které přináší zásadní pozitivní posun leaderů. V našem portfoliu je již zaveden jedinečný mnohokrát opakovaný program Emoční leadership I a II., postavený na celostním vedení člověka k dosahování výsledků.

3. 10. 2019 | Daniel Franc

Řízení spolupráce “na dálku” kultivuje management “na blízko”

Pryč jsou doby, kdy to byly pouze IT firmy nebo malé agilní startupy, které měly práci rozdělenou do týmů nebo jednotlivců pracující mimo kancelář, z domova, nebo to byli různí dodavatelé rozesetí po celé zeměkouli. “Working remotely” byl termín, pro který jsme ani v češtině neměli pořádný ekvivalent. V týmové práci se řešily hlavně témata typu dělby rolí při meetingu v zasedačce a při trénincích jsme se učili modelové situace pro spolupráci nablízko – třeba nad společnou stavbou různých ptákovin z lega.

8. 8. 2018

Leadership? – koho chceme vést, když neumíme vést sebe?

Úvahy o leadershipu se ubírají především směrem, jak vést druhé lidi k výsledkům. Pokud mluvíme o leadershipu, pak mluvíme mnohem více o vedení lidí než o vedení sebe sama. Přirozená zákonitost říká: „Tam kam směřuje pozornost, tam směřuje energie“.

24. 2. 2018

Jsou technologie opravdu jedinou spásou a cestou k úspěchu?

Znáte ten případ, kdy nakoupíte špičkové technologie, zaškolíte na ně lidi, nastavíte procesy a pak se těšíte na špičkové výsledky, a přesto to někde drhne? Tak ještě lépe odborně vyškolíte lidi a naučíte je projektovému řízení. Hm, a zase nic moc!? Tak se dále pídíme jak přesněji a lépe upravit a sledovat procesy. Někdy ani to stále nestačí…

16. 5. 2017

Pří-jemné probuzení…

Za celý den se neusmála, a tak jsem se zeptal, na co neustále myslí.

“Víš, přijde mi, že můj život je na nic, a na co sáhnu, to pokazím.” Svěřila se.

1. 10. 2016

„Spojujeme síly v SHINE GROUP“

Shine posiluje brand a mění se na SHINE GROUP.

Po 20 letech na trhu posilujeme naši značku SHINE o další společnost – Shine Leadership s.r.o. jako součást skupiny SHINE GROUP – www.shine.cz

19. 7. 2016

O Enneagramu – jeho původ, význam a devět typů osobnosti

Enneagram jako systém nabízí hluboké pochopení vnitřním motivům a velmi odlišným způsobům lidského chovají. Ukazuje především typické návyky na úrovní myšlení a emočního prožívání. Je to dokonalý základ pro skutečné porozumění lidskému chování a také pro rozvoj sebe sama a svých osobních kvalit. S enneagramem pracujeme v programu Emoční leadership.

6. 11. 2015

EQ Zkroťte si svého divokého koně

Čím dál častěji slýcháme o takzvané emoční inteligenci, která se začíná stavět po bok inteligenčnímu kvocientu, IQ. EQ, tedy schopnost zvládat své emoce a být úspěšný v mezilidských vztazích, nabízí velké a často neorané pole pro osobní rozvoj.

26. 3. 2015

Quo vadis, vzdělávání?

Úvodník katalogu Educity Vzdělávání 2015 

Jaké jsou trendy v rozvoji lidí a proč je lepší sledovat skutečné potřeby firmy

Když se zeptáte manažerů na vzdělávání u nich ve firmě, řada z nich vám odpoví, že na takové věci nemají čas a peníze. Vždyť se přece musí věnovat řízení firmy! Řešit finance! A další operativní záležitosti! V rozvoji svých lidí nevidí žádnou přidanou hodnotu.

17. 3. 2015

Zvládání emocí je cesta ke zralosti manažera

„V programu manažeři získají hned v úvodu vhled do svých přirozených silných stránek a poznají své omezující návyky a postoje,“ říkají o programu Emoční leadership Šárka Pojerová, Managing Director a Emanuel Byrtus, lektor a odborný garant programu ze společnosti Shine Leadership (Pro časopis REFLEX, datum vydání 5.3.2015)

17. 9. 2014

Working remotely aneb Spolupráce na dálku

Virtuální týmy, mezinárodní spolupráce a řízení na dálku: příležitost, nebo hrozba?
Prakticky každá globální společnost využívá spolupráce lidí z různých zemí, měst a často i kultur a časových pásem. Často však tato spolupráce přináší problémy, zmatky, nedorozumění a frustraci.

15. 7. 2014

Emoce v denním životě manažera

Jaký je váš vztah a postoj k emocím? Vnímáte, jakým způsobem ovlivňují výkon v zaměstnání vás i vašich kolegů? Uvědomujete si, jak hýbou vaším osobním životem? České výzkumy ukazují, že většina populace zaujímá k emocím postoj ve stylu: „Nezabývám se jimi, pozitivní mi vyhovují, negativní potlačuji.“ Cílem většiny dotázaných je pak být – pokud možno – neemoční, a díky tomu nad věcí. Tento přístup však k úspěchu v životě nevede.

28. 4. 2014

Máte odvahu ke skutečné vnitřní R-evoluci?

Nejnovější objevy neurověd ukazují cestu k lidskému potenciálu. Jsme tvůrci sebe sama a svého světa, ve kterém žijeme. Realita se vytváří v naší mysli a skrze naše srdce a tělo se zhmotňuje do světa forem. To, co rozhoduje o našem štěstí, úspěchu a kvalitě našich životů, je naše vnitřní nastavení na úrovni podvědomí. To však můžeme utvářet kdykoli se nám zlíbí!

