Nezařazené

17. 9. 2018

Cesta k excelentnímu výkonu „Flow“ aneb Motivace bez motivace

Již mnoho let tvoříme a realizujeme rozvojové programy pro management, které přináší zásadní pozitivní posun leaderů. V našem portfoliu je již zaveden jedinečný mnohokrát opakovaný program Emoční leadership I a II., postavený na celostním vedení člověka k dosahování výsledků.

8. 8. 2018

Leadership? – koho chceme vést, když neumíme vést sebe?

Úvahy o leadershipu se ubírají především směrem, jak vést druhé lidi k výsledkům. Pokud mluvíme o leadershipu, pak mluvíme mnohem více o vedení lidí než o vedení sebe sama. Přirozená zákonitost říká: „Tam kam směřuje pozornost, tam směřuje energie“. Položme si proto nyní několik otázek sebeuvědomění: Kolik procent pozornosti v průběhu dne směřujete k okolí a kolik procent pozornosti věnujete sobě? Tedy tomu, že si vědomě uvědomujete, jak se cítíte, jaké máte myšlenky a vědomě volíte své činy?

25. 6. 2018

Emoce v praxi, aneb Emoční leadership v denním životě manažera

Položme si pár otázek:
Jaký je můj postoj a vztah k emocím?
Jak přemýšlím o důležitosti emocí v mém denním životě?
Jak umím pracovat se svými emocemi?
Jak na mých pocitech a emocích závisí můj výkon, má schopnost věci měnit?
Jak ovlivňují emoce můj výkon a výkon podřízených, spolupracovníků?

24. 2. 2018

Jsou technologie opravdu jedinou spásou a cestou k úspěchu?

Znáte ten případ, kdy nakoupíte špičkové technologie, zaškolíte na ně lidi, nastavíte procesy a pak se těšíte na špičkové výsledky, a přesto to někde drhne? Tak ještě lépe odborně vyškolíte lidi a naučíte je projektovému řízení. Hm, a zase nic moc!? Tak se dále pídíme jak přesněji a lépe upravit a sledovat procesy. Někdy ani to stále nestačí…

16. 5. 2017

Pří-jemné probuzení…

Za celý den se neusmála, a tak jsem se zeptal, na co neustále myslí.

“Víš, přijde mi, že můj život je na nic, a na co sáhnu, to pokazím.” Svěřila se.

26. 3. 2015

Quo vadis, vzdělávání?

Úvodník katalogu Educity Vzdělávání 2015 

Jaké jsou trendy v rozvoji lidí a proč je lepší sledovat skutečné potřeby firmy

Když se zeptáte manažerů na vzdělávání u nich ve firmě, řada z nich vám odpoví, že na takové věci nemají čas a peníze. Vždyť se přece musí věnovat řízení firmy! Řešit finance! A další operativní záležitosti! V rozvoji svých lidí nevidí žádnou přidanou hodnotu.

17. 3. 2015

Zvládání emocí je cesta ke zralosti manažera

„V programu manažeři získají hned v úvodu vhled do svých přirozených silných stránek a poznají své omezující návyky a postoje,“ říkají o programu Emoční leadership Šárka Pojerová, Head of the Management and Leadership Development Division a Emanuel Byrtus, lektor a odborný garant programu ze společnosti SHINE Consulting. (Pro časopis REFLEX, datum vydání 5.3.2015)

17. 9. 2014

Working remotely aneb Spolupráce na dálku

Virtuální týmy, mezinárodní spolupráce a řízení na dálku: příležitost, nebo hrozba?
Prakticky každá globální společnost využívá spolupráce lidí z různých zemí, měst a často i kultur a časových pásem. Často však tato spolupráce přináší problémy, zmatky, nedorozumění a frustraci.

15. 7. 2014

Emoce v denním životě manažera

Jaký je váš vztah a postoj k emocím? Vnímáte, jakým způsobem ovlivňují výkon v zaměstnání vás i vašich kolegů? Uvědomujete si, jak hýbou vaším osobním životem? České výzkumy ukazují, že většina populace zaujímá k emocím postoj ve stylu: „Nezabývám se jimi, pozitivní mi vyhovují, negativní potlačuji.“ Cílem většiny dotázaných je pak být – pokud možno – neemoční, a díky tomu nad věcí. Tento přístup však k úspěchu v životě nevede.

28. 4. 2014

Máte odvahu ke skutečné vnitřní R-evoluci?

Nejnovější objevy neurověd ukazují cestu k lidskému potenciálu. Jsme tvůrci sebe sama a svého světa, ve kterém žijeme. Realita se vytváří v naší mysli a skrze naše srdce a tělo se zhmotňuje do světa forem. To, co rozhoduje o našem štěstí, úspěchu a kvalitě našich životů, je naše vnitřní nastavení na úrovni podvědomí. To však můžeme utvářet kdykoli se nám zlíbí!

28. 4. 2014

Jak si vybrat správného dodavatele aneb „oddělte zrno od plev“

V dnešní době není jednoduché vybrat na trhu mezi desítkami stávajících, i nově vznikajících dodavatelských firem tu nejkvalitnější – nejlepší a ideálně i „nejlevnější“ firmu pro poradenské a vzdělávací služby. Jak vybrat a hlavně orientovat se, když dnes i jazykové agentury nebo firmy orientované na IT řešení rozšiřují svoji produktovou specializaci o „specializaci“ v poskytování soft skills. Stejně tak i opačně, firmy do nedávna poskytující pouze rozvoj v soft skills nabízí i služby v technických hard kompetencích, případně i ve spojení s dalšími neobvyklými službami.

6. 11. 2013

EQ Zkroťte si svého divokého koně

Čím dál častěji slýcháme o takzvané emoční inteligenci, která se začíná stavět po bok inteligenčnímu kvocientu, IQ. EQ, tedy schopnost zvládat své emoce a být úspěšný v mezilidských vztazích, nabízí velké a často neorané pole pro osobní rozvoj.

15. 10. 2013

Patří emoce do práce nebo necháte srdce doma!?

„Očekávám od svého managementu, že dá do práce veškerou energii. Proč, když pracují doma na svých zájmech, dokážou být tvořiví a podnikaví a tady jim to nějak nejde?“ – to je výkřik jednoho z majitelů firmy před nějakou dobou. Jedním dechem pak říká: „pracujte naplno a emoce mi do práce netahejte. Buďte věcní, pragmatičtí, kompetentní!“

17. 7. 2013

Dvojka je stejně dobrá jako sedmička

K poznání vlastní osobnosti a práci na svém rozvoji lze využít moderní techniky, které se odkazují k posledním vědeckým výzkumům. Přínosné mohou být ale i postupy ověřené doslova staletími praxe. Jednou z nich je i práce s typem člověka podle tzv. enneagramu.

17. 6. 2013

Agilita a projekty

Agilní přístup neignoruje dynamiku světa, ale snaží se v každém okamžiku poznat jaký je stav všech skutečností a vyvodit z toho, co má smysl pro naplnění určité vize udělat, jakými konkrétními kroky toho dokážeme dosáhnout a jak se nám to skutečně daří. Agilita je o totálním přijetí změny jako principu, kterým se naše realita kontinuálně projevuje, a který je rovněž principem toho, jak tuto dynamickou realitu zvládat. Přečtěte si rozhovor se Zdenkem Staníčkem a Věrou Horákovou na téma agilního přístupu k řízení projektů.

30. 5. 2013

Jak dopadly volby do výboru Společnosti pro projektové řízení

V pátek 24.5. proběhly nové volby do výboru Společnosti pro projektové řízení (SPŘ), který má funkční období 3 roky. Kromě Michaela Motala (SHINE Consulting s.r.o.) a Markéty Arazimove (podnikatelka), kteří již pracovali v minulém výboru, byli dále zvolení Michal Opat (Aquasoft, spol. s r.o.), Věra Sakslova (Centrum evropského projektování a.s.) a Štěpán Svoboda (CHEMCOMEX Praha, a.s.). Za prezidenta byl výborem opět opětně zvolen Michael Motal.

23. 5. 2013

Zveme klienty na ochutnávky Shine

Přijměte naše pozvání na dva zajímavé ochutnávkové workshopy:

Ochutnávkový workshop pro klienty – Emoční leadership – více informací a objednávka
Ochutnávkový Workshop pro klienty – Rozvoj projektové kultury a certifikace v projektovém řízení pro klienty – více informací a objednávka
Ochutnávkový Workshop pro klienty –  Autentický projev jako osobní charisma – více informací a objednávka
Vstup na všechny ochutnávky je zdarma. Počet míst je limitován, pro účast je nutné se objednat.

13. 5. 2013

Strategické projektové řízení

Smyslem každého podnikání je dlouhodobé udržení konkurenceschopnosti na trzích. Sílí tlak na management na všech úrovních: snižování nákladů, rychlé zavádění výrobků a služeb na trh, zdokonalování produkce, … Tradiční techniky, nástroje a styl řízení nestačí.

18. 4. 2013

Emoční leadership – nový přístup k učení a výkonu

Společnosti potřebují lidi, kteří mají aktivní myšlení a jsou schopni uvažovat v rychle se měnících podmínkách nově, pružně. Není již prostor setrvávat ve starých vzorcích a modelech a trpělivě se snažit měnit vzorce dovedností na úrovni chování. Lidé a firmy nevidí tak výrazný přínos ve školeních. Evoluce vždy probíhají zásadní změnou myšlení.