7. 1. 2014

Držíš život ve svých dlaních?

Všichni toužíme ve svých životech po štěstí a úspěchu. Pro každého z nás je úspěch něco jiného. Ale pojďme respektovat to, že pro někoho je úspěchem mít prosperující firmu, pro jiného je spíše úspěchem mít šťastnou rodinu a další považuje za úspěch  svůj rozvoj a duchovní růst.

18. 4. 2013

Emoční leadership – nový přístup k učení a výkonu

Společnosti potřebují lidi, kteří mají aktivní myšlení a jsou schopni uvažovat v rychle se měnících podmínkách nově, pružně. Není již prostor setrvávat ve starých vzorcích a modelech a trpělivě se snažit měnit vzorce dovedností na úrovni chování. Lidé a firmy nevidí tak výrazný přínos ve školeních. Evoluce vždy probíhají zásadní změnou myšlení.

4. 10. 2012

E-mail a zákony Cyberspace

Komunikace, a elektronická? Cožpak něco tak lidského jako komunikace lze “elektronizovat”? Většina z nás tuto otázku nikterak neřeší a místo toho již intenzivně elektronicky komunikuje. Stačí se podívat na pár čísel: bylo spočítáno, že v průměru odešleme a přijmeme kolem 90ti mailů denně. Což ovšem zabere hodně času – více než polovina administrativních pracovníků stráví mailováním alespoň hodinu a půl denně a více než 10% nešťastníků sedí za svým emailovým programem více než 4 hodiny denně. Jedná se ale o efektivně strávený čas? Další čísla nám nedávají dobrý obrázek: 40% respondentů jednoho velkého výzkumu uvedlo, že denně ztratí hodinu až tři (!) neefektivitou danou různými neduhy emailové komunikace.

25. 8. 2012

Otevřené kurzy nebo firemní zakázkové programy?

Vzdělávání jako součásti strategie je třeba věnovat stejnou pozornost, jako ostatním investicím. Rozvoj zaměstnanců je klíčovým faktorem pro úspěch, konkurenceschopnost a budoucnost každé organizace. Tento fakt je všeobecně známý, a proto firmy do vzdělávání investují značné množství finančních prostředků. Pro naplnění potřeb a požadavků na rozvoj zaměstnanců je důležité najít nejvhodnější formu rozvoje pro návratnost vložených investic.

24. 1. 2012

Proces 360° zpětné vazby

360° zpětná vazba je metoda vícenásobné zpětné vazby získané pro osobní rozvoj a hodnocení. Poskytuje příležitost manažerům získat hodnocení svého pracovního výkonu od lidí kolem sebe – spolupracovníků, nadřízeného, kolegů, podřízených či externích zákazníků. Unikátní mezinárodní nástroj Profiles.

15. 12. 2011

15 let SHINE

15. narozeniny jsme oslavili na Vltavě
A bylo to ve velkém stylu: na palubě jedné z největších vltavských lodí.

1. 11. 2011

Pět záludností komunitní spolupráce

S příchodem internetových technologií pro podporu masové spolupráce a komunikace mezi lidmi napřímo vznikají i nové modely tvorby hodnot ve firmách, které intenzivně ovlivňují i celou oblast projektového řízení. Jedním z nich je využití komunit: volných a velkých skupin lidí mimo firmu, které spojuje společné téma nebo zájem a kteří se volně propojují mezi sebou, vytvářejí ad-hoc týmy a skupiny a často na základě jiné než finanční motivace vytvářejí určité hodnoty. Ty pak vaše firma – která je buď “hybatelem” a “orchestrátorem” dané komunity, nebo jedním z jejích členů – uchopí a přetaví do obchodovatelného produktu. Tento druh spolupráce, pokud je šikovně využit, dokáže díky své masovosti nesmírně významně zvýšit produkční potenciál firmy, rychlost inovací, loajalitu a zapojení spotřebitelů a ztížit život konkurenci.

11. 4. 2011

Dan Franc: “Pokud je manažer i leader s vizí a umí nadchnout lidi, má vyhráno”

Dan Franc vchází do místnosti, kde už sedí připravení účastníci semináře Technologie a týmová spolupráce. „Vidím, že venku je tak pěkné počasí, že mi to bude konkurovat. Spíš bych byl raději, aby bylo škaredě,“ dodává s úsměvem… Dan Franc je rozený lektor, v současnosti je projektovým manažerem v Google User Group a Unisona Studio, kde se zabývá problematikou virtuálních týmů a vším, co s nimi souvisí. Má bohaté zkušenosti s budováním online komunit, zajímá ho vše, co začíná na “e-”. Propojování lidí a technologií je pro něj velká výzva.

25. 2. 2011

Aktuální výzva – hodnocení výkonu manažerů pomocí 360° zpětné vazby

Moderní doba zdůrazňuje hodnocení pracovní výkonnosti. Zvyšuje se závislost na managementu, který dosahuje cílů a výkonu prostřednictvím týmu. Snažíme se nahradit dřívější způsob odměňování, který se orientoval jen na finanční cíle, a přikláníme se k odměňování na základě výkonu – jestli a jak dobře je práce ve skutečnosti vykonávána. Hodnocení výkonu není určitě jednoduchá záležitost. V každé společnosti probíhá jinak a je potřeba najít tu svoji cestu pro dosažení objektivního hodnocení.