9. 2. 2013

Emoční leadership jde do hloubky osobnosti

Emoční leadership je jedním z našich klíčových programů, který se zabývá osobností leadera jakožto hybatelem celého systému, ať už je to tým, nebo firma. Zralost leadera se odráží v tom, jak se společnosti daří.

24. 9. 2012

Podpořte projektové řízení na slavnostním udílení cen soutěže Projektový manažer roku 2012

Shine Consulting, s.r.o. spojil své jméno s jedinečnou soutěží Projektový manažer roku 2012 a z pozice generálního partnera Vás srdečně zveme na slavnostní udílení cen, které proběhne 9. října 2012 od 15:00 v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7. Svou účastí spolu s námi podpoříte rozvoj projektové kultury v ČR, poznáte nové kolegy a trendy v projektovém řízení. Rezervace vstupenek na pmroku.cz.

27. 7. 2012

SHINE je generálním partnerem soutěže Projektový manažer 2012

Soutěž se bude odehrávat v několika kolech. V obou hlavních kategoriích bude pro konečnou evaluaci klíčové použití správných principů řízení projektů, tzv. trojimperativu projektu – hodnotí se nejen technické ale i behaviorální a kontextové kompetence a širší dopad projektu na jeho okolí. Tedy nejen správná realizace, ale také samotný cíl a jeho naplnění. Soupeří se o tituly Projektový manažer roku, Projekt roku a o cenu publika.

4. 7. 2012

SPŘ vyhlašuje soutěž Projektový manažer roku 2012

SHINE je generálním partnerem akce roku
www.pmroku.cz

Hlavní odborný garant v oblasti projektového řízení v České republice, Společnost pro projektové řízení, o. s. (SPŘ), vyhlašuje ve spolupráci s vydavatelstvím Economia, a. s. soutěž Projektový manažer roku 2012. Garantem prvního ročníku soutěže je Hospodářská komora České republiky. Soutěž je realizována za podpory České televize, Centra současného umění DOX a výtvarníka Bořka Šípka, který pro vítěze jednotlivých kategorií vytvoří unikátní skleněné pamětní ocenění. Posláním soutěže je hodnotit nejvýznamnější a nejúspěšnější projektové manažery, manažerky a samotné projekty ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru, napříč všemi odvětvími v ČR. Unikátnost soutěže spočívá ve způsobu výběru a hodnocení jednotlivých soutěžících. Kandidáti na cenu Projektový manažer roku budou prokazovat své dovednosti v manažerské hře, při které budou simulovat řízení konkrétního projektu.

15. 12. 2011

15 let SHINE

15. narozeniny jsme oslavili na Vltavě
A bylo to ve velkém stylu: na palubě jedné z největších vltavských lodí.

19. 7. 2011

O Enneagramu – jeho původ, význam a devět typů osobnosti

Enneagram jako systém nabízí hluboké pochopení vnitřním motivům a velmi odlišným způsobům lidského chovají. Ukazuje především typické návyky na úrovní myšlení a emočního prožívání. Je to dokonalý základ pro skutečné porozumění lidskému chování a také pro rozvoj sebe sama a svých osobních kvalit. S enneagramem pracujeme v programu Emoční leadership.

28. 4. 2011

OCHUTNÁVKOVÝ DEN S PROJEKTOVÝM ŘÍZENÍM Shine Consulting

Přijďte k nám:
získat podněty, aktuální informace a inspiraci ze světa projektového řízení
sdílet zkušenosti
setkat se s našimi konzultanty, průvodci, lektory a hosty
zažít atmosféru našich interaktivních tréninků
absolvovat volitelnou osobní konzultaci

11. 4. 2011

Dan Franc: “Pokud je manažer i leader s vizí a umí nadchnout lidi, má vyhráno”

Dan Franc vchází do místnosti, kde už sedí připravení účastníci semináře Technologie a týmová spolupráce. „Vidím, že venku je tak pěkné počasí, že mi to bude konkurovat. Spíš bych byl raději, aby bylo škaredě,“ dodává s úsměvem… Dan Franc je rozený lektor, v současnosti je projektovým manažerem v Google User Group a Unisona Studio, kde se zabývá problematikou virtuálních týmů a vším, co s nimi souvisí. Má bohaté zkušenosti s budováním online komunit, zajímá ho vše, co začíná na “e-”. Propojování lidí a technologií je pro něj velká výzva.

8. 3. 2011

Konference HR KNOW HOW 2011

Zajímají vás aktuální trendy v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů? O své zkušenosti, poznatky a know-how se s vámi na XIV. ročníku výroční konference podělí přední odborníci a experti z České republiky i zahraničí.

5. 11. 2010

SHINE Newsletter listopad 2010

Přinášíme vám další vydání Newsletteru společnosti SHINE, tentokrát tematicky zaměřené na virtuální komunikaci při řízení projektů a týmů. Mimoto získáte kompletní přehled našich otevřených kurzů pro rok 2011 a další aktuality z dění v SHINE Consulting.

1. 11. 2010

Pět záludností komunitní spolupráce

S příchodem internetových technologií pro podporu masové spolupráce a komunikace mezi lidmi napřímo vznikají i nové modely tvorby hodnot ve firmách, které intenzivně ovlivňují i celou oblast projektového řízení. Jedním z nich je využití komunit: volných a velkých skupin lidí mimo firmu, které spojuje společné téma nebo zájem a kteří se volně propojují mezi sebou, vytvářejí ad-hoc týmy a skupiny a často na základě jiné než finanční motivace vytvářejí určité hodnoty. Ty pak vaše firma – která je buď “hybatelem” a “orchestrátorem” dané komunity, nebo jedním z jejích členů – uchopí a přetaví do obchodovatelného produktu. Tento druh spolupráce, pokud je šikovně využit, dokáže díky své masovosti nesmírně významně zvýšit produkční potenciál firmy, rychlost inovací, loajalitu a zapojení spotřebitelů a ztížit život konkurenci.

4. 10. 2010

E-mail a zákony Cyberspace

Komunikace, a elektronická? Cožpak něco tak lidského jako komunikace lze “elektronizovat”? Většina z nás tuto otázku nikterak neřeší a místo toho již intenzivně elektronicky komunikuje. Stačí se podívat na pár čísel: bylo spočítáno, že v průměru odešleme a přijmeme kolem 90ti mailů denně. Což ovšem zabere hodně času – více než polovina administrativních pracovníků stráví mailováním alespoň hodinu a půl denně a více než 10% nešťastníků sedí za svým emailovým programem více než 4 hodiny denně. Jedná se ale o efektivně strávený čas? Další čísla nám nedávají dobrý obrázek: 40% respondentů jednoho velkého výzkumu uvedlo, že denně ztratí hodinu až tři (!) neefektivitou danou různými neduhy emailové komunikace.

25. 8. 2010

Otevřené kurzy nebo firemní zakázkové programy?

Vzdělávání jako součásti strategie je třeba věnovat stejnou pozornost, jako ostatním investicím. Rozvoj zaměstnanců je klíčovým faktorem pro úspěch, konkurenceschopnost a budoucnost každé organizace. Tento fakt je všeobecně známý, a proto firmy do vzdělávání investují značné množství finančních prostředků. Pro naplnění potřeb a požadavků na rozvoj zaměstnanců je důležité najít nejvhodnější formu rozvoje pro návratnost vložených investic.

25. 8. 2010

SHINE Newsletter srpen/září 2010

Milí klienti a přátelé,

Je mi potěšením přivítat vás u prvního Newsletteru společnosti SHINE. Budeme vám v něm přinášet inspirace, podněty a novinky ze světa projektového řízení, z naší společnosti a našeho portfolia služeb i aktuální nabídky otevřených kurzů, které právě startujeme pod samostatnou značkou SHINE.

20. 4. 2010

Nová témata pro vaše projekty – virtuální a síťová spolupráce

V roce 2010 jsme rozšířili naše programy o nová témata, speciálně zaměřená do oblasti síťové komunikace a spolupráce (Vedení virtuálních projektových týmů, E-komunikace v projektovém prostředí, Využití sociálních médií v projektové kultuře a marketingu projektů, Interkulturní projektová spolupráce – Bridging the I-Lands)

7. 1. 2010

Držíš život ve svých dlaních?

Všichni toužíme ve svých životech po štěstí a úspěchu. Pro každého z nás je úspěch něco jiného. Ale pojďme respektovat to, že pro někoho je úspěchem mít prosperující firmu, pro jiného je spíše úspěchem mít šťastnou rodinu a další považuje za úspěch  svůj rozvoj a duchovní růst.

25. 2. 2009

Aktuální výzva – hodnocení výkonu manažerů pomocí 360° zpětné vazby

Moderní doba zdůrazňuje hodnocení pracovní výkonnosti. Zvyšuje se závislost na managementu, který dosahuje cílů a výkonu prostřednictvím týmu. Snažíme se nahradit dřívější způsob odměňování, který se orientoval jen na finanční cíle, a přikláníme se k odměňování na základě výkonu – jestli a jak dobře je práce ve skutečnosti vykonávána. Hodnocení výkonu není určitě jednoduchá záležitost. V každé společnosti probíhá jinak a je potřeba najít tu svoji cestu pro dosažení objektivního hodnocení.

24. 1. 2009

Proces 360° zpětné vazby

360° zpětná vazba je metoda vícenásobné zpětné vazby získané pro osobní rozvoj a hodnocení. Poskytuje příležitost manažerům získat hodnocení svého pracovního výkonu od lidí kolem sebe – spolupracovníků, nadřízeného, kolegů, podřízených či externích zákazníků.